Hlavní změny pro podnikatele a živnostníky v roce 2023

  • Zvýšení průměrné mzdy z 38 911 Kč na 40 324 Kč.
  • Zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění: Sociální pojištění: 2944 Kč (hlavní činnost), 1178 Kč (vedlejší činnost). Zdravotní pojištění: 2722 Kč.
  • Hranicí příjmů ze samostatné činnosti pro OSVČ žádajících o paušální daň jsou 2 miliony korun.
  • Paušální daň je od roku 2023 nově rozdělena do tří pásem. Základní orientační kritérium tvoří výše příjmů OSVČ ze samostatné činnosti.
  • Od ledna 2023 je limit pro registraci DPH zvýšen na 2 miliony korun obratu za posledních 12 kalendářních měsíců.
  • Od ledna také definitivně přestala platit povinnost mít elektronickou evidenci tržeb neboli EET.
  • Mezi lednem a březnem 2023 stát postupně automaticky zřizuje datové schránky statisícům živnostníků, kteří ji dosud neměli. Každý s výjimkou nepodnikajících fyzických osob, komu datová schránka začne fungovat a kdo má povinnost podávat daňové přiznání, to musí od té chvíle provést už jen elektronicky.