Průzkum: Čerpání z evropských fondů stále vázne 79% českých podnikatelů hodnotí čerpání EU fondů pro podniky jako pomalé

Praha, 25. ledna 2017 – Bleskový průzkum sdružení Unie malých a středních podniků (SME UNION), se soustředil na to, jak čeští podnikatelé hodnotí systém čerpání z evropských fondů. Z průzkumu vyplynulo, že čerpání stále velmi vázne, pro 79% českých podnikatelů je dokonce velmi pomalé a zkostnatělé.

Na základě lednového průzkumu, který byl realizován mezi 650 českými firmami, bylo také zjištěno, že i přes sliby zjednodušení celého procesu čerpání, celkem 59% podnikatelů považuje složitost žádostí za hlavní překážku. 56% dotazovaných podniků uvádí jako další problém parametry, které musí firma pro získání dotace splnit. Patří mezi ně například dokládání limitace u úspor energie dle velikosti podniku, zavazování se k navyšování počtu zaměstnanců, nebo navyšování obratů i o 20% ročně a dokládání cenových nabídek.

„Velký problém je stále nefunkční monitorovací systém MS 2014+, jehož vytvoření bylo svěřeno Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém trpí neustálými technickými komplikacemi a ztěžuje podávání žádostí o dotace,“ říká předseda Unie malých a středních podniků David Šeich a zároveň dodává, že systém má nefunkční help link, rozdílnou formu dokumentů i informací, elektronický podpis velice často hlásí neočekávané chyby, ztrácí se plné moci, špatně se ukládají povinné přílohy a systém dlouhodobě nedokáže vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Průzkum dále ukázal, že 72% podniků si navíc stěžuje na pomalost rozhodovacích procesů. „Máme potvrzeny informace, že firmy čekají od podání registrační žádosti do vydání rozhodnutí někdy i 19 měsíců,“ dodává David Šeich a zdůrazňuje, že k řešení situace by přispělo vyřešení problémů systému MS2014+ mezi dodavatelskou firmou a MMR, zvýšení počtu externích hodnotitelů a zrychlení hodnocení žádostí. Sdružení SME UNION uvedlo, že do konce září 2016 bylo v OPPI (operační program podnikání a inovací) vydáno mnoho rozhodnutí za téměř 700 miliónů Kč. Vyplaceno však bylo necelých 22 miliónů Kč. Současný stav vyvolává nejistotu především u bank, které poskytují přísliby k financování projektů a po roce a půl stále neznají výsledek rozhodnutí. Tím pádem banky ztrácí zájem podniky podporovat.

Průzkum: Zavádění EET aspiruje na podnikatelskou katastrofu desetiletí. 67% podnikatelů se obává velkých komplikací, systém výjimek je stále více zmatečný

 

Praha, 24. listopadu 2016 – Bleskový průzkum sdružení Unie malých a středních podniků (SME UNION), který se zaměřil na současné zavádění elektronické evidence tržeb (EET), opět potvrdil, že většina českých podnikatelů se s novým evidováním tržeb stále neztotožnila. Celkem 67% dotazovaných, kterých se zavedení EET týká již od 1. prosince letošního roku, se obává komplikací v chodu svého podniku, 20% podnikatelů v oblasti drobných služeb a pohostinství dokonce zvažuje ukončení podnikání.

Sdružení SME UNION, které v minulosti propagovalo, aby v České republice nebyla zavedena elektronická evidence tržeb, či alespoň aby z ní byli vyňati drobní podnikatelé se ziskem do 1-2 milionů korun, provedlo bleskový průzkum, v němž se soustředí na aktuální dění mezi českým pohostinstvím a Ministerstvem financí. Povinná EET by se měla týkat zhruba 50 000 podnikatelů. Průzkum, který byl realizovaný na vzorku 900 respondentů, dokládá, že 67% podnikatelů se nové evidence velmi obává, 15% dotazovaných nemá stále dostatečné informace a až 20% podnikatelů uvažuje o ukončení podnikatelské činnosti v přímé souvislosti se zavedením EET.

Již z minulých průzkumů vyplynulo, že zavedení EET v budoucnu negativně ovlivní chod podniků, podnikatelé se strachují z vysokých nákladů, časové náročnosti, zdržování od práce a s tím související zpomalení prodeje a obsluhy. Celý systém také přináší celou řadu nejistých výjimek. Mezi ně patří například výjimka dle aktuálního vyjádření ministra financí Andreje Babiše, že by v budoucnu elektronickou evidenci tržeb nemuseli využívat podnikatelé se ziskem do 250 tisíc korun. I ti však musejí mít zavedený systém EET k 1. prosinci.

