Byla završena úspěšná série konferencí o EU Fondech

Hradec Králové byl posledním z 9 českých a moravských měst, kde se uskutečnila konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj a Unie malých a středních podniků byla jejím partnerem.

O úspěchu svědčí sály zaplněné celkem více než 1500 účastníky, jejichž registrace byla vždy předem zastavena z důvodu vyčerpání kapacit. Významnost konferencí potvrzovala také svou účastí ministryně Karla Šlechtová. Česká republika sice v tuto chvíli ještě finalizuje s Evropskou komisí detaily jednotlivých operačních programů, ale průběh této série ukazuje mimořádný zájem veřejnosti o využití evropských prostředků v začínajícím programovém období. Unie MSP ČR stejně jako v minulém programovém období připravuje vlastní sérii konferencí a workshopů, která se uskuteční v Praze, Plzni, Brně a Ostravě ve druhé polovině roku 2015. Tyto konference a workshopy budou zaměřeny ryze prakticky. Měly by návštěvníkům poskytnout ucelený obraz nejen o možnostech čerpaní prostředků, ale i dát praktické informace ohledně konkrétního postupu při podávání žádostí a jakým nejčastějším chybám se vyhnout.