Velký rozcestník změn v roce 2018, které se dotknou podnikatelů

Daň z příjmů

Ačkoli byly některé změny, které přinesl daňový balíček, platné již pro rok 2017 (například vyšší daňové zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě), řada opatření začíná platit až letos.

Mění se podmínky uplatnění slevy na invaliditu

Až od zdaňovacího období 2018 se mění podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Nově bude rozhodující okamžik jejich přiznání a ne okamžik vydání průkazu nebo pobírání invalidity, jako je tomu dnes. Změny se návazně projeví i při uplatnění zvýšené slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění.

Mění se limit pro srážkovou daň

Stejně tak až od příštího zdaňovacího období platí nový limit pro zdanění srážkovou daní. Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob….

Více textu na:

https://www.podnikatel.cz/clanky/velky-rozcestnik-zmen-v-roce-2018-ktere-se-dotknou-podnikatelu/