Kulaté stoly v Poslanecké sněmovně PČR

Unie MSP ČCR pořádá již od svého vzniku kulaté stoly v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s odbornými partnery, poslanci, zástupci z ministerstev, novináři a zástupci Unie MSP ČR. V posledních letech proběhla řada témat spojených s úsporou energií. Nejvíce diskutované kulaté stoly:

Kulatý stůl: Kvalita a bezpečnost potravin v ČR

Kulatý stůl: Kvalita a bezpečnost potravin v ČR, 2012. Ke společné diskusi zasedli zástupci podnikatelů a obchodních řetězců se zástupci státní správy, ministrem zemědělství Petrem Bendlem, ředitelem SZPI a novináři. Výsledkem setkání byla společná dohoda státu a zástupců společností zveřejňovat na internetu seznam prodejců, u kterých byla ze strany dozorových orgánů odhalena pochybení v kvalitě a bezpečnosti prodávaných potravin.

Kulatý stůl: Zákoník práce II

Kulatý stůl: Zákoník práce II. Kulatý stůl z 14. 4. 2011 Novelizace občanského a obchodního zákoníku a dopady na MSP. Předkladatelé novelizace obchodníhopráva z Ministerstva spravedlnosti ČR v čele se svým ministrem a odborníci z oblasti práva na konferenci ve Sněmovně představili podnikatelům návrh nových zákoníků.

Kulatý stůl: Kvalita paliv v ČR

Kulatý stůl: Kvalita paliv v ČR. Kulatý stůl z 27.10. 2010 Kvalita paliv v ČR, analýza a vývoj, kde se stát i firmy se shodli – chceme zveřejnění nepoctivých benzínek! Ke společné diskusi zasedli zástupci státu (ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu), nezávislých institucí z oblasti výzkumu kvality pohonných hmot a komerční sféry.

Kulatý stůl: Energetika

Kulatý stůl: Energetika. Kulatý stůl na téma Energetika a krize 28. 1. 2009 za účasti významných energetiků o cenách energie a navrhovaných změnách legislativy v souvislosti s hospodářskou krizí.

Kulatý stůl: Zavedení šrotovného v ČR

Kulatý stůl: Zavedení šrotovného v ČR. Kulatý stůl Zavedení šrotovného v ČR, ano/ne 10.10.2009 za účasti ministra průmyslu a obchodu a hlavních automobilových sítí v České republice.

Kulatý stůl_Spotřební daň

Kulatý stůl: Spotřební daň na pohonné hmoty – zachovat nebo snížit? 12. listopadu 2012. Je rozumné zachovat současnou sazbu daně na pohonné hmoty? Může si státní rozpočet dovolit snížení spotřební daně? Jaké dopady bude mít další změna DPH na cenu paliv? Jak budou na očekávané dopady reagovat dopravci? Jak se promítá cena pohonných hmot ve zboží pro spotřebitele? Lze ještě zvyšovat konkurenceschopnost dopravy na silnici?

Kulatý stul: Stagnace automobilového průmyslu