Struktura unie


Činnost sdružení řídí předsednictvo. Tvoří ho statutární zástupci – předseda a 1. místopředseda, a dále další členové předsednictva. Členy předsednictva a jejich počet volí valná hromada. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členové čestného předsednictva jsou známé osobnosti z veřejného i komerčního světa. Na jednáních valné hromady mají poradní hlas a navenek pomáhají budovat kredit sdružení. Kontrolní komise dohlíží na hospodaření sdružení a podává o tomto pravidelnou zprávu valné hromadě. Výkonným orgánem sdružení je sekretariát, v jehož čele stojí výkonný tajemník. Sekretariát zajišťuje provoz a operativní činnosti Unie.


šeich

Mgr. David Šeich
Předseda a statutární člen /
Chairman and member of the statutory
david.seich[n]seznam.cz

Foto Oravec cut

Lubomír Oravec
1. místopředseda a statutární člen /
1. Vice-Chairman and member of the statutory
Erbia Holding a.s.
oravec[n]erbia.cz

harantová

Mgr. Radomíra Harantová (Kotlárová)
Místopředsedkyně /
Vice-Chairman
Politické PR, mediální management /
Political PR consultancy, Media Management
harantova[n]sme-union.cz

Mgr. Jan Kreidl
Člen předsednictva / Member of the Association Board
NEXPRO Communication, s.r.o.
jan.kreidl[n]nexpro.cz

Ing. Vlastimil Gola
Člen předsednictva / Member of the Association Board
Glopera, s.r.o.
gola[n]glopera.cz

Mgr. Jaroslav Havel
Člen předsednictva / Member of the A. Board
Havel, Holásek & Partners
jaroslav.havel[n]havelholasek.cz

Ing. Magda Piroutková
Členka předsednictva / Member of the A. Board
EUROPODNIKATELKA 21. století, o.s.

piroutkova[n]volny.cz

Petr Ouška
Člen předsednictva / Member of the A. Board
SMART CONSULTING AGENCY, s.r.o.
p.ouska[n]seznam.cz

Mgr. Radek Bláha
Člen předsednictva / Member of the A. Board
Attorney at law
radek.blaha[n]blaof.com


Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., Ph.D
poslanec Evropského parlamentu

Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
rektorka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
zakladatelka agentury Czech Trade

PhDr. Ivo Hlaváč

Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA

Peter Jungen
prezident evropské Unie malých a středních podniků  Životopis

Ing. Martina Drahošová

Vedoucí administrativy / Head of Administration
e-mail: drahosova[n]sme-union.cz

Ke stažení zde.