foto: MPO ČR

Členství Unie MSP ČR v Podnikatelské radě MPO ČR

Unie MSP ČR je od roku 2007 nepřetržitým členem Podnikatelské rady Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde hájí zájmy malých a středních podniků. Jde o meziresortní poradní orgán ministra, který má na starosti podporu podnikatelského prostředí. Aktivity a archiv výstupů naleznete zde.

Aktuální Podnikatelská rada – 21. zasedání pléna dne 17.4.2018, témata: Evropské nařízení na ochranu osobních údajů, tzv. GDPR, bylo jedním z témat Podnikatelské rady, která se sešla na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na pracovním setkání Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo opatření, která podnikatelům s novým právním předpisem pomohou. Zástupci veřejného a soukromého sektoru diskutovali o tom, jak se na GDPR připravují firmy. Druhý bod programu Návrh zákona o sociálním podniku a s posledním bodem Informací o tzv. Režimu Ukrajina seznámil členy Rady Tomáš Kozárek z Ministerstva průmyslu a obchodu, který konstatoval, že cílovou skupinou Režimu Ukrajina, který je realizován od 1. srpna 2016, jsou středně/nízko kvalifikované profese.

Zápis ze zasedání.