Číše vína – první letošní setkání řádných členů a partnerů.

Pro naše partnery a řádné členy jsme uspořádali letošní první setkání – Číši vína, které proběhlo 3. března v krásných prostorách malostranské restaurace Kočár z Vídně.

Setkání bylo koncipováno jako networking. Účastníci měli možnost navázat obchodní kontakty, lépe se poznat nejen mezi sebou, se členy vedení Unie ale i partnery Unie. Vážíme si kladných ohlasů ze strany účastníků a příště se sejdeme nejpozději v průběhu měsíce května.