Unie MSP ČR se setkala s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou

Dne 7.10. se představitelé Unie MSP ČR zúčastnili zasedání předsednictva Italsko-české obchodní a průmyslové komory

Zástupci obou sdružení se informovali o svých aktivitách. Hovořili také o možnostech společných kroků do budoucna jako výraz naplnění uzavřené dohody o vzájemné spolupráci.