VLÁDA ZTRÁCÍ MEZI PODNIKATELI KREDIT

Praha, 25.února 2021: Podnikatelé uvádějí, že pokud se neobnoví důvěra mezi podnikateli a veřejnou správou, situace se nezlepší ani tvrdými lockdowny. To vyplynulo z průzkumné sondy, kterou realizovala Unie MSP ČR mezi desítkami podnikatelů.

Ti se shodli, že nálada ve společnosti je napjatá, stěžují si na špatnou komunikaci ze strany státu a příkazy vnímají jako nekoncepční a trestající. Nařízení k omezení podnikání přicházejí bez dostatečného vysvětlení a bez spravedlivého odškodnění. Podnikatelům chybí jasná vize kroků státu k řešení krize, vládě nedůvěřují. Je zřejmé, že pak hledají způsoby, jak alternativně dále pracovat, jak si zajistit prostředky k přežití, jak nepadnout na úplné dno a „přežít“. Nelze se divit, že ztrácí vůli k dodržování bezpečnostních opatření, ostatně se to týká celé společnosti.

Podnikatelé se nebrání bezpečnostním pravidlům, ale aby je respektovali, musí mít i důvěru v to, že jsou smysluplná. Výkonný a kompetentní stát naslouchá a důvěřuje svým podnikatelům, otevřeně a rovnoprávně s nimi komunikuje. Řada firem pravidelně testuje zaměstnance, nakupují ochranné pomůcky, dezinfikují prostory, bez pomoci a dobrovolně se starají o ochranu podniku i zákazníků. Většina z nich je připravena pomoci v rámci svých možností v boji s pandemií, nabízejí státu zdarma své služby, inovativní produkty i nápady. Narážejí ale na zeď nezájmu ze strany státní správy. A rozhodně vnímají, že se k nim přistupuje s vrchnostenským předsudkem „my vašemu podnikání rozumíme lépe“. Vláda ztrácí mezi podnikateli kredit, pokud ho již zcela neztratila, a je otázkou, zda si to uvědomuje a zda s tím hodlá něco dělat.

Demonstrace situaci podnikatelů nijak neřeší, většina podnikatelů se k této formě protestu nepřidává

Výzvy k demonstracím nejsou podle většiny podnikatelů efektivním krokem s ohledem na bezpečnostní riziko k otevření podniku, a proto se k ní ani nepřipojují. Vnímají svou situaci už tak likvidačně a snaží se proto nalézat efektivnější přístup, například nabídkou bezpečnostních ochranných prvků, inovacemi, přechodem na online systémy nebo případně i iniciativami, online manifesty a vyjednáváním.

Je potřeba přicházet s praktickými kroky k řešení těžké situace podnikatelů a prosazovat své potřeby efektivnější cestou vzhledem k současné situaci, než jsou demonstrace, shodli se na tom členové Unie malých a středních podniků. Společně se shodli, že tyto formy prosazování cílů spíš přispívají ke zhoršování situace a nijak podnikatelům nepomáhají.

„Společně lépe situaci zvládneme, ale jako podnikatelé se vymezujeme proti všem iniciativám, které posílají lidi do davu do ulic, namísto praktického hledání řešení,“ říká předseda spolku Jozef Regec.

POMOC OD STÁTU V TÉTO MOROVÉ DOBĚ JE TRISTNÍ

Praha, 26.1.2021: UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ OSTŘE VNÍMÁ SELHÁVÁNÍ STÁTU V ŘEŠENÍ POTÍŽÍ PODNIKATELSKÉHO SVĚTA. Podnikatelé si stěžují, že přibližně 18 různých podpor a další desítky podpůrných programů se začínají podobat složitému čerpání evropských dotací, na které běžný podnikatel nemá šanci dosáhnout. Nerozumí tomu, proč to nejde jednoduše a rychle jako v sousedním Německu.

Vše je chaoticky prezentováno, nebo není vůbec prezentováno. A když se podnikatelé obrátí na úřad, tak sami přetížení úředníci neví, na co mají nárok a na co ne. V praxi to znamená, že si podnikatelé musí najímat placenou službu, která by jim pomohla se v programech vyznat.