„Zavádění EET už v řádech několika dnů aspiruje na zmatek a katastrofu desetiletí, celkový systém výjimek je stále velmi zmatečný. Drobní podnikatelé s ročním ziskem do 250 tisíc korun žijí v nejistotě, zda skutečně využijí elektronické vybavení, které si museli pořídit. Je možné, že nakonec budou z kategorie vyňati a EET se jich týkat vůbec nebude. Včerejší návrh pana Babiše o vyjmutí drobných podnikatelů a e-shopů, který přednesl na zasedání koaliční rady, všechny velmi překvapil. Je s podivem, že tuto skutečnost Ministerstvo financí zjistilo až těsně před oficiálním spuštěním EET,“ uvedl předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Z novoročních změn české firmy nejvíce obtěžují pokuty za nevyužití datových schránek

Praha, 19. ledna – Novoroční průzkum mezi třemi stovkami malých a středních podniků ukázal, že tuzemským podnikatelům vadí hlavně pokuta za nevyužití datové schránky. Pro více než osmdesát procent ze tří stovek podnikatelů je to ještě větší nepříjemnost, než zvýšení záloh na zdravotní a sociální pojištění. To vadí dvěma třetinám respondentů.

V loňském roce se mohly podnikající fyzické osoby rozhodnout, zda budou k veškeré komunikaci se státní správou využívat datové schránky nebo se raději spolehnou na tradiční papírovou formu. Právnickým osobám povinnost využívat datové schránky vzniká automaticky. Od nového roku však ke komunikaci s finančními úřady musí datovou schránku povinně využívat každý podnikatel, který si ji zřídil. V případě nevyužití mu totiž hrozí až padesátitisícová pokuta. Fyzické osoby, které datovou schránku používat ani nezačaly, si ji ani po novém roce povinně zřizovat nemusejí.

Celkem jednaosmdesát procent ze tří set respondentů uvedlo, že jim vadí pokuta za nevyužívání datové schránky, pouhých patnácti procentům to nevadí a čtyřem procentům dotázaných to bylo jedno. „Řekl bych, že ti, kdo už si jí zřídili, vnímají až padesátitisícovou pokutu jako velkou nespravedlnost, protože nově už to pro všechny ostatní není povinnost,“ říká David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků. „Podnikatelům to dokonce vadí víc, než omezení výdajových paušálů OSVČ, nebo zvýšení záloh na zdravotní a sociální pojištění. A to už je co říct,“ dodal Šeich.

Zvýšení záloh na zdravotní a sociální pojištění je přitom „negativní stálicí“ mezi malými a středními firmami. V letošním průzkumu se však umístilo až na druhém místě, když vadilo sedmašedesáti procentům dotázaných. Osmadvacet procent respondentů pak odpovědělo, že jim zvyšování nevadí a pěti procentům to bylo jedno.

Celkem překvapivé zjištění pak přinesl dotaz, zdali podnikatelům vadí zvyšování minimální mzdy. Ta se z loňských 8 500 Kč zvýšila od 1. ledna na 9 200 Kč. Pro některé zaměstnavatele to přináší zvýšené náklady, nicméně toto opatření zásadní potíže malým a středním firmám zřejmě nezpůsobí. Podle průzkumu totiž nárůst minimální mzdy o sedm set korun vadí pouhé čtvrtině respondentů. Plných sedmdesát procent ze tří set oslovených subjektů pak odpovědělo, že jim takové zvýšení nevadí.

 

Úplné výsledky průzkumu:

SME_nove zakony_final

Většina majitelů mimopražských restaurací a autodílen nezná konkrétní výši spotřeby energií ve svých provozovnách

Praha, 30. 9. 2013: Unie malých a středních podniků CR uspořádala během letošního července, srpna a září výzkum mezi MSP, konkrétně majiteli restaurací a majiteli autodílen ve všech mimopražských regionech na vzorku celkem 300 respondentů (150 restaurací, 150 autodílen). Výzkum zjišťoval, jak se majitelé těchto energeticky náročných podnikání orientují ve výši své spotřeby energií (elektřiny a zemního plynu) a v tom, jakým způsobem mohou náklady za energie snížit.

