Členové Unie malých a středních podniků ČR jsou znepokojeni problémy s čerpání EU fondů pro firmy

Poslední zprávy o zastavení 114 miliard v rámci operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, programu určeného pro české firmy, podniky znepokojuje.

„Samotná pozastavení programu OPPIK je řešitelný problém. Jedná se „pouze“ o pozastavení certifikace, to znamená zpětné proplácení peněz Bruselem České republice u projektů, které hradí rozpočet MPO. Firmy by tak „pouhé“ pozastavení nemuseli pocítit. Ale jen za podmínky, že problém zjištěný audity bude rychle vyřešen a také, že nedojde k dalším posunům výzev pro podniky. Harmonogram výzev z programu OPPIK se často posouvá o celé měsíce. Další zpožďování výzev je pro podniky nepřijatelné. Mohlo by ohrozit celý proces dočerpání prostředků ze zdrojů EU. Proto doufám, že MPO problém s pozastavením certifikace nepromítne do posunu výzev. Na to jsou firmy již alergické,“ uvedl místopředseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Z bleskového průzkumu Unie malých a středních podniků mezi 300 firmami vyplývá, že firmy v první řadě vidí jako problém posouvání výzev (53% firem). Jako druhý významný problém vidí podniky obtížnost a nepředvídatelnost pravidel jednotlivých programů (32% firem). Mezi ostatní významné problémy firmy řadí zrušení státního Seed fondu, který MPO připravuje již od roku 2012, zatím bez výsledku.

„Problém, který firmy řadí na druhé místo je obtížnost a nepředvídatelnost pravidel programů. Tohoto problému se obává plných 32% firem. Závažnost tohoto tématu se opět ukázal při zpětném zpochybnění metodiky výkladu pravidel u 456 podniků, které přijaly dotaci z programu ICT (informační a komunikační technologie). Dopis, že do proplácených pozic z programu se nezapočítávají již dříve vytvořená pracovní místa, byl pro firmy, které projekty realizují již měsíce či roky, studenou sprchou. Dají se očekávat žaloby firem. Pokud došlo ze strany ministerstva k chybné interpretaci pravidel, je třeba se k problému postavit čelem a uhradit chybu z národních zdrojů,“ říká místopředseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Třetí problém zmiňovaný firmami je zrušení státního Seed fondu v gesci MPO. Tato komplikace se týká především technologických firem, které na spuštění Seed Fondu čekají již od roku 2013. V dubnu 2013 bylo zahájeno výběrové řízení na správce státního fondu, následně bylo po řadě peripetií v dubnu 2014 zrušeno. Byl přijat nový koncept a MPO vybralo vlastní management fondu. Následně po opakovaném výběrovém řízení na management byl projekt NIF (Národní inovační fond) definitivně ukončen.

„Od existence NIF se očekávala podpora start-upových projektů jako motoru inovací. Česká republika si technologické inovace zvolila ve všech svých strategických dokumentech jako prioritu. Firmy očekávaly, že NIF začne již ve druhém čtvrtletí letošního roku investovat do technologických firem, Namísto toho byl bez náhrady zrušen. Očekáváme od MPO rychlé náhradní řešení,“ shrnuje místopředseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.