Struktura unie

Činnost sdružení řídí předsednictvo. Tvoří ho statutární zástupci – předseda a 1. místopředseda, a dále další členové předsednictva. Členy předsednictva a jejich počet volí valná hromada. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členové čestného předsednictva jsou známé osobnosti z veřejného i komerčního světa. Na jednáních valné hromady mají poradní hlas a navenek pomáhají budovat kredit sdružení. Kontrolní komise dohlíží na hospodaření sdružení a podává o tomto pravidelnou zprávu valné hromadě. Výkonným orgánem sdružení je sekretariát, v jehož čele stojí výkonný tajemník. Sekretariát zajišťuje provoz a operativní činnosti Unie.

Bc. Jozef Regec
Předseda a statutární člen /
Chairman and member of the statutory
Czech Smart City Cluster
regec[n]sme-union.cz

Mgr. Kamil Čermák
1. místopředseda
1. Vice-Chairman 
ČEZ ESCO, a.s.
kamil.cermak[n]cez.cz

Ing. Luděk Šíp
Místopředseda 
Vice-Chairman
ludek.sip[n]gmail.com

Petr Ouška
Člen předsednictva / Member of the A. Board
SMART CONSULTING AGENCY, s.r.o.
p.ouska[n]seznam.cz

Ing. Magda Piroutková
Členka předsednictva / Member of the A. BoardEUROPODNIKATELKA 21. století, o.s.
piroutkova[n]volny.cz

Ing. Vlastimil Gola
Člen předsednictva / Member of the A. Board
Glopera, s.r.o.
gola[n]glopera.cz

Ing. Jaroslav Kunst
Člen předsednictva / Member of the A. Board
jkunst[n]emai.cz

Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., Ph.D
poslanec Evropského parlamentu

PhDr. Ivo Hlaváč

Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA

Mgr. Radomíra Harantová
Výkonný tajemník a statutární člen/ Executive Secretary and member of the statutory
e-mail: harantova@sme-union.cz
tel: +420 777 804 151

Ke stažení zde.