S velkým úspěchem proběhla další konference o evropských fondech v Brně

Partnery konference bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, Krajská hospodářská komora jižní Moravy a řada dalších významných subjektů.
Tato událost byla zaměřena zejména na praktické informace k možnostem získávání a využití prostředků z evropských fondů a vystoupila zde se svými projevy řada odborníků a významných osobností.

Souhrnnou videoreportáž můžete shlédnout zde: