Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2019 – strategický přístup k zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce a podnikatele z řad malých a středních firem na mezinárodní odbornou konferenci Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství s názvem „Odpovědné veřejné zadávání 2019 – strategický přístup k zadávání veřejných zakázek“, která se koná v Praze 3.-4. října 2019. 

Akce je přínosná jak pro naše členy, tak všechny další zájemce o udržitelnost / CSR a zájemce o podporu malých a středních podniků, což je také jedním z témat odpovědného zadávání. Mnoho firem zde bude mít možnost seznámit se s možnostmi participace na odpovědném veřejném zadávání, jakožto dodavatelé nebo subdodavatelé veřejných zakázek.

Na konferenci vystoupí řada odborníků jak ze zahraničí, tak z České republiky. Dozvíte se o mezinárodních souvislostech odpovědného veřejného zadávání, o zkušenostech se zaváděním odpovědného zadávání na úrovni států, ale i v jednotlivých organizacích. Nebude chybět pohled dozorových orgánů nebo diskuse o potřebných kompetencích pro odpovědné veřejné zadávání. Těšit se můžete i na praktické workshopy, třeba na téma stavebních zakázek či měření výsledků v oblasti odpovědného veřejného zadávání.

Registrace na konferenci je zdarma a je možné ji provést online.

http://sovz.cz/akce/konference-ovz-2019/

Program

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/07/planovany-program-konference-ovz-2019.pdf

FB

https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky/

Událost na FB

https://www.facebook.com/events/348055609239939/

LinkedIN

https://www.linkedin.com/posts/eva-chvalkovsk%C3%A1-6a27b62a_publicprocurement-sustainability-csr-activity-6562697713937461248-2qvv