Skupina pro zlepšení podnikatelského prostředí

Skupina je složena z členů Unie MSP ČR a z odborné veřejnosti. Zpracovává všechny připomínky malých a středních podnikatelů. Pro kontrolu vytvořila systém semaforu:červené pole znamená, že návrh se neřeší, oranžové, že návrh se připravuje, zelené, že návrh se řeší ve Sněmovně.  Napište nám své náměty na změny v zákonech. Veškeré Vaše náměty se objeví v tabulce níže.

Témata členů:

Uzákonění lobbyingu – Návrh zákona upravující podmínky lobbingu
vyřešeno  Vládní návrh zákon o obchodních korporacích – v současné době několik podstatnějších změn projednává PSP, důvodem je rozumné vybalancování postavení a ochrany minoritního společníka v rámci obchodních společností.
vyřešeno Vládní novela zákona o veřejných zakázkách– Hlavním cílem navrhované novely je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a posílení možnosti kontroly vynakládání veřejných prostředků. Např.: vypsání soutěže bude povinné pro všechny veřejné zakázky přesahující 1 milion Kč,  zavádí se povinnost předběžného oznámení 1 měsíc před vypsáním soutěže, zavedení institutu významná veřejná zakázka s náročnějšími podmínkami, povinné zrušení zadávacího řízení, pokud zbudou k hodnocení méně než 3 nabídky, zavádí se povinnost uveřejňovat u veřejné zakázky skutečně uhrazené ceny, atd.