Konference: Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví

Kdy: 4. dubna 2019, 9:00-14:30 hod.
Kde: Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, (mapa)

Hlavním tématem konference bude představení příležitostí odpovědného zadávání veřejných zakázek (OVZ) ve stavebnictví. Prostřednictvím rozvinuté zahraniční zkušenosti předestřeme, jakým způsobem lze aspekty OVZ využít ve stavebním sektoru, jakou přidanou hodnotu mohou přinášet zadavatelům i dodavatelům či obecně trhu v tomto sektoru. Mezi témata odpovědného zadávání v této oblasti náleží férové pracovní podmínky, férové dodavatelské vztahy vč. otázky včasných plateb, podpora získávání kvalifikace, stáží či praxe, případně podpora zaměstnanosti na trhu znevýhodněných osob.

Prezentace:

Panelová diskuze:

  • Povodí Vltavy, státní podnik
  • Martin Hadaš (Masarykova univerzita)
  • Ředitelství vodních cest ČR

Kapacita konference je omezena. Účast není zpoplatněna. Pro případné doplňující informace kontaktujte: Petr Kocián, petr.kocian@mpsv.cz, 221 922 509

V případě zájmu o účast vyplňte elektronický formulář níže:
Kapacita konference (4.4.2019) je bohužel vyčerpána, přihlašování prozatím pozastaveno. V případě zájmu napište prosím na výše uvedený kontakt, zapíšeme vás na seznam náhradníků.