Vysoké ceny energií i snižování administrativní zátěže podnikatelů. Zasedala 30. Podnikatelská rada

Přípravy českého předsednictví EU, vysoké ceny energii, zvyšování energetické účinnosti hospodářství a snižování administrativní zátěže podnikatelů. Nejen tato témata projednávala na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podnikatelská rada.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu se v rámci předsednictví primárně zaměří na zajištění energetické bezpečnosti, surovinovou diverzitu a na propojování i rozšiřování stávajících ropovodů a plynovodů. A to včetně výroby a rozvoje infrastruktury pro bezemisní zdroje, zejména jádra a vodíku, v souladu s cíli nového balíku REPowerEU,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

S podnikateli následně diskutoval současnou nelehkou situaci. „Probrali jsme pomoc, jakou pro ně připravuje MPO kvůli vysokým cenám energií. Budoucnost české energetiky vidím v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů, proto již v březnu 2022 došlo                k vypsání výběrového řízení na dodavatele nového jaderného bloku a do konce roku 2022 bychom měli mít od potenciálních dodavatelů nabídky,“ říká ministr Jozef Síkela s tím, že MPO se ve svých strategiích zaměří hlavně na zvyšování energetické účinnosti hospodářství, čímž dosáhneme snížení závislosti na fosilních palivech.

Zároveň je MPO připraveno podnikům rozdělit 800 milionů korun v rámci kompenzace nepřímých nákladů na pořízení emisní povolenky. Také se chystá adresná pomoc pro nejvíce postižené firmy    v rámci tzv. „Dočasného krizového rámce“ a připravuje se pomoc domácnostem prostřednictvím energetického tarifu.

Agenda snižování administrativní zátěže podnikatelů patří k TOP prioritám současné vlády ČR, a proto jsme připravili sadu opatření,“ říká zástupce náměstka a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler. Patří sem například zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu na 2 miliony korun, předložení novely paušální daně tak, aby se dotkla širšího okruhu podnikatelů a zavedení tří pásem paušální daně. Zároveň dojde ke zrychlení odpisu v první a druhé odpisové třídě. Tyto návrhy jsou v připravovány Ministerstvem financí. V neposlední řadě Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo slevu 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele, kteří zaměstnají na zkrácený úvazek osoby znevýhodněné na trhu práce.

MPO ve spolupráci s agenturou CzechTrade také připravuje Portál podnikatele, který bude centrálním místem zastřešujícím veškeré elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům.      V roce 2022 se uskuteční nové přeměření administrativní zátěže podnikatelů, a to plně elektronicky prostřednictvím námi vytvořené Databáze informačních povinností. Cílem je zajistit souhrnný přehled o povinnostech pro podnikatele vyplývajících z platné legislativy a identifikovat povinnosti, které by mohly být zrušeny.

zdroj: MPO ČR