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že majitelé restaurací a autodílen mají dobrý přehled o výši ročních nákladů na spotřebu energií a také o výši měsíčních záloh.  Neorientují se však již v tom, jak vysoká spotřeba se za těmito náklady skrývá. Dále si nejsou jisti, jakým způsobem mohou spotřebu energií snížit, a tím ušetřit.

Hlavní výstupy výzkumů:

1) 59 % restauratérů a 60 % majitelů autoservisů nezná velikost spotřeby elektřiny v provozovně, orientují se pouze na základě výše měsíčních záloh a ročního vyúčtování.

2) 74 % restauratérů a 73 % majitelů autoservisů nezná velikost spotřeby zemního plynu v provozovně, orientují se pouze na základě výše měsíčních záloh a ročního vyúčtování.

3) 80,5 % restauratérů se zabývá a v minulosti zabývalo energetickou náročností své provozovny (pouze 19,5 % se nezabývalo). Zároveň 81,8 % restauratérů (53 % majitelů autoservisů) by uvítalo doporučení, jak snížit náklady na energie a pouze 18,2 % restauratérů (47 % autoservisů) by toto doporučení neuvítalo. To můžeme hodnotit jako stav, kdy se majitelé restaurací aktivně zabývají energetickou náročností svých provozoven a zároveň hledají možnosti jak ušetřit. Naproti tomu majitelé autodílen se energetickou náročností příliš nezabývají.

Nejpopulárnější způsoby úspor energií jsou pro majitele restaurací úsporná osvětlení. Mezi restauratéry jsou nejrozšířenější úsporné žárovky (52 %) a úsporné zářivky (48,7 %). Standardní zářivky bychom nalezli v 31 % sledovaných provozoven, LED žárovky v 28,5 %, halogen v 12,3 %. Majitelé autodílen osvětlení příliš neřeší. Mezi majiteli autodílen jsou stále nejpopulárnějším osvětlením provozovny standardní zářivky (v 64 % provozoven). Z úsporných osvětlení jsou nejvíce využívané úsporné zářivky (34 %), následované úspornými žárovkami (25,8 %), LED žárovky (15,2 %) a halogenové žárovky jsou využity v pouhých 11 % provozoven.

Partner výzkumu, společnost E.ON Energie a.s., na základě tohoto výzkumu chystá nový internetový portál, kde budou podnikatelé moci porovnat svou spotřebu energií s ostatními podnikateli v oboru a následně zjistit konkrétní možnosti, jak dosáhnout úspory ve své firmě. Tento portál bude spuštěn na www.ekobonus.cz do konce roku 2013 a odkaz na něj naleznete také zde, na stránkách Unie MSP ČR.

Průzkum mezi MSP o úsporách energií ve firmách a informovanosti o nich

Ústí nad Labem, Liberec 22. 5. a 28. 5. 2013: Průzkum se uskutečnil na vzorku 62 podnikatelů z řad malých a středních podniků, kteří se zúčastnili setkání Unie MSP CR s podporou kraje a okresních hospodářských komor v Ústeckém a Libereckém regionu. Dle hlasování podnikatelů vyplynulo, že podnikatelé nejsou dostatečně informováni o možnostech úspor energií od svých dodavatelů a nevyznají se ve složitých položkách na faktuře při vyúčtování. Nejčastěji zaznívaly názory: „Na fakturách za elektřinu i plyn je velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“ a také „Příliš nevím o možnostech, jak na energiích uspořit.“

Ze setkání vyplynulo, že informovanost podnikatelů ohledně úspory energie je velmi nízká – žádný z přítomných podnikatelů nevěděl, jakou konkrétní sazbu za odběr elektřiny má u svého dodavatele sjednánu a zda je tato sazba optimální, resp. zda neplatí víc, než musí. Na otázku, zda podnikatelé rozumí položkám na faktuře od svého dodavatele při vyúčtování spotřeby za elektřinu či plyn, odpověděla kladně pouze necelá třetina podnikatelů. Položky za energie oproti číslům z elektroměru se musí přepočítávat koeficientem na rozdílné jednotky, což je pro zákazníka zbytečně složité. Odborníci ze společnosti E.ON Energie, a.s. na setkání vysvětlili, že tento problém složitého výpočtu není vinnou dodavatelů, nýbrž, že položky na faktuře vychází z energetické legislativy. Podnikatelé by proto měli kontaktovat svého dodavatele a žádat vysvětlení vyúčtování. „Naše společnost již také měnila vizuální podobu faktur elektřiny i plynu, aby lépe vyhovovaly našim zákazníkům,“ říká Martin Dvořák ze společnosti E.ON Energie, a.s.

