Podnikatelé očekávají pokračování recese i v roce 2013

Podnikatelé jsou vůči vývoji české ekonomiky v roce 2013 skeptičtí. Vyplývá to z online průzkumu, který mezi svými členy v první polovině února provedla Unie malých a středních podniků (SME Union). Zástupci firem rovněž potvrdili, že ekonomickou recesi na českém trhu vnímají jako dlouhodobý fakt, kterému je třeba přizpůsobit celkovou podnikatelskou strategii firmy.

Ankety se zúčastnilo celkem sto třicet respondentů, z nichž je k dnešnímu dni o výše uvedeném faktu přesvědčeno rovných třicet jedna procent. Devatenáct procent zúčastněných věří v oživení ekonomické situace s koncem roku a aktivně se připravuje na z tohoto hlediska lepší rok 2014, na který plánují zvyšování svých investic. Stejné procento respondentů, v přepočtu tedy opět dvacet pět dotazovaných, je sice také přesvědčeno o postupně zlepšující se ekonomické situace, nicméně do doby zvratu plánuje držet se pro ně v tuto chvíli aktuálního úsporného režimu. Třináct procent, tedy sedmnáct účastníků ankety vidí zlepšení současné ekonomické situace v nedohlednu a svůj úsporný režim hodlá ještě prohloubit. Jiných sedmnáct účastníků hodlá v letošním roce opatrně investovat, protože předpokládá, že recese letos skončí. Nejoptimističtěji situaci z hlediska konce ekonomické recese vidí pouhých pět procent, kteří očekávají její silný růst a investují s perspektivou rozvoje své společnosti.

Předseda Unie malých a středních podniků (SME Union) David Šaich vidí původ současné ekonomické recese v dopadech světové finanční krize z roku 2009, ze které se trh stále ještě nestačil vzpamatovat. Dodává, že: „ačkoliv se v zahraničí situace začíná pomalu zlepšovat, poptávka investovat na našem trhu je zatím utlumena“. Na druhou stranu bývají krize velkou příležitostí pro ostřílené podnikatele, kteří toto období považují za právě tu nejlepší dobu k investicím, jelikož nákupy jsou výhodné.

Jak vyplývá ze základních ekonomických pouček, nebudou-li současné příjmy vkládány do kapitálu, není možné z nich očekávat budoucí výnosy. Současné prostředky tak ztrácí v čase svou hodnotu a ekonomika tedy nemůže dále růst.  Z výsledku ankety je patrné, že v otázce investic tuto okolnost zohledňuje pouze třicet sedm procent z celkového počtu dotázaných.