Vzdělávací cyklus k financování projektů z fondů EU 4.4.2007

Unie malých a středních podniků ČR uspořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR pro své členy významný cyklus čtrnácti odborných seminářů o evropských fondech „NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007- 2013 Z POHLEDU PODNIKATELE“, kde vystoupili ministři i zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, agentury CzechInvest, Evropské komise v ČR a další. Účastníci se seznámili s konkrétními možnostmi financování svých projektů a měli možnost si o svých projektech pohovořit přímo se zástupci státní správy.

Program_seminare_EUfondy_Stredni_Cechy_4_4_2007_new

TZ_zavery_EUfondy_MSP_26_11_071

Další pak navazoval celorepublikový cyklus vzdělávacích seminářů pro podnikatele „E v r o p s k é   f o n d y   A K T U Á L N Ě – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky“s náměstkem pro evropské záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, prezidentem Hospodářské komory ČR, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ireny Moozové, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice a další.