10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti

Hospodářská komora ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Úřadem vlády a Kanceláří prezidenta republiky organizují ve dnech 16. a 17. dubna 2019 konferenci „10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti„. Akce se dne 16. 4. 2019 uskuteční v prostorách hotelu Grandium Prague (Politických vězňů 913/12, Praha 1), přičemž program dne 17. 4. 2019 se odehraje v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Na Františku 1039/32, Praha 1).

Akci zahájí předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera, předseda vlády ČR A. Babiš a ministryně průmyslu a obchodu ČR M. Nováková. Dále vystoupí prezident Hospodářské komory ČR V. Dlouhý a ministři jednotlivých zemí „Východního partnerství“ – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Druhý den konference se pak uskuteční panelové diskuse k jednotlivým zemím, přičemž se české firmy mohou rovněž registrovat na následný networking s oficiálními představiteli jednotlivých zemí a podnikatelskými delegacemi příslušných zemí.

Východní partnerství je platformou Evropské unie pro posilování vzájemné spolupráce s jejími východními sousedy Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Tato iniciativa představuje jeden z nejvýznamnějších výstupů českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009. V letošním roce si připomínáme 10. výročí od vzniku Východního partnerství. Za těchto 10 let jsme v prohlubování spolupráce s našimi východními partnery zaznamenali mnoho úspěchů, zejména v obchodně-ekonomické oblasti. Vzájemnému obchodu výrazně pomáhají prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Businessu rovněž pomáhá například proces vízové liberalizace a facilitace či aktivní spolupráce v oblasti energetiky.

Účast na akci je zdarma, je však podmíněna registrací. Registrovat se můžete vyplněním formuláře nejpozději do 31. 3. 2019 na stránkách Hospodářské komory.

Registrovat se můžete buď jen na jeden den konference či na oba dva dny. Pokud budete mít zájem o networking s oficiálními představiteli a firmami z jednotlivých zemí, označte je prosím v přihlašovacím formuláři. Konference bude simultánně tlumočena z českého do anglického jazyka.

10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání – základní (11.4.2019)

MPSV připravilo další z řady seminářů, jehož cílem je poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání („OVZ“), seznámit vás s právním ošetřením OVZ, tématy OVZ, příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností.

Uskuteční se 11. dubna 2019, 9.00 – 12.30 hod, prezence od 8.30 hod., Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1.

V praktické části vám ukážeme veřejné zakázky, na nichž bude demonstrováno právní zakotvení, zvolené téma a přístup zadavatele. Bude se jednat o konkrétní příklady (od jednoduchých z ČR, přes složitější, až ke komplexním ze zahraničí), na vybraných z nich ukážeme maximum možného: od výběru předmětu plnění a tématu, předběžných tržních konzultací, formulací v zadávací dokumentaci – požadavek, způsob prokázání, až po kontrolu a další související ujednání smlouvy, evaluace dosaženého výsledku apod. Zmíněna bude i případná judikatura SDEU apod.

Předpokládáme i možnost kratšího workshopu ve skupinách, kdy se účastníci mohou prakticky věnovat některému z témat. Např. volba vhodné zakázky (předmětu plnění) v prostředí zadavatele, v němž účastník školení působí nebo identifikování vhodného požadavku a ověření v rámci zadávacího řízení.

Pokud máte zájem o účast, přihlaste se prosím prostřednictvím elektronického formuláře níže.
Kontakt pro další informace: Petr Kocián (+420 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz).

Konference: Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví

Kdy: 4. dubna 2019, 9:00-14:30 hod.
Kde: Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, (mapa)

Hlavním tématem konference bude představení příležitostí odpovědného zadávání veřejných zakázek (OVZ) ve stavebnictví. Prostřednictvím rozvinuté zahraniční zkušenosti předestřeme, jakým způsobem lze aspekty OVZ využít ve stavebním sektoru, jakou přidanou hodnotu mohou přinášet zadavatelům i dodavatelům či obecně trhu v tomto sektoru. Mezi témata odpovědného zadávání v této oblasti náleží férové pracovní podmínky, férové dodavatelské vztahy vč. otázky včasných plateb, podpora získávání kvalifikace, stáží či praxe, případně podpora zaměstnanosti na trhu znevýhodněných osob.

Prezentace:

Panelová diskuze:

  • Povodí Vltavy, státní podnik
  • Martin Hadaš (Masarykova univerzita)
  • Ředitelství vodních cest ČR

Kapacita konference je omezena. Účast není zpoplatněna. Pro případné doplňující informace kontaktujte: Petr Kocián, petr.kocian@mpsv.cz, 221 922 509

V případě zájmu o účast vyplňte elektronický formulář níže:
Kapacita konference (4.4.2019) je bohužel vyčerpána, přihlašování prozatím pozastaveno. V případě zájmu napište prosím na výše uvedený kontakt, zapíšeme vás na seznam náhradníků.

Setkání podnikatelů a zástupců obcí

Dne 17.10.2018 proběhlo v hotelu Panství (263 01 Dlouhá Lhota 1) první setkání se zástupci významných českých firem a zástupců měst a obcí. Setkání pořádala Unie malých a středních podniků ČR z.s., Institut pro investice a inovace z.s., Svaz Měst a obcí ČR a Czech Smart City Cluster z.s.

