Průzkum: Čerpání z evropských fondů stále vázne 79% českých podnikatelů hodnotí čerpání EU fondů pro podniky jako pomalé

Praha, 25. ledna 2017 – Bleskový průzkum sdružení Unie malých a středních podniků (SME UNION), se soustředil na to, jak čeští podnikatelé hodnotí systém čerpání z evropských fondů. Z průzkumu vyplynulo, že čerpání stále velmi vázne, pro 79% českých podnikatelů je dokonce velmi pomalé a zkostnatělé.

Na základě lednového průzkumu, který byl realizován mezi 650 českými firmami, bylo také zjištěno, že i přes sliby zjednodušení celého procesu čerpání, celkem 59% podnikatelů považuje složitost žádostí za hlavní překážku. 56% dotazovaných podniků uvádí jako další problém parametry, které musí firma pro získání dotace splnit. Patří mezi ně například dokládání limitace u úspor energie dle velikosti podniku, zavazování se k navyšování počtu zaměstnanců, nebo navyšování obratů i o 20% ročně a dokládání cenových nabídek.

„Velký problém je stále nefunkční monitorovací systém MS 2014+, jehož vytvoření bylo svěřeno Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém trpí neustálými technickými komplikacemi a ztěžuje podávání žádostí o dotace,“ říká předseda Unie malých a středních podniků David Šeich a zároveň dodává, že systém má nefunkční help link, rozdílnou formu dokumentů i informací, elektronický podpis velice často hlásí neočekávané chyby, ztrácí se plné moci, špatně se ukládají povinné přílohy a systém dlouhodobě nedokáže vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Průzkum dále ukázal, že 72% podniků si navíc stěžuje na pomalost rozhodovacích procesů. „Máme potvrzeny informace, že firmy čekají od podání registrační žádosti do vydání rozhodnutí někdy i 19 měsíců,“ dodává David Šeich a zdůrazňuje, že k řešení situace by přispělo vyřešení problémů systému MS2014+ mezi dodavatelskou firmou a MMR, zvýšení počtu externích hodnotitelů a zrychlení hodnocení žádostí. Sdružení SME UNION uvedlo, že do konce září 2016 bylo v OPPI (operační program podnikání a inovací) vydáno mnoho rozhodnutí za téměř 700 miliónů Kč. Vyplaceno však bylo necelých 22 miliónů Kč. Současný stav vyvolává nejistotu především u bank, které poskytují přísliby k financování projektů a po roce a půl stále neznají výsledek rozhodnutí. Tím pádem banky ztrácí zájem podniky podporovat.