SME UNION

Výzva podnikatelů: Férové podmínky pro podnikání v době krize

UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ OSTŘE VNÍMÁ SELHÁVÁNÍ NAŠEHO STÁTU V NASTAVENÍ PODMÍNEK PRO PŘEŽITÍ PODNIKÁNÍ U NÁS

Unie malých a středních podniků ČR vyzývá vládu k efektivnější podpoře podnikatelů a k otevření všech provozoven podnikání při dodržování zdravotních opatření provozu a testování zaměstnanců

Na žádost našich členů pravidelně poukazujeme na problémy podnikatelského segmentu a navrhujeme efektivní řešení příslušné státní správě. Nastavené parametry pomoci od vlády v praxi znamenají potíže. Ať už v mzdové kompenzaci, která motivuje zaměstnance k pobírání platu a neaktivitě, nebo kompenzace jsou nedostatečné a přicházejí pozdě. Chybí vhodné podmínky k přípravě či restartu podnikání (chybí refinancování, komerční pojišťovny odmítají pojišťovat, banky se chovají neochotně apod.) Jednotlivé programy se překrývají, neustále se mění jejich podmínky, nejsou dosažitelné pro všechny postižené podnikatele a nekryjí ani jejich ztráty.

Požadujeme:

1.SPRAVEDLIVÉ HODNOCENÍ PODNIKŮ PŘI STANOVENÍ VÝŠE A FORMY PODPORY A PROGRAM PODPORY, KTERÝ NEDISKRIMINUJE ŹÁDNÝ PODNIKATELSKÝ SEGMENT

Nelze přesně definovat ztráty podnikatelů v důsledku uzavření! A z těchto ztrát zisku/obratu kalkulovat finanční pomoc na míru. Mzdový program jako hlavní parametr kompenzace je likvidační pro mnoho podniků, neodráží reálný stav podniku. Jednotný a spravedlivý parametr musí vycházet z daňového přiznání a skutečného stavu firmy, ve kterém se nacházela v roce 2019.

V dnešní situaci neexistuje rozdíl mezi postiženým a nepostiženým podnikem. Na trhu je veškeré podnikání ve vzájemných vazbách, které nelze separátně uzavírat do skupin a programů. K finančním podporám ze strany státu navrhujeme: zrušení všech složitě nastavených nepřehledných podpor. Je nutné realizovat model plošné jednotné podpory pro všechny podnikatele, který nebude časově náročný

  • VLÁDA ČÁSTEČNĚ SPLNILA

3. KOMPENZACE V PODOBĚ EFEKTIVNÍCH DAŇOVÝCH ÚLEV A ODPUŠTĚNÍ POJISTNÉHO PRO OSVČ 

  • ZATÍM NESPLNĚNO

4. NASTAVENÍ PODMÍNEK PRO ZVLÁDNUTÍ DLOUHODOBÝCH FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ FIRMY 

Je potřeba nastavit takové podmínky, aby podnik zvládl ufinancovat veškeré své dlouhodobé finanční závazky v podobě leasingů, úvěrů, či jiných splátek.

  • ZATÍM NESPLNĚNO

5. UMOŽNĚNÍ PODNIKÁNÍ PŘI SOUČASNÉM DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL

Požadujeme po státu data s prokazatelnými negativními dopady pro zdraví obyvatelstva v případě otevření podnikatelských provozů, jednotek. Pokud taková nejsou (a o tom jsme přesvědčeni), navrhujeme jejich otevření za podmínek přísného dodržování proticovidových opatření. Jsme si jisti, že to bude mít efektivní dopad na pandemickou situaci, oproti kolabující ekonomice a růstu postižených z důvodu nerespektování vyhlašovaných pravidel.

  • ZATÍM NESPLĚNO

6. TESTOVÁNÍ FIREM S JEJICH SVOBODNOU VOLBOU PRAVIDEL TESTOVÁNÍ A NÁKUPU TESTŮ

Podnikatelé by měli testovat své pracovníky po vlastní ose bez úředních příkazů a pravidel a z testů, které si opatří daleko levněji od výrobce, než ze seznamu schválených distributorů. Nechceme, aby úředník vydával nařízení bez bližší znalosti konkrétního pracovního prostředí

  • ZATÍM NESPLNĚNO

7. PŘEDLOŽENÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU BOJE S EKONOMICKOU A PANDEMICKOU KATASTROFOU

Podnikatelé potřebují znát, jaké jsou vize a plány státu pro tento rok, bez nich nemohou cokoliv plánovat a podnikání bude stagnovat, či úplně zanikat.

  • ZATÍM NESPLNĚNO

Děkujeme všem (!), kteří nám zaslali své příspěvky a zároveň prosíme i další nespokojené podnikatele, aby se podělili o své zkušenosti. „V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti.“ prohlásil Steve Jobs. Pojďme to tedy rychle naučit stát.

Své zkušenosti a náměty dál posílejte:

dotazy@sme-union.cz

Facebook Unie MSP ČR

LinkedIn