Unie malých a středních podniků ČR podporuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“

Rozšíření odpovědného přístupu k zadávání veřejných zakázek mezi zadavateli je cílem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“. Projekt podporuje i Unie malých a středních podniků ČR. Jde o to, aby ve veřejných zakázkách nebylo zohledňováno pouze běžně užívané kritérium nejnižší ceny, ale aby byla reflektována i konkrétní společenská, ekonomická nebo environmentální témata.

Může jít o podporu malých a středních podniků, podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, zohledňování aspektů etického nakupování nebo také o snížení zátěže životního prostředí.

Zohledňování potřeb malých a středních podniků při zadávání veřejných zakázek je zakotveno ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zadávat veřejné zakázky dle principů (společensky) odpovědného veřejného zadávání umožňuje také zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, do kterého byla směrnice přenesena. Zadavatelé veřejných zakázek mohou udělat taková opatření, aby zpřístupnili zadávací řízení malým a středním firmám a zvýšili tak pravděpodobnost úspěchu těchto subjektů. Jedná se o konkrétní kroky vedoucí k dosažitelnosti podmínek veřejných zakázek pro MSP, vyváženosti kritéria ceny a kvality, zejména pak kroky vedoucí ke snížení administrativních nároků účasti v řízení, dělení veřejné zakázky na části, které mohou menší firmy snadněji plnit, využití dynamického nákupního systému nebo zlepšení komunikace s podnikatelskou komunitou.

Projekt Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání (www.sovz.cz) poskytuje zdarma školení, materiály a konzultace veřejným zadavatelům, kteří mají zájem ať už o téma podpory malých a středních podniků ve veřejných zakázkách nebo o řešení jiné ekonomické, sociální či environmentální problematiky. Mimo jiné se v rámci projektu jednou ročně koná konference  o aktuálních trendech a praxi v odpovědném veřejném zadávání. Začátkem roku 2018 bude vycházet publikace o odpovědném zadávání určená dodavatelům veřejných zakázek (i těm potenciálním) a bude ke stažení na webu projektu. Více informací o možnostech podpory malých a středních podniků ve veřejných zakázkách najdete na stránkách: http://sovz.cz/temata/podpora-msp-v-zadavani-verejnych-zakazek/.