Průzkumy

Unie MSP ČR provádí odborné průzkumy a analýzy mezi podnikateli MSP ve spolupráci s odbornými partnery. Výstupy publikuje v tiskových zprávách. V současné době provádí telemarketingový a internetový průzkum mezi MSP na téma Podnikatelský Ombudsman v oblastech právní, daňové a energetické.

Hodnocení a doporučení projektům:

Sdružení je partnerem, hodnotilem, doporučovatelem a zastřešovatelem odborných projektů.

Z řad svých členů nominuje zájemce do odborných porot „Zlatá koruna“, „Nápad roku“ a komisí grantových projektů, hodnotitelských komisí CzechInvestu aj. Propaguje hlasování otevřené všem zájemcům přes internet, informuje své členy o výstupech a rozesílá pozvánky. Poskytuje doporučení a garance projektům, produktům a službám pro podnikatele, které vyhodnotí jako nejlepší novinkou sezony nebo nejlepšími na trhu.

Unie MSP ČR podporuje a spolupracuje s Institutem rozvoje podnikání (IDE) při Vysoké škole ekonomické v Praze při každoročním vyhodnocení soutěže Nápad roku a předáním finanční odměny. Soutěž podnikatelských záměrů je určena jednotlivcům i týmům s dobrými nápady. Hodnotící kritéria jsou proveditelnost projektu, potenciál dalšího růstu, originalita projektu, kvalita zpracování a osoba podnikatele. Letošní ročník je již ukončen. Nápadem roku 2011 se stal operační systém pro seniory.

Ohledně Vašich novinek, produktů a služeb nás kontaktujte.

[af-portfolio]

[webphysiology_portfolio]