Přínos pro členy

  1. Unie umožňuje svým členům propojení s českými i evropskými státními orgány, čímž mohou zasáhnout do stávající nebo připravované legislativy daleko významněji, než by to dokázali jako jednotlivci. Příkladem jsou tyto aktivity.
  2. Členové si mohou rozšířit dosah svého podnikání také na akcích vzájemného setkávání nebo se napojit na partnery Unie.
  3. Pokud mají členové potíže při jednání s úřady, pokud potřebují radu právní, či v oblasti daňové nebo v nákladech na energie, mohou se pro pomoc obrátit na podnikatelského obhájce.
  4. Členové mohou exkluzivně získat zvýhodněné služby či produkty, které se každým rokem obměňují. Všechny výhody zde.