Malé a střední podniky musí zavést ještě vyšší úspory energií

Praha, 15. listopadu 2012 – Malé a střední podniky se neustále snaží snižovat náklady na spotřebu energií, které tvoří nezanedbatelnou část jejich celkových nákladů. Téměř 77 % podnikatelů daného segmentu z celkem 653 dotázaných již muselo v důsledku ekonomické recese zavést úsporná opatření ve svém podniku. U 65 % z nich se tyto úspory týkaly oblasti spotřeby energií, zjistil výzkum Unie malých a středních podniků ČR.

Přestože cena silové energie klesá, může elektřina pro firmy a domácnosti v roce 2013 zdražit. Důvodem je především zvýšení příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů. V příštím roce dojde ke snížení státní podpory zhruba o dvě miliardy korun, přičemž současně velikost celkové podpory OZE nejspíš překoná 40 miliard. Do nárůstu cen elektřiny se od ledna 2013 rovněž promítne plánované zvýšení dvacetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod. To vše zdraží mnoha firmám účty za energie až o desítky tisíc korun.

Materiály ke stažení:

  1. Roční výzkum o úsporách energií (září 2011 – listopad 2012)
  2. Výsledky průzkumu „Využití energetické efektivity“ (listopad 2012)
  3. Studie o metodách úspor v energiích pro zvýšení konkurenceschopnosti firem

Odborníci z Unie MSP ČR a člen skupiny NERV  doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc se shodli, že řešením v oblasti konkurenceschopnosti českých podniků je nejen zavádění úsporných opatření, ale také spolupráce s dodavateli energií, kteří by více reflektovali potřeby malých a středních podniků. Optimalizací distribuční sazby u dodávek elektrické energie či zefektivněním systému osvětlení mohou podnikatelé dosáhnout úspor v desítkách procent současné spotřeby.

„Terénní průzkum potvrdil, že pro malé a střední podniky je v oblasti úspor klíčová spolupráce s dodavateli energií. Tato skutečnost může být významným faktorem pro zachování či zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Největší důvěře zákazníků reprezentujících segment malých a středních podniků se těší společnost E.ON, přičemž ČEZ si zachovává pozici největšího dodavatele v tomto segmentu odběratelů. Rostoucí konkurence v kvalitě poskytovaných služeb energetickými společnostmi, která vede k energetickým úsporám, bude mít pozitivní mikro- i makroekonomické důsledky,“ říká člen NERV  doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

Základní přehled výsledků průzkumu SME Union ČR*

Téměř 77 % respondentů zavedlo úsporná opatření v podniku v důsledku ekonomické recese.

65 % nalezlo úspory v oblasti spotřeby energií (elektrická energie, zemní plyn). 79 % dotázaných uvažuje i nadále o úsporách v oblasti spotřeby energií a 77 % dotázaných považuje oblast energetických úspor a zvyšování efektivity za důležitý nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Více než polovina respondentů u každého sledovaného dodavatele energií pociťuje podporu ze strany tohoto dodavatele v oblasti úspor jako nedostatečnou, a to v největším procentu u společností ČEZ (83,6 %), Bohemia Energy (83,3 %) a RWE (81,5 %). Jako dostatečnou považují podporu v největším procentu zákazníci společností E.ON (36,5 %), Pražské plynárenské (26,7 %) a PRE (25,6 %).

Nejvíce doporučovanými dodavateli energií mezi podnikateli jsou společnosti E.ON (4.36 bodů), Vemex Energie (4.19 bodů) a Pražská energetika (3.99 bodů). Nejméně doporučovanými dodavateli pak Centropol (2.71 bodů) či Bohemia Energy (3.32 bodů)

„Jak ukazují výsledky průzkumu, malé a střední podniky čelí vysokým cenám energií úsporami a očekávají, že v příštím roce se jejich situace ještě zhorší/ztíží. Podnikatelé se proto snaží chovat co nejefektivněji, aby si udrželi svou konkurenceschopnost,“ dodává předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Tímto směrem jde i směrnice o energetické účinnosti jakožto jeden z nástrojů Energetické politiky EU. „Cíl snížit spotřebu energie do roku 2020 o 20 % je jedním z pěti cílů evropské strategie Evropa 2020. Její následná implementace v České republice bude motivovat spotřebitele ke snižování spotřeby energie a zároveň podpoří nastartování některých průmyslových odvětví (např. trh energeticky účinných produktů a služeb),“ komentuje Kamil Blažek, partner advokátní kanceláře Kinstellar.

„Prudký nárůst příspěvku na OZE není důsledkem nových zdrojů, ale nesprávně nastavené podpory v minulosti, především v letech 2009 – 2010. Současná státní administrativa pouze „hasí“ nejhorší dopady. Otázkou je pouze rozložení nákladů – kdo vše to zaplatí! Investice do úspor energií a pečlivý výběr dodavatele je způsob, jak mohou odběratelé reagovat nezávisle na státu,“ uzavírá energetický konzultant Jiří Gavor ze společnosti ENA.

*Reprezentativní průzkum mezi členy Unie malých a středních podniků ČR a podnikatelskou veřejností v ČR na vzorku 653 respondentů byl uskutečněn mezi 24. 9. a 26. 10. 2012 formou elektronického dotazníku a telefonického dotazování.

Prezentace z konference ke stažení:

  1. Jaroslav Doležal (Honeywell Česká republika): 50% aktivit společnosti Honeywell přispívá k vyšší energetické efektivitě
  2. Kamil Blažek (AK Kinstellar): Nová směrnice o energetické účinnosti
  3. Jiří Gavor (ENA): Očekávaný vývoj cen energií pro malé a střední podnikatele ČR