Připravovaná daňová reforma: další dělení živnostníků z hlediska jejich příjmů a navyšování odvodů komplikuje administrativu

Praha, 7. 3. 2019: Vláda v současné době připravuje daňovou reformu, jejíž součástí bude zvyšování odvodů zdravotního pojištění u živnostníků, kteří mají příjem nad 1 mil. Kč.  Zdravotní pojištění těchto živnostníků tak vyroste u 13,5 na 17,2 procent z částky, která se počítá z poloviny jejich příjmu. Avšak srovnávání živnostníků a zaměstnanců na stejnou úroveň, jak argumentuje tuto změnu ministerstvo financí, je jako srovnávat hrušky s jablky.

Ministryně financí říká: „Samozřejmě by tam došlo k navýšení zdravotního pojištění. Ale zase na druhé straně, proč by měl vysokopříjmový živnostník polovinu vyměřovacího základu, co má zaměstnanec?“

Takto se ale věc nedá srovnávat. Živnostníky zatěžuje daleko větší administrování, daně si musí odvádět sami, dále nesou zodpovědnost a nemají zaměstnanecké výhody.

Čím více rozdílných sazeb v daních a snaha o rozdělení živnostníků, tím více se v tom živnostník přestane orientovat a v konečném důsledku tyto změny nejsou úlevou nikomu. Příkladem je navrhovaná paušální daň pro živnostníky, která se netýká všech živnostníků, protože tu máme i dobrovolné plátce DPH, mnoho plátců s úlevami na rodinu apod. a proto podobné rozdělování živnostníků nedává smysl.