Pouze tři podnikatelé z 62 přítomných si zjišťovali možnosti úspor u svého dodavatele. Nejvyužívanější formou úpory energie ve firmách byla dle většiny podnikatelů úsporná osvětlení a nejméně využívanou formou komplexní řešení úspor ve firmách či použití automobilů na CNG.

Pouze 13 % českých podnikatelů hodnotí svou připravenost a uplatnění na východních trzích Evropy a Asie jako nedostatečnou.

Jak vyplynulo z ankety mezi českými podnikateli, kterou uspořádala Unie malých a středních podniků ČR na vzorku 76 ti českých podnikatelů, kteří se zúčastnili 26. 2. 2013 fóra ve Sněmovně „Hledání investičních příležitostí v Evropě a Asii a možnosti jejich financování“, pouze 13,16 % hodnotí svou připravenost a uplatnění na východních trzích Evropy a Asie, především v zemích Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Vietnamu, Činy, zemí SNS a Běloruska jako nedostatečnou, 57,89 % ji zhodnotilo jako částečnou a 28,95 % jako dostatečnou. Přičemž nejvíce exportérů 32,95 % se neobejde bez podpory v oblasti finanční, na druhém místě (23,86 %) právní a na třetím místě informační (17,05 %). Dále podnikatelé uváděli, že se neobejdou bez podpory referencí, účetní, zajišťovací a pojistné, osobních kontaktů, místní podpory, podpory partnerů.

Mgr. David Šimek, generální ředitel pro Rusko AK Peterka a Partners k právním potřebám českých exportérů při investování a obchodu v Rusku a zemích SNS říká: „Za dobu působení PETERKA a Partners v regionu CEE registrujeme nejen zvýšený zájem českých exportérů z řad malých a středních podniků o tyto trhy, ale i narůstající připravenost českých podnikatelů a propracovanost jejich obchodních záměrů. Zcela jistě se vyplatí podrobnou právní, finanční, ale i kulturní přípravu vstupu na tyto trhy nepodcenit. Klienti se na naši právní kancelář v Rusku a v dalších zemích obracejí mimo jiné s požadavky, abychom prověřili jejich zahraničního partnera, adaptovali jejich podnikové kontrakty na místní právo, zajistili komplexní právní poradenství na obou stranách příhraničního exportního financování a pojištění. S tím potom dále souvisí celá řada konkrétních otázek ruského obchodního, soutěžního, správního, pracovního práva a dalších odvětví.“

Mgr. Ing. Martin Houska, Ph. D., ředitel v daňovém a právním oddělení PwC Česká republika zodpovědný za oblast mezinárodního zdanění, upozornil, že značná část firem při zahraničních projektech až následně řeší problematiku daňových dopadů na návratnost těchto projektů. V případě až následného řešení daňových vlivů jsou možnosti snížení dodatečných daňových nákladů již omezenější a vliv na návratnost investice bývá významnější (některé projekty se z tohoto důvodu stávají ztrátovými). Mnohem efektivnější a levnější je daňové vlivy ošetřit již v okamžiku přípravy zahraničního projektu.

 

Ing. František Masopust, výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS, upozornil, že možnosti, které nabízí trhy zemí Společenství nezávislých států a zejména Ruské federace by bylo absurdní nevyužít. Důkazem perspektivnosti těchto trhů jsou na příklad výsledky českého exportu do Ruska, kdy oproti roku 2011 došlo k nárůstu o 30,1%.

Mgr. Jiří Hansl, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR, nabídl pomoc českým vývozcům na východní trhy především formou navazování kontaktů na doprovodných podnikatelských misích představitelů státu a také například expertní podporou při získávání dokumentace nezbytné pro export zboží a služeb do RF, tzn. certifikáty, technická sanitární, fytosanitární povolení, akreditace, licence, osvědčení a patenty.

Předseda Mezinárodní obchodní komory ČR, Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., k pozici  českého exportu a investic v Evropě a Asii uvedl, že světovým trendem je slábnoucí pozice nás Evropanů. Prohlubují se obchodní schodky, naopak rozvojové země posilují a mají větší konkurenceschopnost. Počet našich exportérů se od roku 2006 příliš nezměnil, cca 16 tisíc. Projevuje se pokles vývozců do EU, snahou exportérů je expandovat na mimoevropské trhy, nyní evidujeme zhruba 12 tisíc firem, které vyváží mimo státy EU.  Náš největší partner, mimo EU, je Ruská federace. Velkým potenciálem do budoucna jsou SES, které se jeví jako významná exportní země s velkým potenciálem do budoucna.“ Potýkáme se s celou řadou problémů, podílel jsem se na exportní strategii ČR a nedaří se nám snížit závislost na automobilovém průmyslu, stále roste podíl několika oborů, schází nám širší základna.”

