Jak ušetřit energie a náklady na ně – nápady pro podnikatele

Liberec 22. 5. 2013: Nejčastěji od členů Unie MSP slýcháváme názory: „Na fakturách za elektřinu i plyn je velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“ a také „Příliš nevím o možnostech, jak na energiích uspořit.“ Proto Unie uspořádala řadu seminářů pro malé a střední podniky (MSP) i živnostníky v regionech, aby pomohla podnikatelům zorientovat se v nepřehledné situaci na trhu s energiemi, a seznámila je s možnostmi úspor v jejich společnostech. Letos proběhl seminář s názvem „Úspory v platbách za energie pro podnikatele v Libereckém kraji“, kterého se účastnilo 37 podnikatelů z řad MSP.

Na semináři vystoupil Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který představil plán kraje ohledně úspor energií. Kraj plánuje soutěžit cenu energií na burze, aby dosáhl nižších cen za energie. Sjednotil své příspěvkové organizace, budovu krajského úřadu v Liberci a okolní obce a společně vytvořil silného hráče na burze. „První analýzy ukazují, že skutečně ušetříme. Pokud se podnikatelé vydají stejnou cestou jako kraj a sdruží se ve větší celky, mohou tento model úspory cen energií také vyzkoušet. Kraj podobné iniciativy vítá a veřejně podporuje. Kraj také nabízí podnikatelům spolupráci s Ekonomickou radou kraje, jejíž členy jsou i významní podnikatelé. Přes tuto Radu mohou podnikatelé promluvit a nabídnout své nápady hejtmanovi Libereckého kraje.“

„Nejen elektronické aukce vedou k finančním úsporám za energie,“ vysvětlil zástupce dodavatele energií E.ON Energie, a.s. Martin Šimánko a představil technická úsporná opatření pro podnikatele od kompenzace, regulace přes optimalizaci distribučních sazeb až po realizaci úsporných osvětlení. Lubomír Ondřík, vedoucí Prodeje energie RZ, E.ON Energie, a.s. odhaduje, že podnikatel může úspornými opatřeními ušetřit až desítky procent, u úsporných spotřebičů jednotky procent. Návratnost investic na úspory se pohybuje v rozmezí dvou až pěti let podle typu projektu.

Petra Kreibichová a Vendula Procházková z Okresní hospodářské komory Liberec představily možnosti úspor i z jiných oblastí, jako například v personální oblasti v projektu ADAPTA II, díky kterému mohou podnikatelé získat dotaci za zaměstnání uchazeče o práci, který dostal od zaměstnavatele, bez svého zavinění, výpověď. Tito zaměstnanci mohou zdarma absolvovat několik kurzů, kde jim bude propláceno stravné a cestovné, následně získávají osvědčení a pomoc s vyhledáním nového pracovního místa včetně refundace mzdy 15 000,- Kč měsíčně novému zaměstnavateli po dobu 6ti měsíců. Na závěr semináře vystoupil pan Zdeněk Havlát z poradenského střediska EKIS Liberec, který představil spektrum bezplatných služeb pro podnikatele a program MPO EFEKT 2013 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.

Prezentace ke stažení:

E.ON dodavatel energie a souvisejících služeb

Nabídka energeticky úsporných služeb a produktů