Průzkumy

Unie MSP ČR provádí odborné průzkumy a analýzy mezi podnikateli MSP ve spolupráci s odbornými partnery. Výstupy publikuje v tiskových zprávách. V současné době provádí telemarketingový a internetový průzkum mezi MSP na téma Podnikatelský Ombudsman v oblastech právní, daňové a energetické.

Hodnocení a doporučení projektům:

Sdružení je partnerem, hodnotilem, doporučovatelem a zastřešovatelem odborných projektů.

Z řad svých členů nominuje zájemce do odborných porot „Zlatá koruna“, „Nápad roku“ a komisí grantových projektů, hodnotitelských komisí CzechInvestu aj. Propaguje hlasování otevřené všem zájemcům přes internet, informuje své členy o výstupech a rozesílá pozvánky. Poskytuje doporučení a garance projektům, produktům a službám pro podnikatele, které vyhodnotí jako nejlepší novinkou sezony nebo nejlepšími na trhu.

Unie MSP ČR podporuje a spolupracuje s Institutem rozvoje podnikání (IDE) při Vysoké škole ekonomické v Praze při každoročním vyhodnocení soutěže Nápad roku a předáním finanční odměny. Soutěž podnikatelských záměrů je určena jednotlivcům i týmům s dobrými nápady. Hodnotící kritéria jsou proveditelnost projektu, potenciál dalšího růstu, originalita projektu, kvalita zpracování a osoba podnikatele. Letošní ročník je již ukončen. Nápadem roku 2011 se stal operační systém pro seniory.

Ohledně Vašich novinek, produktů a služeb nás kontaktujte.

Průzkum: Čerpání z evropských fondů stále vázne 79% českých podnikatelů hodnotí čerpání EU fondů pro podniky jako pomalé

Praha, 25. ledna 2017 – Bleskový průzkum sdružení Unie malých a středních podniků (SME UNION), se soustředil na to, jak čeští podnikatelé hodnotí systém čerpání z evropských fondů. Z průzkumu vyplynulo, že čerpání stále velmi vázne, pro 79% českých podnikatelů je dokonce velmi pomalé a zkostnatělé.

Průzkum: Zavádění EET aspiruje na podnikatelskou katastrofu desetiletí. 67% podnikatelů se obává velkých komplikací, systém výjimek je stále více zmatečný

Praha, 24. listopadu 2016 – Bleskový průzkum sdružení Unie malých a středních podniků (SME UNION), který se zaměřil na současné zavádění elektronické evidence tržeb (EET), opět potvrdil, že většina českých podnikatelů se s novým evidováním tržeb stále neztotožnila. Celkem 67% dotazovaných, kterých se zavedení EET týká již od 1. prosince letošního roku, se obává komplikací v chodu svého podniku, 20% podnikatelů v oblasti drobných služeb a pohostinství dokonce zvažuje ukončení podnikání.

Z novoročních změn české firmy nejvíce obtěžují pokuty za nevyužití datových schránek

Praha, 19. ledna – Novoroční průzkum mezi třemi stovkami malých a středních podniků ukázal, že tuzemským podnikatelům vadí hlavně pokuta za nevyužití datové schránky. Pro více než osmdesát procent ze tří stovek podnikatelů je to ještě větší nepříjemnost, než zvýšení záloh na zdravotní a sociální pojištění. To vadí dvěma třetinám respondentů.

Většina majitelů mimopražských restaurací a autodílen nezná konkrétní výši spotřeby energií ve svých provozovnách

Praha, 30. 9. 2013: Unie malých a středních podniků CR uspořádala během letošního července, srpna a září výzkum mezi MSP, konkrétně majiteli restaurací a majiteli autodílen ve všech mimopražských regionech na vzorku celkem 300 respondentů (150 restaurací, 150 autodílen). Výzkum zjišťoval, jak se majitelé těchto energeticky náročných podnikání orientují ve výši své spotřeby energií (elektřiny a zemního plynu) a v tom, jakým způsobem mohou náklady za energie snížit.