Dále dle výsledků anketní otázky, jak podnikatelé hodnotí podporu českého státu pro export do výše uvedených zemí, vyplynulo, že ji 34,21 % podnikatelů považuje za nedostatečnou, 57,89 % za částečnou a jen 7,89 % za dostatečnou.

Ing. Milan Šimáček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnosti, k roli EGAP a k možnostem exportu do asijských zemí uvedl, že Rusko a asijské trhy spadají podle Exportní strategie ČR do kategorie prioritních zemí a v Rusku a na východních trzích vidí značný potenciál pro české exportéry. Malé a střední podniky představují pro EGAP významnou klientelu, podpora jejich vývozních aktivit patří proto k prioritám pojišťovny EGAP, která je připravena pojistit všechny smysluplné projekty.

Bc. Zuzana Synková, vedoucí oddělení centra informačních služeb agentury CzechTrade zdůraznila, že: „Je potřeba aby firmy, především malé a střední, využívaly všech dostupných forem podpory ze strany státu. Ať už jsou to informace potřebné pro jejich vstup a působení na zahraničních trzích týkající se trendů a konkrétních obchodních příležitostí, nebo aby využily přímé pomoci zahraničních zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu. V souladu s Exportní strategií ČR agentura CzechTrade výrazně cenově zvýhodňuje poskytované služby především pro kategorii malých a středních podniků, které realizují nebo se rozhodnou realizovat své aktivity na trzích tzv. prioritních zemí, mezi něž patří např. Čína, Indie, Vietnam, Turecko a další.“

Podnikatelé očekávají pokračování recese i v roce 2013

Podnikatelé jsou vůči vývoji české ekonomiky v roce 2013 skeptičtí. Vyplývá to z online průzkumu, který mezi svými členy v první polovině února provedla Unie malých a středních podniků (SME Union). Zástupci firem rovněž potvrdili, že ekonomickou recesi na českém trhu vnímají jako dlouhodobý fakt, kterému je třeba přizpůsobit celkovou podnikatelskou strategii firmy.

Bez názvu Ankety se zúčastnilo celkem sto třicet respondentů, z nichž je k dnešnímu dni o výše uvedeném faktu přesvědčeno rovných třicet jedna procent. Devatenáct procent zúčastněných věří v oživení ekonomické situace s koncem roku a aktivně se připravuje na z tohoto hlediska lepší rok 2014, na který plánují zvyšování svých investic. Stejné procento respondentů, v přepočtu tedy opět dvacet pět dotazovaných, je sice také přesvědčeno o postupně zlepšující se ekonomické situace, nicméně do doby zvratu plánuje držet se pro ně v tuto chvíli aktuálního úsporného režimu. Třináct procent, tedy sedmnáct účastníků ankety vidí zlepšení současné ekonomické situace v nedohlednu a svůj úsporný režim hodlá ještě prohloubit. Jiných sedmnáct účastníků hodlá v letošním roce opatrně investovat, protože předpokládá, že recese letos skončí. Nejoptimističtěji situaci z hlediska konce ekonomické recese vidí pouhých pět procent, kteří očekávají její silný růst a investují s perspektivou rozvoje své společnosti.

Předseda Unie malých a středních podniků (SME Union) David Šaich vidí původ současné ekonomické recese v dopadech světové finanční krize z roku 2009, ze které se trh stále ještě nestačil vzpamatovat. Dodává, že: „ačkoliv se v zahraničí situace začíná pomalu zlepšovat, poptávka investovat na našem trhu je zatím utlumena“. Na druhou stranu bývají krize velkou příležitostí pro ostřílené podnikatele, kteří toto období považují za právě tu nejlepší dobu k investicím, jelikož nákupy jsou výhodné.

Jak vyplývá ze základních ekonomických pouček, nebudou-li současné příjmy vkládány do kapitálu, není možné z nich očekávat budoucí výnosy. Současné prostředky tak ztrácí v čase svou hodnotu a ekonomika tedy nemůže dále růst.  Z výsledku ankety je patrné, že v otázce investic tuto okolnost zohledňuje pouze třicet sedm procent z celkového počtu dotázaných.

