Struktura unie


Činnost sdružení řídí předsednictvo. Tvoří ho statutární zástupci – předseda a 1. místopředseda, a dále další členové předsednictva. Členy předsednictva a jejich počet volí valná hromada. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členové čestného předsednictva jsou známé osobnosti z veřejného i komerčního světa. Na jednáních valné hromady mají poradní hlas a navenek pomáhají budovat kredit sdružení. Kontrolní komise dohlíží na hospodaření sdružení a podává o tomto pravidelnou zprávu valné hromadě. Výkonným orgánem sdružení je sekretariát, v jehož čele stojí výkonný tajemník. Sekretariát zajišťuje provoz a operativní činnosti Unie.

Bc. Jozef Regec
Předseda a statutární člen /
Chairman and member of the statutory
regec[n]sme-union.cz

Mgr. Kamil Čermák
1. místopředseda a statutární člen /
1. Vice-Chairman and member of the statutory
kamil.cermak[n]cez.cz

Mgr. David Šeich
Místopředseda 
Vice-Chairman
david.seich[n]seznam.cz

Petr Ouška
Člen předsednictva / Member of the A. Board
SMART CONSULTING AGENCY, s.r.o.
p.ouska[n]seznam.cz

Radek Vávra
Člen předsednictva / Member of the A. Board
radek.vavra[n]seznam.cz

Ing. Magda Piroutková
Členka předsednictva / Member of the A. Board
EUROPODNIKATELKA 21. století, o.s.

piroutkova[n]volny.cz

Ing. Vlastimil Gola
Člen předsednictva / Member of the A. Board
Glopera, s.r.o.
gola[n]glopera.cz

Ing. Jaroslav Kunst
Člen předsednictva / Member of the A. Board
jkunst[n]emai.cz

Ing. Lenka Linhartová
Člen předsednictva / Member of the A. Board


Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., Ph.D
poslanec Evropského parlamentu

Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
rektorka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
zakladatelka agentury Czech Trade

PhDr. Ivo Hlaváč

Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA

Peter Jungen
prezident evropské Unie malých a středních podniků  Životopis

Mgr. Radomíra Harantová

Výkonný tajemník a statutární člen/ Executive Secretary and member of the statutory

e-mail: harantova@sme-union.cz

tel: +420 777 804 151

Kristýna Johanovská

Vedoucí administrativy / Head of Administration
e-mail: johanovska@sme-union.cz

Tel: +420 725 938 004

Ke stažení zde.