Existence mnoha podmínkami okleštěných programů způsobuje, že se mnohé vzájemně vylučují z čerpání, takže podnikatelé čerpají jen setinu pomoci. I pomalá administrativa přetížených úřadů způsobuje, že peněžitá pomoc přichází často pozdě.

Navíc z pohledu podnikatelské praxe není peněžitá pomoc od státu dostatečná, nepokrývá ani jejich ztráty. Řada podnikatelů raději ukončuje podnikání. Nejohroženější jsou drobní živnostníci. Často slýcháváme, že stát to tak celé nastavil naschvál, aby se čerpalo co nejméně. Nepočítá s uzavřenými leasingy, úvěry, hypotékou apod.  Nastavené parametry pomoci pak v praxi znamenají potíže. Ať už v mzdové kompenzaci, která motivuje zaměstnance k pobírání platu a neaktivitě, nebo kompenzace jsou nedostatečné a přicházejí pozdě. Chybí vhodné podmínky k přípravě či restartu podnikání (chybí refinancování, komerční pojišťovny odmítají pojišťovat, banky se chovají neochotně apod.) a schopnost podnikatele i krátkodobě plánovat je vzhledem ke stálým změnám nemožná.

Každý podnik je dnes zasažen těžkou situací na trhu, proto rozdělovat pomoc mezi podniky zasažené, či nezasažené, je od státu hloupé. Většina firem již dočerpala finanční rezervy a nejsou schopny změnit své obchodní procesy (např. nelze přejít na online prodej už z podstaty jejich produktů či služeb). Je proto potřeba nastavit parametry pomoci podnikatelům efektivněji, jinak mnoho podnikatelů během několika měsíců zkrachuje a počet nezaměstnaných raketově vzroste.

Na žádost našich členů budeme pravidelně poukazovat na problémy podnikatelského segmentu a budeme navrhovat efektivní řešení příslušné státní správě.

Děkujeme všem (!), kteří nám zaslali své příspěvky a zároveň prosíme i další nespokojené podnikatele, aby nám pomohli svými zkušenostmi. „V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti.“ prohlásil Steve Jobs. Pojďme to tedy rychle naučit stát.

Změny pro podnikatele od roku 2021

Podnikatelé se musejí v roce 2021 vypořádat s celou řadou změn. Možnost využití paušální daně, novinky z vládního daňového balíčku, zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, změny ve stavebním řízení, či nové kompenzace a dotace pro ty, které postihla pandemie covid-19. Naleznete přehledně zde: BusinessInfo.cz.

Novela zákona zadávání veřejných zakázek – odpovědné zadávání, platnost od 1.1.2021

Od 1.1.2021 je zadavatel povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

K zavedení této nové povinnosti do praxe najdete:

Nástroje a fondy EU pro programové období 2021–2027

Programové období 2021-2027, oblasti podpory v jednotlivých programech naleznete na tomto odkazu

Přehledně aktuální výzvy naleznete na portálu www.dotaceeu.cz

Výsledky pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku a Podnikatelské rady

Návrh shrnutí společného jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku a Podnikatelské rady, které se uskutečnilo formou videokonference dne 28. dubna 2020 zde

Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2019 – strategický přístup k zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce a podnikatele z řad malých a středních firem na mezinárodní odbornou konferenci Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství s názvem “Odpovědné veřejné zadávání 2019 – strategický přístup k zadávání veřejných zakázek”, která se koná v Praze 3.-4. října 2019. 

Akce je přínosná jak pro naše členy, tak všechny další zájemce o udržitelnost / CSR a zájemce o podporu malých a středních podniků, což je také jedním z témat odpovědného zadávání. Mnoho firem zde bude mít možnost seznámit se s možnostmi participace na odpovědném veřejném zadávání, jakožto dodavatelé nebo subdodavatelé veřejných zakázek.

Na konferenci vystoupí řada odborníků jak ze zahraničí, tak z České republiky. Dozvíte se o mezinárodních souvislostech odpovědného veřejného zadávání, o zkušenostech se zaváděním odpovědného zadávání na úrovni států, ale i v jednotlivých organizacích. Nebude chybět pohled dozorových orgánů nebo diskuse o potřebných kompetencích pro odpovědné veřejné zadávání. Těšit se můžete i na praktické workshopy, třeba na téma stavebních zakázek či měření výsledků v oblasti odpovědného veřejného zadávání.