Malé a střední podniky musí zavést ještě vyšší úspory energií

Praha, 15. listopadu 2012 – Malé a střední podniky se neustále snaží snižovat náklady na spotřebu energií, které tvoří nezanedbatelnou část jejich celkových nákladů. Téměř 77 % podnikatelů daného segmentu z celkem 653 dotázaných již muselo v důsledku ekonomické recese zavést úsporná opatření ve svém podniku. U 65 % z nich se tyto úspory týkaly oblasti spotřeby energií, zjistil výzkum Unie malých a středních podniků ČR.

Přestože cena silové energie klesá, může elektřina pro firmy a domácnosti v roce 2013 zdražit. Důvodem je především zvýšení příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů. V příštím roce dojde ke snížení státní podpory zhruba o dvě miliardy korun, přičemž současně velikost celkové podpory OZE nejspíš překoná 40 miliard. Do nárůstu cen elektřiny se od ledna 2013 rovněž promítne plánované zvýšení dvacetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod. To vše zdraží mnoha firmám účty za energie až o desítky tisíc korun.

Materiály ke stažení:

  1. Roční výzkum o úsporách energií (září 2011 – listopad 2012)
  2. Výsledky průzkumu “Využití energetické efektivity” (listopad 2012)
  3. Studie o metodách úspor v energiích pro zvýšení konkurenceschopnosti firem

Odborníci z Unie MSP ČR a člen skupiny NERV  doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc se shodli, že řešením v oblasti konkurenceschopnosti českých podniků je nejen zavádění úsporných opatření, ale také spolupráce s dodavateli energií, kteří by více reflektovali potřeby malých a středních podniků. Optimalizací distribuční sazby u dodávek elektrické energie či zefektivněním systému osvětlení mohou podnikatelé dosáhnout úspor v desítkách procent současné spotřeby.

“Terénní průzkum potvrdil, že pro malé a střední podniky je v oblasti úspor klíčová spolupráce s dodavateli energií. Tato skutečnost může být významným faktorem pro zachování či zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Největší důvěře zákazníků reprezentujících segment malých a středních podniků se těší společnost E.ON, přičemž ČEZ si zachovává pozici největšího dodavatele v tomto segmentu odběratelů. Rostoucí konkurence v kvalitě poskytovaných služeb energetickými společnostmi, která vede k energetickým úsporám, bude mít pozitivní mikro- i makroekonomické důsledky,“ říká člen NERV  doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

Základní přehled výsledků průzkumu SME Union ČR*

Téměř 77 % respondentů zavedlo úsporná opatření v podniku v důsledku ekonomické recese.

65 % nalezlo úspory v oblasti spotřeby energií (elektrická energie, zemní plyn). 79 % dotázaných uvažuje i nadále o úsporách v oblasti spotřeby energií a 77 % dotázaných považuje oblast energetických úspor a zvyšování efektivity za důležitý nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Více než polovina respondentů u každého sledovaného dodavatele energií pociťuje podporu ze strany tohoto dodavatele v oblasti úspor jako nedostatečnou, a to v největším procentu u společností ČEZ (83,6 %), Bohemia Energy (83,3 %) a RWE (81,5 %). Jako dostatečnou považují podporu v největším procentu zákazníci společností E.ON (36,5 %), Pražské plynárenské (26,7 %) a PRE (25,6 %).

Nejvíce doporučovanými dodavateli energií mezi podnikateli jsou společnosti E.ON (4.36 bodů), Vemex Energie (4.19 bodů) a Pražská energetika (3.99 bodů). Nejméně doporučovanými dodavateli pak Centropol (2.71 bodů) či Bohemia Energy (3.32 bodů)

„Jak ukazují výsledky průzkumu, malé a střední podniky čelí vysokým cenám energií úsporami a očekávají, že v příštím roce se jejich situace ještě zhorší/ztíží. Podnikatelé se proto snaží chovat co nejefektivněji, aby si udrželi svou konkurenceschopnost,“ dodává předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Tímto směrem jde i směrnice o energetické účinnosti jakožto jeden z nástrojů Energetické politiky EU. „Cíl snížit spotřebu energie do roku 2020 o 20 % je jedním z pěti cílů evropské strategie Evropa 2020. Její následná implementace v České republice bude motivovat spotřebitele ke snižování spotřeby energie a zároveň podpoří nastartování některých průmyslových odvětví (např. trh energeticky účinných produktů a služeb),“ komentuje Kamil Blažek, partner advokátní kanceláře Kinstellar.

