Podmínky členství

Členství ve sdružení je dvojího typu podle toho, zda člen má nebo nemá hlasovací právo.  Člen s hlasovacím právem se může účastnit valné hromady sdružení a být volen do jejich orgánů. Zájemce o členství s hlasovacím právem podává písemnou přihlášku a po jejím schválení předsednictvem je také o tomto písemně informovám. Zájemci o členství bez hlasovacího práva vyplní elektronický dotazník a souhlasí s pravidly a zásady zpracování osobních údajů členů. O přijetí je zájemce informován prostřednictvím registračního emailu. V obou případech členství trvá po dobu jednoho roku, pokud je předem uhrazen roční členský příspěvek. Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit do 28.2. daného kalendářního roku. Pro vyloučení pochybností, členský příspěvěk je stanoven jako paušální částka, kterou je člen povinen uhradit bez ohledu na dobu trvání jeho členství ve spolku v daném kalendářním roce. Členský příspěvek byl odhlasován na valné hromadě ve výši 1.000 Kč na rok. Více o právech a povinnostech členů zde. Více o pravidlech a zásadách zpracování osobních údajů pro členy zde.