Na společném pracovním setkání pohovořili o aktuálním stavu a budoucnosti chytrých řešení ve městech a obcích ČR.

Vybraní zástupci několika významných podniků nám poskytli své prezentace, ty lze prostudovat níže, pokud kliknete na link nebo jejich jméno:

 

1) Veolia CZ

2) SmartCity HUAWEI INOWIT

3) Arthur D Little

4) AZD Mesta Obce

5) SIEMENS 

 

 

Lednové setkání na zámku odstartovalo pravidelná networking setkávání členů, partnerů a hostů Unie MSP CR

Praha, 1. 2. 2018: Unie malých a středních podniků ČR z.s. odstartovala novoročním setkáním členů, partnerů a hostů spolku na zámku Panství Dlouhá Lhota další pravidelná networking setkávání podnikatelů pro rok 2018. Setkávání se pořádají za účelem navázání bližších obchodních kontaktů, předání si znalostí a zkušeností.

 

Setkání se uskutečnilo dne 31. ledna 2018 od 17 hodin v příjemném prostředí zámku Panství Dlouhá Lhota. Hosté si mohli prohlédnout historickou budovu zámku, kde byli ubytováni. Program setkání byl odstartován úvodní krátkou prezentací a diskuzí hostů u kulatého stolu, kde byly představeny hlavní okruhy aktivit spolku pro rok 2018 a nabídnuty možnosti do jejich aktivního zapojení. Program pak pokračoval tříchodovou večeří ve vyhlášené restauraci a ukončen byl ochutnávkou vína v místním vinném sklípku. Hosté se zde vzájemně informovali o chystaných projektech a záměrech a vyměnili si cenné obchodní zkušenosti v neformálním, příjemném prostředí zámeckého areálu.

 

Další setkání podnikatelů, partnerů a hostů je plánováno na začátku měsíce března v Praze. Detaily dalšího setkání budou upřesněny na stránkách.

116822122

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatelem zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento zákon zasáhne do současného podnikání v oblasti cestovního ruchu. Návrh zákona předpokládá, že cestovní kanceláře budou povinny hradit příspěvky do garančního fondu. U prodeje zájezdů se tak bude jednat jen o minimální dodatečný náklad. Pro garanční fond není nutné uvažovat extrémně obezřetnou variantou nepostačitelnosti – jako např. jedenkrát za 200 let (s touto hranicí pracuje regulace v pojišťovnictví Solvency II). Příspěvek tak bude představovat jen minimální dodatečný náklad. Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb půjde o novou regulaci a tudíž i o nové náklady finanční a časové.

text návrhu zákona zde:

http://www.psp.cz/doc/00/13/28/00132895.pdf

Nové prohlášení k dani

Očekávaný nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je zveřejněn. Použije se poprvé od roku 2018. Jednou ze změn z takzvaného daňového balíčku (novela zákona o daních z příjmů) je možnost učinit daňové prohlášení k dani elektronicky. Z toho důvodu byl vydán nový tiskopis Prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor číslo 26. Prohlášení bude možné i nadále činit dosavadním způsobem, tj. předkládat tiskopis v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě (případně kombinací obou). Správce daně bude rovněž akceptovat předepsané doklady k prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění v elektronické podobě. K elektronickému prohlášení k dani by měli zaměstnavatelé stanovit např. vnitřním předpisem organizace bližší podmínky, za kterých takto mohou zaměstnanci učinit…

text prohlášení zde:

https://www.podnikatel.cz/clanky/nove-prohlaseni-k-dani-pisemne-elektronicky-a-maximalne-na-rok/

Startuje další ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje. Firmy se mohou přihlásit do konce srpna.

 

Nový obrázek

Brno, 1. srpna 2016Úspěšná soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje je letos vyhlášena již potřetí.Ověřit úroveň inovační vyspělosti firmy a poměřit síly s konkurencí mohou opět malé a střední podniky působící v Jihomoravském kraji. Novinkou letošního ročníku je kategorie „NEJinovátor v oblasti HR“, která ocení společnosti s nejlepším řízením inovací v oblasti lidských zdrojů.Nejúspěšnější firmy budou vyhlášeny na listopadovém slavnostním galavečeru za účasti hejtmana Jihomoravského kraje.

„Velká konkurence, množství přihlášených a kvalita účastníků, kteří se do soutěže každoročně hlásí, potvrzuje, že Jihomoravský kraj patří na špici mezi regiony v oblasti inovací.Už teď je jasné, že vybrat mezi účastníky ty nejlepší bude nesmírně obtížné, protože ocenění by si zasloužila celá řada místních firem.Jsem také potěšen, že podpora spolupráce mezi soukromým sektorem, vědeckou sférou a vysokými školami se pozitivně projevuje v konkurenceschopnosti celého regionu,“uvádí hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Do soutěže se mohou přihlásit malé a střední firmy z Jihomoravského kraje, účastníky může opět nominovat i odborná veřejnost. Bezplatná registrace probíhá prostřednictvím webových stránek www.nejinovator.cz do 31. srpna 2016.