„Prudký nárůst příspěvku na OZE není důsledkem nových zdrojů, ale nesprávně nastavené podpory v minulosti, především v letech 2009 – 2010. Současná státní administrativa pouze „hasí“ nejhorší dopady. Otázkou je pouze rozložení nákladů – kdo vše to zaplatí! Investice do úspor energií a pečlivý výběr dodavatele je způsob, jak mohou odběratelé reagovat nezávisle na státu,“ uzavírá energetický konzultant Jiří Gavor ze společnosti ENA.

*Reprezentativní průzkum mezi členy Unie malých a středních podniků ČR a podnikatelskou veřejností v ČR na vzorku 653 respondentů byl uskutečněn mezi 24. 9. a 26. 10. 2012 formou elektronického dotazníku a telefonického dotazování.

Prezentace z konference ke stažení:

  1. Jaroslav Doležal (Honeywell Česká republika): 50% aktivit společnosti Honeywell přispívá k vyšší energetické efektivitě
  2. Kamil Blažek (AK Kinstellar): Nová směrnice o energetické účinnosti
  3. Jiří Gavor (ENA): Očekávaný vývoj cen energií pro malé a střední podnikatele ČR

Exkluzivní výzkum pro Hospodářské noviny (23.1.2012 – 29.1.2012)

Celkem odpovídalo v anketě 120 respondentů – podnikatelů ze segmentu MSP. Dále emailovým dotazováním odpovědělo dalších 50 firem MSP.

Spokojenost s jednotlivými mobilními operátory na českém trhu hodnotili respondenti téměř totožně, přičemž průměr se pohyboval v rozmezí 2,5 – 2,63 bodů (5 bodů maximum). Můžeme tedy konstatovat, že v pocitové anketě s celkovou spokojeností poskytovatelů mobilních služeb nevybočil z průměru ani jeden operátor na českém trhu.

Výrazné kvalitativní rozdíly však byly zaznamenány v druhé části ankety, ve které byli respondenti dotazováni na konkrétní případy, se kterými se nejčastěji u svých mobilních operátorů potýkají. Zatímco zákazníkyTelefóniky O2 tíží zejména časté nabízení služeb, které si zákazníci neobjednali (73 % klientů O2), klienti společnosti T-Mobile jsou nejvíce rozezlení z nedostatečného informování o změnách tarifů a služeb (82 % dotazovaných uživatelů T-Mobile). Uživatelé mobilní sítě Vodafone nejvíce kritizovali špatnou komunikaci se zákazníky a dlouhé prodlevy při vyřizování požadavků na zákaznické lince (shodně 65 %). Další často jmenovaný důvod vedoucí k nespokojenosti zákazníků byla neochota v jednání vůči menšímu zákazníkovi (68 % O2, 55 % T-Mobile, 56 % Vodafone).

Anketa pokračovala emailovým dotazováním malých a středních podnikatelů na vzorku 50 firem, kde zaznamenala nejvíce negativních zkušeností s chybami pracovníků operátorů (nejčastěji Vodafone) při telefonickém kontaktu se zákazníkem a s průtahy při vyřizování stížností.

G1   G2   G3

„Operátoři jednoduše spoléhají na to, že chyby způsobené nedostatečně proškoleným pracovníkem v zákaznickém centru či externím prodejcem řešit nemusí a zřeknou se zodpovědnosti. Neuvědomují si však fakt, že pracovník jedná jménem společnosti, která nese plnou odpovědnost za jeho chybné jednání. Doufáme proto, že v blízké době sami zákazníci svým odchodem k nové konkurenci na trhu budou dávat jasně najevo svou nespokojenost,“ říká Radomíra Kotlárová, 1. místopředsedkyně Unie MSP ČR

Sdružení Unie MSP ČR může samotné uvést aktuální problém se svým operátorem: „Po obtížích se dovolat na zákaznickou linku nám bylo nabídnuto, že při změně tarifu na  nižší měsíční plnění nemusíme doplácet dotovaný mobilní telefon i přesto, že jsme chtěli doplatit jeho plnou výši, abychom se vyhnuli případným problémům a dodrželi podmínky smlouvy. Byli jsme však ujištěni, že doplácet nemusíme. Tímto jsme považovali tuto záležitost za ukončenou do doby, kdy nám začaly chodit měsíční pokuty za nesplnění smluvních závazků a že musíme pokuty platit nebo nás odpojí. Nahraný telefonát jako důkaz nechtěli akceptovat. A jako další možnost nám nabídli odkup telefonu, který se už v tuto chvíli nevyplatí odkoupit, protože cena není ponížená o uhrazené částky pokuty a délku trvání tarifu,“ říká vedoucí administrativy Unie MSP ČR Martina Drahošová a dodává: „Naše sdružení proto pro menší firmy a jednotlivce vytvořilo portál Akce Z, kde se lidé zdarma mohou sloučit do velkých skupin, díky kterým pak mohou mít silnější vyjednávací pozice vůči silným operátorům.“

