Skupina pro konkurenceschopnost

Skupina se na pravidelných zasedáních ve Sněmovně věnuje aktuálním, ekonomickým tématům. Tvoří ji členové Unie MSP ČR, prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.z Národní ekonomické rady vlády (NERV), ekonomičtí poradci z Institute of Economic Studies (IES), Vysoké školy ekonomické (VŠE) Praha, zástupci právních kanceláří HVH LEGAL a Havel, Holásek & Partners.

Témata Unie MSP ČR dále řeší na pravidelných zasedáních Podnikatelské Rady při MPO ČR, výstupy ze zasedání naleznete zde.

Témata:
Energetika