Odhady pro rok 2022 od podnikatelů

Pro podnikatele byl výhled do roku 2022 zprvu optimistický, na konci tohoto roku však zavládl v podnikatelích opět pocit nejistoty a strachu z důvodu nejasně se vyvíjející epidemie. Co se týká míry inflace a HDP byli bychom v prognózách a číslech pesimističtější, než uvádí ČNB a ministerstvo financí, zvláště v první polovině příštího roku. Firmy zatím vyčkávají v útlumu, jak se situace bude dále vyvíjet a většina z nich se obává platební neschopnosti, nízkého odbytu, překážek a zvyšujících cen vstupů.

Pro rok 2022 podnikatelé očekávají opět nestálost v dodavatelích, strach z vyčerpání zásob, dostupnosti, kapacity, dopravy, práce, nutnosti adaptace na Covid a nutnosti pracovní adaptace. Najímání a udržení pracovníků je velkou obavou, podnikatel musí počítat s prací z domova, karanténami, lockdowny. Tato vysoká míra nejistoty, růst cen energií a již tak napjatý dodavatelský řetězec, který vedl k cenovým skokům, bude i nadále podléhat větší volatilitě.

Se vší nestálostí a změnami a neustálým přizpůsobováním, pravidly měnícími se podle lokality i státu, s růstem cen vstupů bude tedy řada firem svou činnost omezovat na jednodušší formu podnikání a zjednodušovat celý pracovní proces v duchu hesla: méně je více. Bude záležet na vývoji pandemické situace nejen u nás a v sousedním Německu, ale i ve světě. Přes všechny obavy je však naděje, že některým firmám se podaří restrukturalizovat a přizpůsobit své podnikání současným neustálým změnám na trhu, nebude jich však mnoho.