Výsledky průzkumů mezi malými a středními podnikateli

Praha, 29. září 2011: Jak poroste cena energií v příštím roce a jak na ni reagují podnikatelé? V současné době z internetového průzkumu vyplynulo, že pro 60 % malých a středních podniků (MSP) je cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 % je cena již příliš vysoká a 28 % je s cenami spokojeno. V telefonickém průzkumu je zde smířena s cenou 19% skupina respondentů, pro 69 % je na hranici přijatelnosti a pro 12 % je příliš vysoká. Pouze 32 % oslovených členů v telefonickém průzkumu je smířeno s cenou plynu a elektrické energie v příštím roce. To vyplynulo mimo jiné z výsledků průzkumů, které provedla mezi svými členy Unie MSP ČR.

Mezi nejčastější reakce dotazovaných po zodpovězení ankety patřily: „Především mě zajímá stabilita dodavatele a spolehlivost dodávek“ nebo „Moc energetice nerozumím, je to v elektřině i plynu velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“

Proběhly celkem tři ankety. Bleskové internetové ankety na stránkách www.sme-union se zúčastnilo 133 respondentů, na rozšířenou verzi ankety o výhru odpovědělo 50 respondentů a telefonické ankety se zúčastnilo 225 podniků (členů). Otázky se týkaly problémů, které MSP trápí. K těm nejčastějším patřila špatná komunikace ze strany dodavatele, složitost vyúčtování, kdy spotřebitelé nevědí, za co platí a v neposlední řadě samozřejmě výše cen energií, s tím, že pokud se bude neúměrně zvedat, budou uvažovat o změně dodavatele.

Respondenti projevují zřetelnou míru nejistoty (která je výrazně větší než pocit ohrožení) obvykle kolem 50 %. Tendence řešit tuto situaci přitom věrohodně prokazuje obvykle méně než čtvrtina respondentů. Nejistota v pohybu podniků na energetickém trhu a znalosti problematiky konkurence je tedy zřejmá. Z hlediska ohrožení se jako primární komodita jeví elektrická energie. Možnost fixovat cenu energií jednoznačně vítá čtvrtina dotázaných. Zhruba polovina respondentů je z hlediska průzkumu nečitelných, což z charakteru odpovědí přičítáme neznalosti konkurenčních nabídek na trhu s energiemi obecně.

Situace na trhu s plynem je optimističtější, než na trhu s elektrickou energií a zde, u našeho vzorku respondentů, není tato komodita tak ohrožujícím faktorem jako elektřina. S ohledem na počet respondentů a míru nejistoty však s jistotou můžeme konstatovat pouze to, že za potenciálně ohrožující faktor považuje cenu plynu nadpoloviční většina dotázaných.

Poslední otázkou, na kterou oslovení členové SME odpovídali, bylo “Jak budete reagovat na zvýšení cen energií v příštím roce?” 47 % v telefonickém průzkumu uvedlo, že vyčká, co mu nabídne dodavatel, 32 % bude platit více a 21% se zaměří na fixaci cen. V internetovém průzkumu 60 % vyčká, 24 % přejde na fixaci cen a 16 % bude platit více.

Výsledky provedených anket prokázaly, že podniky sice očekávají s obavami zvýšení cen energií, proto už dnes jsou tyto ceny na hranici přijatelnosti, ale zároveň očekávají, zda dodavatelé přijdou s nějakou vhodnou nabídkou s benefity, které zvýšení cen vykompenzují.

„Výsledky ankety potvrdily, že nemůžeme nad problémem, kterým je zvyšování cen energií zavírat oči a musíme společně s dodavateli najít řešení a to takové, aby vyhovovalo všem. Zejména v segmentu malých a středních podniků je významně cítit vyčkávání na výhodnější nabídky dodavatelů energií a fixace cen. Zlepšit by se měla i komunikace ze strany menších dodavatelů energií ke svým zákazníkům.“ uvedl David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků České republiky.