Kdo jsme

Unie malých a středních podniků ČR – SME UNION Czech Republic, působící od roku 2006, je neziskové, občanské sdružení, hájící zájmy českých malých a středních podniků. Členy sdružení jsou právnické osoby i OSVČ. Partnery unie jsou významné firmy, organizace a osobnosti ze soukromé i státní sféry. Sdružení vytváří silnou vlivovou skupinu, schopnou prosadit zájmy svých členů.

Unie sdružuje přibližně tisíc aktivních členů. Díky našim partnerům, jako je např. Hospodářská komora ČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Liberální institut, Národohospodářská fakulta VŠE, Mezinárodní obchodní komora v ČR, Italská obchodní komora atd., informujeme a komunikujeme s malými a středními podnikateli v počtech několik tisíc po celé ČR.

Unie má silné vazby nejen do podnikatelského sektoru, ale i na poslaneckou sněmovnu a senát, státní správu a evropský parlament.

SME UNION Czech Republic byla registrována jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Registrace byla provedena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/63 326/06-R dne 24.2.2006.