Hodnocení firem startuje 1. září 2016

O vítězi rozhodne inovační audit

Ve druhém kole firmy absolvují tzv. inovační audit, který stanoví silné a slabé stránky inovačního procesu, podá zprávu o úrovni inovacíve firmě a zároveň zmapuje úroveň znalostí a dovedností v této oblasti. Na základě výsledků auditu bude vyhlášeno TOP 10 firem s nejefektivnějším řízením inovací, pro které jsou připraveny ceny v celkové hodnotě více než 800 tisíc korun. Vítěz navíc získá právo užívat titul NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016 a bude mu zajištěna mediální publicita.

Novinkou letošního ročníku je speciální kategorie NEJinovátor v oblasti HR

Vedle hlavní kategorie bude uděleno ocenění „Skokan roku“ a „Nejlepší malá firma roku“, o které budou soutěžit firmy s méně než 50 zaměstnanci. Novinkou letošního ročníku je kategorie „NEJinovátor v oblasti HR“. „Pro soutěžící jsme připravili otázky zaměřující se na lidské zdroje a inovace v této oblasti, na základě kterých vybereme vítěze této speciální kategorie. Už teď je jasné, že to nebude snadný úkol, protože podle nedávného průzkumu je oproti celo unijnímu průměru Česká republika silná v oblasti financí, soukromých investic a právě v oblasti lidských zdrojů,“ popisuje Olga Hyklová, výkonná ředitelka české personální agentury AdvantageConsulting, která se na tvorbě HR auditu podílela.

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016

V letošním roce se uskuteční již třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje, které se každoročně zúčastní okolo 200 malých a středních firem s významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. Cílem soutěže je podpořit inovační podnikání v regionu a ocenit firmy, které nejefektivněji pracují s inovacemi.

Soutěž vyhlašuje Unie malých a středních podniků ČR.Partnery soutěže jsou agentura CzechInvest, Svaz průmyslu a dopravy ČR,Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Krajská hospodářská komoraJižní Moravy, Regionální hospodářská komora Brno a další.

Registrace a další informace o soutěži jsou dostupné na webových stránkách www.nejinovator.cz.

Partneři:

Nejinovator

Nejinovator

Zveme vás na diskuzní snídani na téma: Zákon o prokazování původu majetku.

Zveme všechny naše členy na speciální diskuzní snídani na téma: Zákon o prokazování původu majetku.

Přednášející: Mgr. Daniel Hájek, LL.M., advokát a člen komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády České republiky.

Termín: Ve středu 29.7. 2015 od 8.30 do 10:30 hodin.

Místo konání: Restaurace Aureole, Hvězdova 1716/2b, Praha 4

Organizátor: Erbia Business Club, partner Unie MSP ČR

Cena: Kč 350,-/os. Cena zahrnuje: snídani formou bufetu včetně nápojů, přednášku, diskuzi

8:30 hod – registrace a snídaně

9:00 hod – 10:30 přednáška a následná diskuze

V případě vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti (nebo neúčasti) na e-mail: roznickova@erbia.cz, co nejdříve to bude možné, nejpozději však do 27.7. 2015. Děkujeme.

IV. ročník B2B veletrhu FARETE 2015 v Bologni

Vážení členové,

přinášíme vám společně s našimi partnery vyjímečnou možnost navštívit IV. ročník B2B veletrhu FARETE 2015, který se koná 07. – 08. září 2015 v Bologni za těchto jedinečných podmínek. V případě Vašeho zájmu budou organizátorem veletrhu, podnikatelskou asociací Unindustria Bologna, zástupci Vaší společnosti plně hrazeny letenky tam i zpět, ubytování v hotelu, strava, tranfer z/na letiště a přeprava denně z hotelu na výstaviště a zpět. Součástí pozvánky je také vstupenka na EXPO 2015 v Miláně.

Nabídka je určená společnostem z následujících oborů:

  • zpracování kovů a strojírenství – více než 40 % účastnících se společností, které jsou špičkami ve svém oboru (automotive, subdodavatelé mechanických součástek, automatické systémy, výrobní a balící zařízení atd.);
  • elektronika, informační a komunikační technologie;
  • stavebnictví a zařízení interiérů;
  • výrobky z plastu, gumy a chemické látky;
  • vybavení pro výrobní provozy a sektor HORECA.

V následujících odkazech naleznete prezentaci veletrhu, pozvánku a seznam účastnících se italských společností, včetně odkazů na jejich webové stránky. Zde naleznete kompletní seznam vystavujících společností.

Z Vaší strany je nutné pouze co nejpodrobněji vyplnit účastnický formulář, který Vám bude zaslán na základě potvrzení Vašeho zájmu o účast. Prosíme Vás o včasné potvrzení Vaší účasti z důvodu omezeného počtu míst.

V případě jakéhokoliv dotazu se prosím obraťte na partnerskou organizaci, která zajišťuje účast pro české firmy:

Pan Václav Sevald
C.T.S. studio, a.s.
Novákových 380/18
180 00, Praha 8
tel: +420 226 238 111
mob: +420 725 550 955
www.cts.cz