Průzkum mezi MSP o úsporách energií ve firmách a informovanosti o nich

Ústí nad Labem, Liberec 22. 5. a 28. 5. 2013: Průzkum se uskutečnil na vzorku 62 podnikatelů z řad malých a středních podniků, kteří se zúčastnili setkání Unie MSP CR s podporou kraje a okresních hospodářských komor v Ústeckém a Libereckém regionu. Dle hlasování podnikatelů vyplynulo, že podnikatelé nejsou dostatečně informováni o možnostech úspor energií od svých dodavatelů a nevyznají se ve složitých položkách na faktuře při vyúčtování. Nejčastěji zaznívaly názory: „Na fakturách za elektřinu i plyn je velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“ a také „Příliš nevím o možnostech, jak na energiích uspořit.“

Pouze 13 % českých podnikatelů hodnotí svou připravenost a uplatnění na východních trzích Evropy a Asie jako nedostatečnou.

Jak vyplynulo z ankety mezi českými podnikateli, kterou uspořádala Unie malých a středních podniků ČR na vzorku 76 ti českých podnikatelů, kteří se zúčastnili 26. 2. 2013 fóra ve Sněmovně „Hledání investičních příležitostí v Evropě a Asii a možnosti jejich financování“, pouze 13,16 % hodnotí svou připravenost a uplatnění na východních trzích Evropy a Asie, především v zemích Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Vietnamu, Činy, zemí SNS a Běloruska jako nedostatečnou, 57,89 % ji zhodnotilo jako částečnou a 28,95 % jako dostatečnou. Přičemž nejvíce exportérů 32,95 % se neobejde bez podpory v oblasti finanční, na druhém místě (23,86 %) právní a na třetím místě informační (17,05 %). Dále podnikatelé uváděli, že se neobejdou bez podpory referencí, účetní, zajišťovací a pojistné, osobních kontaktů, místní podpory, podpory partnerů.

Podnikatelé očekávají pokračování recese i v roce 2013

Podnikatelé jsou vůči vývoji české ekonomiky v roce 2013 skeptičtí. Vyplývá to z online průzkumu, který mezi svými členy v první polovině února provedla Unie malých a středních podniků (SME Union). Zástupci firem rovněž potvrdili, že ekonomickou recesi na českém trhu vnímají jako dlouhodobý fakt, kterému je třeba přizpůsobit celkovou podnikatelskou strategii firmy.

Malé a střední podniky musí zavést ještě vyšší úspory energií

Praha, 15. listopadu 2012 – Malé a střední podniky se neustále snaží snižovat náklady na spotřebu energií, které tvoří nezanedbatelnou část jejich celkových nákladů. Téměř 77 % podnikatelů daného segmentu z celkem 653 dotázaných již muselo v důsledku ekonomické recese zavést úsporná opatření ve svém podniku. U 65 % z nich se tyto úspory týkaly oblasti spotřeby energií, zjistil výzkum Unie malých a středních podniků ČR.

Exkluzivní výzkum pro Hospodářské noviny (23.1.2012 – 29.1.2012)

Celkem odpovídalo v anketě 120 respondentů – podnikatelů ze segmentu MSP. Dále emailovým dotazováním odpovědělo dalších 50 firem MSP.

Spokojenost s jednotlivými mobilními operátory na českém trhu hodnotili respondenti téměř totožně, přičemž průměr se pohyboval v rozmezí 2,5 – 2,63 bodů (5 bodů maximum). Můžeme tedy konstatovat, že v pocitové anketě s celkovou spokojeností poskytovatelů mobilních služeb nevybočil z průměru ani jeden operátor na českém trhu.

Výsledky průzkumů mezi malými a středními podnikateli

Praha, 29. září 2011: Jak poroste cena energií v příštím roce a jak na ni reagují podnikatelé? V současné době z internetového průzkumu vyplynulo, že pro 60 % malých a středních podniků (MSP) je cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 % je cena již příliš vysoká a 28 % je s cenami spokojeno. V telefonickém průzkumu je zde smířena s cenou 19% skupina respondentů, pro 69 % je na hranici přijatelnosti a pro 12 % je příliš vysoká. Pouze 32 % oslovených členů v telefonickém průzkumu je smířeno s cenou plynu a elektrické energie v příštím roce. To vyplynulo mimo jiné z výsledků průzkumů, které provedla mezi svými členy Unie MSP ČR.