Výsledky průzkumů mezi malými a středními podnikateli

Praha, 29. září 2011: Jak poroste cena energií v příštím roce a jak na ni reagují podnikatelé? V současné době z internetového průzkumu vyplynulo, že pro 60 % malých a středních podniků (MSP) je cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 % je cena již příliš vysoká a 28 % je s cenami spokojeno. V telefonickém průzkumu je zde smířena s cenou 19% skupina respondentů, pro 69 % je na hranici přijatelnosti a pro 12 % je příliš vysoká. Pouze 32 % oslovených členů v telefonickém průzkumu je smířeno s cenou plynu a elektrické energie v příštím roce. To vyplynulo mimo jiné z výsledků průzkumů, které provedla mezi svými členy Unie MSP ČR.

Mezi nejčastější reakce dotazovaných po zodpovězení ankety patřily: „Především mě zajímá stabilita dodavatele a spolehlivost dodávek“ nebo „Moc energetice nerozumím, je to v elektřině i plynu velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“

Proběhly celkem tři ankety. Bleskové internetové ankety na stránkách www.sme-union se zúčastnilo 133 respondentů, na rozšířenou verzi ankety o výhru odpovědělo 50 respondentů a telefonické ankety se zúčastnilo 225 podniků (členů). Otázky se týkaly problémů, které MSP trápí. K těm nejčastějším patřila špatná komunikace ze strany dodavatele, složitost vyúčtování, kdy spotřebitelé nevědí, za co platí a v neposlední řadě samozřejmě výše cen energií, s tím, že pokud se bude neúměrně zvedat, budou uvažovat o změně dodavatele.

Respondenti projevují zřetelnou míru nejistoty (která je výrazně větší než pocit ohrožení) obvykle kolem 50 %. Tendence řešit tuto situaci přitom věrohodně prokazuje obvykle méně než čtvrtina respondentů. Nejistota v pohybu podniků na energetickém trhu a znalosti problematiky konkurence je tedy zřejmá. Z hlediska ohrožení se jako primární komodita jeví elektrická energie. Možnost fixovat cenu energií jednoznačně vítá čtvrtina dotázaných. Zhruba polovina respondentů je z hlediska průzkumu nečitelných, což z charakteru odpovědí přičítáme neznalosti konkurenčních nabídek na trhu s energiemi obecně.

Situace na trhu s plynem je optimističtější, než na trhu s elektrickou energií a zde, u našeho vzorku respondentů, není tato komodita tak ohrožujícím faktorem jako elektřina. S ohledem na počet respondentů a míru nejistoty však s jistotou můžeme konstatovat pouze to, že za potenciálně ohrožující faktor považuje cenu plynu nadpoloviční většina dotázaných.

Poslední otázkou, na kterou oslovení členové SME odpovídali, bylo “Jak budete reagovat na zvýšení cen energií v příštím roce?” 47 % v telefonickém průzkumu uvedlo, že vyčká, co mu nabídne dodavatel, 32 % bude platit více a 21% se zaměří na fixaci cen. V internetovém průzkumu 60 % vyčká, 24 % přejde na fixaci cen a 16 % bude platit více.

Výsledky provedených anket prokázaly, že podniky sice očekávají s obavami zvýšení cen energií, proto už dnes jsou tyto ceny na hranici přijatelnosti, ale zároveň očekávají, zda dodavatelé přijdou s nějakou vhodnou nabídkou s benefity, které zvýšení cen vykompenzují.

„Výsledky ankety potvrdily, že nemůžeme nad problémem, kterým je zvyšování cen energií zavírat oči a musíme společně s dodavateli najít řešení a to takové, aby vyhovovalo všem. Zejména v segmentu malých a středních podniků je významně cítit vyčkávání na výhodnější nabídky dodavatelů energií a fixace cen. Zlepšit by se měla i komunikace ze strany menších dodavatelů energií ke svým zákazníkům.“ uvedl David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků České republiky.