Registrace na konferenci je zdarma a je možné ji provést online.

http://sovz.cz/akce/konference-ovz-2019/

Program

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/07/planovany-program-konference-ovz-2019.pdf

FB

https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky/

Událost na FB

https://www.facebook.com/events/348055609239939/

LinkedIN

https://www.linkedin.com/posts/eva-chvalkovsk%C3%A1-6a27b62a_publicprocurement-sustainability-csr-activity-6562697713937461248-2qvv

10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti

Hospodářská komora ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Úřadem vlády a Kanceláří prezidenta republiky organizují ve dnech 16. a 17. dubna 2019 konferenci „10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti„. Akce se dne 16. 4. 2019 uskuteční v prostorách hotelu Grandium Prague (Politických vězňů 913/12, Praha 1), přičemž program dne 17. 4. 2019 se odehraje v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Na Františku 1039/32, Praha 1).

Akci zahájí předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera, předseda vlády ČR A. Babiš a ministryně průmyslu a obchodu ČR M. Nováková. Dále vystoupí prezident Hospodářské komory ČR V. Dlouhý a ministři jednotlivých zemí „Východního partnerství“ – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Druhý den konference se pak uskuteční panelové diskuse k jednotlivým zemím, přičemž se české firmy mohou rovněž registrovat na následný networking s oficiálními představiteli jednotlivých zemí a podnikatelskými delegacemi příslušných zemí.

Východní partnerství je platformou Evropské unie pro posilování vzájemné spolupráce s jejími východními sousedy Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Tato iniciativa představuje jeden z nejvýznamnějších výstupů českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009. V letošním roce si připomínáme 10. výročí od vzniku Východního partnerství. Za těchto 10 let jsme v prohlubování spolupráce s našimi východními partnery zaznamenali mnoho úspěchů, zejména v obchodně-ekonomické oblasti. Vzájemnému obchodu výrazně pomáhají prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Businessu rovněž pomáhá například proces vízové liberalizace a facilitace či aktivní spolupráce v oblasti energetiky.

Účast na akci je zdarma, je však podmíněna registrací. Registrovat se můžete vyplněním formuláře nejpozději do 31. 3. 2019 na stránkách Hospodářské komory.

Registrovat se můžete buď jen na jeden den konference či na oba dva dny. Pokud budete mít zájem o networking s oficiálními představiteli a firmami z jednotlivých zemí, označte je prosím v přihlašovacím formuláři. Konference bude simultánně tlumočena z českého do anglického jazyka.

10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti

Připravovaná daňová reforma: další dělení živnostníků z hlediska jejich příjmů a navyšování odvodů komplikuje administrativu

Praha, 7. 3. 2019: Vláda v současné době připravuje daňovou reformu, jejíž součástí bude zvyšování odvodů zdravotního pojištění u živnostníků, kteří mají příjem nad 1 mil. Kč.  Zdravotní pojištění těchto živnostníků tak vyroste u 13,5 na 17,2 procent z částky, která se počítá z poloviny jejich příjmu. Avšak srovnávání živnostníků a zaměstnanců na stejnou úroveň, jak argumentuje tuto změnu ministerstvo financí, je jako srovnávat hrušky s jablky.

Ministryně financí říká: „Samozřejmě by tam došlo k navýšení zdravotního pojištění. Ale zase na druhé straně, proč by měl vysokopříjmový živnostník polovinu vyměřovacího základu, co má zaměstnanec?“

Takto se ale věc nedá srovnávat. Živnostníky zatěžuje daleko větší administrování, daně si musí odvádět sami, dále nesou zodpovědnost a nemají zaměstnanecké výhody.

Čím více rozdílných sazeb v daních a snaha o rozdělení živnostníků, tím více se v tom živnostník přestane orientovat a v konečném důsledku tyto změny nejsou úlevou nikomu. Příkladem je navrhovaná paušální daň pro živnostníky, která se netýká všech živnostníků, protože tu máme i dobrovolné plátce DPH, mnoho plátců s úlevami na rodinu apod. a proto podobné rozdělování živnostníků nedává smysl.