Podnikatelský obhájce

  • Organizátor:Unie MSP ČR
  • Počátek pilotního provozu:listopad 2014
  • Počátek standardního provozu:1.1.2015
  • Aktuální počet partnerů:3
podnikatelský obhájce

Unie malých a středních podniků ČR zahájila projekt Podnikatelský obhájce, který je založený na unikátním propojení SME a korporátního segmentu. Cílem projektu je přímá a konkrétní pomoc členům Unie v různých oblastech podnikání, legislativy či jednání se státní správou a to formou výhodné spolupráce s korporátními partnery Unie.

Členové Unie mohou získat díky tomuto spojení produkty partnerů za mimořádně příznivých podmínek.

Sdružení za svého člena řeší:
1) Sdružení řeší za svého člena u subjektů třetí strany (úřady státní správy, instituce, organizace) průtahy se žádostmi, s povoleními či jiná pochybení. Jménem našeho sdružení se budeme ptát za Vás a budeme požadovat nápravu pochybení, či prodlení ze strany třetích subjektů.
2) Problémy s úřady ohledně objektů a prostor určených k podnikání (v rámci žádostí o úpravu, rozšíření apod.). Pokud Vám úřady neustále komplikují podnikání, obraťte se na nás. Dokážeme pro Vás urgovat průtahy s vyřízením Vaší žádosti, a to několika způsoby, např. dopisem na příslušný úřad jménem našeho sdružení, nebo nabídnout osobní intervence našeho zástupce sdružení.
3) Svým členům nabízí úsporu v energetické oblasti, úspory nákladů na provoz nemovitostí, revize pojistných smluv a další. V právní oblasti nabízí základní právní poradenství a další.

Projekt začal v pilotním provozu v listopadu 2014, první standardní období právě probíhá od 1.1.2015 do 31.12.2015 a bude se každý další kalendářní rok opakovat. Množství nabízených služeb se bude v rámci projektu postupně rozšiřovat.

Naši partneři:

EON_Logo_R_96_sliderZENOVAcmyk_bez