Návrh výjimky pro malé podnikatele: Místo #EET speciální účtenky od ministerstva

Ministerstvo financí již připravilo novelu zákona o evidenci tržeb, kterou mimo jiné reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který část evidence v prosinci zrušil. Nově chce ministerstvo zavést výjimku (tzv. zvláštní režim) pro podnikatele s nízkými příjmy, kteří nejsou plátci DPH. Konkrétně by se týkala neplátců DPH, kteří nemají více než jednoho zaměstnance a zároveň jejich příjmy z evidovaných tržeb nepřesahují za posledních 12 kalendářních měsíců 200 000 korun a počet evidovaných tržeb za posledních 12 kalendářních měsíců nepřesahuje 500.

Tito podnikatelé by sice dostali výjimku z EET, ale evidenci by se úplně nevyhnuli. Museli by totiž využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a jednou měsíčně posílat finanční správě údaje o tržbách. Podnikatel by pak nesměl vydávat jiné účtenky než od ministerstva.

Více textu na:

https://www.podnikatel.cz/clanky/navrh-vyjimky-pro-male-podnikatele-misto-eet-specialni-uctenky-od-ministerstva/

Lednové setkání na zámku odstartovalo pravidelná networking setkávání členů, partnerů a hostů Unie MSP CR

Praha, 1. 2. 2018: Unie malých a středních podniků ČR z.s. odstartovala novoročním setkáním členů, partnerů a hostů spolku na zámku Panství Dlouhá Lhota další pravidelná networking setkávání podnikatelů pro rok 2018. Setkávání se pořádají za účelem navázání bližších obchodních kontaktů, předání si znalostí a zkušeností.

 

Setkání se uskutečnilo dne 31. ledna 2018 od 17 hodin v příjemném prostředí zámku Panství Dlouhá Lhota. Hosté si mohli prohlédnout historickou budovu zámku, kde byli ubytováni. Program setkání byl odstartován úvodní krátkou prezentací a diskuzí hostů u kulatého stolu, kde byly představeny hlavní okruhy aktivit spolku pro rok 2018 a nabídnuty možnosti do jejich aktivního zapojení. Program pak pokračoval tříchodovou večeří ve vyhlášené restauraci a ukončen byl ochutnávkou vína v místním vinném sklípku. Hosté se zde vzájemně informovali o chystaných projektech a záměrech a vyměnili si cenné obchodní zkušenosti v neformálním, příjemném prostředí zámeckého areálu.

 

Další setkání podnikatelů, partnerů a hostů je plánováno na začátku měsíce března v Praze. Detaily dalšího setkání budou upřesněny na stránkách.

116822122

Velký rozcestník změn v roce 2018, které se dotknou podnikatelů

Daň z příjmů

Ačkoli byly některé změny, které přinesl daňový balíček, platné již pro rok 2017 (například vyšší daňové zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě), řada opatření začíná platit až letos.

Mění se podmínky uplatnění slevy na invaliditu

Až od zdaňovacího období 2018 se mění podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Nově bude rozhodující okamžik jejich přiznání a ne okamžik vydání průkazu nebo pobírání invalidity, jako je tomu dnes. Změny se návazně projeví i při uplatnění zvýšené slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění.

Mění se limit pro srážkovou daň

Stejně tak až od příštího zdaňovacího období platí nový limit pro zdanění srážkovou daní. Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob….

Více textu na:

https://www.podnikatel.cz/clanky/velky-rozcestnik-zmen-v-roce-2018-ktere-se-dotknou-podnikatelu/

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatelem zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento zákon zasáhne do současného podnikání v oblasti cestovního ruchu. Návrh zákona předpokládá, že cestovní kanceláře budou povinny hradit příspěvky do garančního fondu. U prodeje zájezdů se tak bude jednat jen o minimální dodatečný náklad. Pro garanční fond není nutné uvažovat extrémně obezřetnou variantou nepostačitelnosti – jako např. jedenkrát za 200 let (s touto hranicí pracuje regulace v pojišťovnictví Solvency II). Příspěvek tak bude představovat jen minimální dodatečný náklad. Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb půjde o novou regulaci a tudíž i o nové náklady finanční a časové.

text návrhu zákona zde:

http://www.psp.cz/doc/00/13/28/00132895.pdf

Nové prohlášení k dani

Očekávaný nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je zveřejněn. Použije se poprvé od roku 2018. Jednou ze změn z takzvaného daňového balíčku (novela zákona o daních z příjmů) je možnost učinit daňové prohlášení k dani elektronicky. Z toho důvodu byl vydán nový tiskopis Prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor číslo 26. Prohlášení bude možné i nadále činit dosavadním způsobem, tj. předkládat tiskopis v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě (případně kombinací obou). Správce daně bude rovněž akceptovat předepsané doklady k prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění v elektronické podobě. K elektronickému prohlášení k dani by měli zaměstnavatelé stanovit např. vnitřním předpisem organizace bližší podmínky, za kterých takto mohou zaměstnanci učinit…

text prohlášení zde:

https://www.podnikatel.cz/clanky/nove-prohlaseni-k-dani-pisemne-elektronicky-a-maximalne-na-rok/

Novela zákona o DPH představuje riziko pro malé a střední podniky

Praha, 6. listopadu – Po nedávném zvýšení minimální mzdy o vyšší hodnotu, než bylo sjednáno se zástupci podnikatelské sféry, a které se nemalou měrou promítne do nákladů podnikatelů, přichystala vláda další útok na peněženky podnikatelů.

