Předsednictvo

Statutárníorgán / Statutory autority

 

šeichMgr. David Šeich
Předseda a statutární člen /
Chairman and member of the statutory
david.seich@seznam.cz

 

harantováMgr. RadomíraHarantová (Kotlárová)
1. místopředsedkyně a statutární člen /
1st Vice-Chairman and member the statutory
Politické PR, mediální management /
Political PR consultancy, Media Management
harantova@sme-union.cz

Členové předsednictva / Board members

Ing. Vlastimil Gola
Člen předsednictva / Member of the Association Board
Glopera, s.r.o.
gola@glopera.cz

Mgr. Jaroslav Havel
Člen předsednictva / Member of the A. Board
Havel, Holásek & Partners
jaroslav.havel@havelholasek.cz

Ing. Magda Piroutková
Členka předsednictva / Member of the A. Board
EUROPODNIKATELKA 21. století, o.s.
piroutkova@volny.cz

Petr Ouška
Člen předsednictva / Member of the A. Board
SMART CONSULTING AGENCY, s.r.o.
p.ouska@seznam.cz

Mgr. Radek Blaha
Člen předsednictva / Member of the A. Board
Attorney at law
Radek.Blaha@blaof.com

ThMgr. Róbert Štajniger
Ekonomické poradenství / economic adviser
Člen předsednictva
stajr@seznam.cz

Mgr. Radomíra Harantová (Kotlárová)
1. místopředsedkyně a statutárníčlen /
1st Vice-Chairman and member the statutory
Politické PR, mediální management /
Political PR consultancy, Media Management
harantova@sme-union.cz

Kontrolní komise / Audit Commission

Martina Drahošová, Předsedakontrolníkomise /
Chairman of Audit Committee

Ing. Venuše Kotlárová, Členkontrolníkomise /
Member of Audit Committee

Ing. Jaroslav Kunst, Členkontrolníkomise /
Member of Audit Committee