Většina majitelů mimopražských restaurací a autodílen nezná konkrétní výši spotřeby energií ve svých provozovnách

Praha, 30. 9. 2013: Unie malých a středních podniků CR uspořádala během letošního července, srpna a září výzkum mezi MSP, konkrétně majiteli restaurací a majiteli autodílen ve všech mimopražských regionech na vzorku celkem 300 respondentů (150 restaurací, 150 autodílen). Výzkum zjišťoval, jak se majitelé těchto energeticky náročných podnikání orientují ve výši své spotřeby energií (elektřiny a zemního plynu) a v tom, jakým způsobem mohou náklady za energie snížit.

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že majitelé restaurací a autodílen mají dobrý přehled o výši ročních nákladů na spotřebu energií a také o výši měsíčních záloh.  Neorientují se však již v tom, jak vysoká spotřeba se za těmito náklady skrývá. Dále si nejsou jisti, jakým způsobem mohou spotřebu energií snížit, a tím ušetřit.

Hlavní výstupy výzkumů:

1) 59 % restauratérů a 60 % majitelů autoservisů nezná velikost spotřeby elektřiny v provozovně, orientují se pouze na základě výše měsíčních záloh a ročního vyúčtování.

2) 74 % restauratérů a 73 % majitelů autoservisů nezná velikost spotřeby zemního plynu v provozovně, orientují se pouze na základě výše měsíčních záloh a ročního vyúčtování.

3) 80,5 % restauratérů se zabývá a v minulosti zabývalo energetickou náročností své provozovny (pouze 19,5 % se nezabývalo). Zároveň 81,8 % restauratérů (53 % majitelů autoservisů) by uvítalo doporučení, jak snížit náklady na energie a pouze 18,2 % restauratérů (47 % autoservisů) by toto doporučení neuvítalo. To můžeme hodnotit jako stav, kdy se majitelé restaurací aktivně zabývají energetickou náročností svých provozoven a zároveň hledají možnosti jak ušetřit. Naproti tomu majitelé autodílen se energetickou náročností příliš nezabývají.

Nejpopulárnější způsoby úspor energií jsou pro majitele restaurací úsporná osvětlení. Mezi restauratéry jsou nejrozšířenější úsporné žárovky (52 %) a úsporné zářivky (48,7 %). Standardní zářivky bychom nalezli v 31 % sledovaných provozoven, LED žárovky v 28,5 %, halogen v 12,3 %. Majitelé autodílen osvětlení příliš neřeší. Mezi majiteli autodílen jsou stále nejpopulárnějším osvětlením provozovny standardní zářivky (v 64 % provozoven). Z úsporných osvětlení jsou nejvíce využívané úsporné zářivky (34 %), následované úspornými žárovkami (25,8 %), LED žárovky (15,2 %) a halogenové žárovky jsou využity v pouhých 11 % provozoven.

Partner výzkumu, společnost E.ON Energie a.s., na základě tohoto výzkumu chystá nový internetový portál, kde budou podnikatelé moci porovnat svou spotřebu energií s ostatními podnikateli v oboru a následně zjistit konkrétní možnosti, jak dosáhnout úspory ve své firmě. Tento portál bude spuštěn na www.ekobonus.cz do konce roku 2013 a odkaz na něj naleznete také zde, na stránkách Unie MSP ČR.