Ve sněmovně v úterý prošel druhým čtením vládní návrh novely DPH, která zvýší náklady podnikatelů o 1,4 miliardy ročně. Ministr Babiš předložil návrh, podle kterého budou muset všichni současní plátci DPH podávat finančnímu úřadu kontrolní hlášení o tržbách každý měsíc. Novela postihne zejména více než 300 tisíc plátců DPH, kteří ho zatím podávali pouze kvartálně. To bude mít za následek další finanční zatížení i výrazný nárůst administrativy, jejíž vyřízení bude vyžadovat 3,5 hodiny práce navíc.

Novela se jednoznačně dotkne nejvíce malých a středních podniků, které často nemají administrativní zázemí, a budou se tak místo podnikání věnovat nadbytečné administrativě. Unie malých a středních podniků se důrazně ohrazuje proti tomuto neopodstatněnému nárůstu byrokracie a vyzývá vládu, aby se místo zavádění byrokratických překážek intenzivněji věnovala podpoře malého a středního podnikání.

Podnikatelé vítají znovuzavedení „Kurtzarbeitu“

Praha, 4. listopadu 2014 – Členové Unie malých a středních podniků (UMSP) vítají znovuzavedení „Kurtzarbeitu“, tedy zkrácené pracovní doby ve firmách v tísni, který na pondělním zasedání schválila vláda. Podnikatelé především oceňují možnost podělit se o náklady na zaměstnance se státem a zamezit tak jejich propouštění.

Členové Unie malých a středních podniků zároveň upozorňují, že schvalování podpory každého podniku vládou, které prosadil ministr financí Andrej Babiš, bude málo flexibilní. Vláda schválila, že žádosti jednotlivých podniků budou přijímat úřady práce, které je následně předají ke schválení vládě. Při schválení pak žádost zpětně vyřídí daný úřad práce. „Daleko praktičtější pro podnikatele by byl model schvalování podpory úřady práce, které to mají v popisu své činnosti a znají regionální potřeby zaměstnanosti,“ uvádí předseda UMSP David Šeich.

 

Proběhlo 14. zasedání Podnikatelské rady

Dne 17.10.2014 proběhlo v budově Ministerstva průmyslu a obchodu 14. zasedání Podnikatelské rady. Unii MSP ČR jako člena tohoto meziresortního poradního orgánu reprezentoval předseda sdružení David Šeich.

Zasedání zahájil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. K hlavním tématům patřily následující: příspěvek Miroslava Singra z ČNB o měnovém kurzu jako nástroji měnové politiky, zástupci Ministerstva financí přednesli informace o elektronické evidenci tržeb, zástupce Ministerstva zahraničních věcí informoval o dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zahraniční diplomacii.

Unie MSP ČR se setkala s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou

Dne 7.10. se představitelé Unie MSP ČR zúčastnili zasedání předsednictva Italsko-české obchodní a průmyslové komory

Zástupci obou sdružení se informovali o svých aktivitách. Hovořili také o možnostech společných kroků do budoucna jako výraz naplnění uzavřené dohody o vzájemné spolupráci.

Proběhlo vyhlášení vítězů soutěže E.ON Energy Globe Award ČR

Nejuznávanější soutěž v České republice, zaměřená na úsporu energií a ochranu životního prostředí, E.ON Energy Globe Award ČR, zná vítěze. Unie MSP ČR byla tradičním patronem kategorie “Firma”.

V pondělí 6. října v Divadle na Vinohradech ocenila mezinárodní odborná porota již pošesté ty nejlepší „hlavy plné ekonápadů“. Diváci v sále z nich svými hlasy zvolili celkového vítěze, kterým se stal projekt Ukliďme Česko ze soutěžní kategorie „Kutil“.

Vítěz letošního ročníku, spolek Ekosmák, vymyslel unikátní dobrovolnickou úklidovou akci s názvem Ukliďme Česko. Cílem projektu bylo mapování a především faktické odstranění černých skládek a úklid drobného nepořádku v přírodě a obcích. Akce proběhla 17. května 2014 a vycházela z mezinárodně osvědčeného modelu “Let’s Do It!” Dohromady se projektu zúčastnilo 6 200 dobrovolníků na 290 místech v celé ČR.

V průběhu galavečera byli zároveň vyhlášeni také vítězové všech soutěžních kategorií.  V kategorii „Kutil“ zvítězil projekt Ukliďme Česko, v kategorii „Obec“ Pasivní bytový dům pro seniory Modřice, v kategorii „Firma“ projekt PURGAZ 50 – nová technologie na výrobu biometanu a v kategorii „Mládež“ projekt AIR House.

 

Vítěz kategorie Firma Pavel Izák, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.: PURGAZ 50 – Nová technologie výroby biometanu

 

Vítězný projekt Sympatie (Ukliďme Česko) – ocenění předává prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR, v.v.i.

 

Aleš Háma a Michael Fehn (předseda představenstva E.ON Czech Holding AG)

 

Michael Fehn a Richard Brabec, ministr životního prostředí

 

Celkový vítěz E.ON Energy Globe Award ČR 2014, Miroslav Kubásek

 

Všichni vítězové s Michaelem Fehnem a Wolfgangem Neumannem (zakladatel mezinárodní soutěže Energy Globe Award)