Naše akce

Pro své členy sdružení nabízí možnost účasti na významných aktivitách a setkáních.

Unie MSP ČR spolupracuje se státními institucemi při pořádání odborných seminářů, konferencí, školení, pracovních skupin, předkládání vhodných legislativních úprav a návrhů. Koordinuje své aktivity s českými i zahraničními, profesními a oborovými  sdruženími, asociacemi a společnostmi, s akademickými ústavy. Je členem pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Podnikatelská Rada při MPO ČR“, taktéž je poradním orgánem tohoto ministerstva, dále je zakladatelem „Skupiny pro zlepšení podnikatelského prostředí ve Sněmovně“, společně se členy NERV „Skupiny pro konkurenceschopnost“ a další.

Mezi hlavní aktivity patří

Diskusní Kulaté stoly se členy, odborníky, politiky a novináři

Unie MSP ČR pořádá pro své členy diskusní stoly o aktuálních tématech. Členové jsou přímí účastníci společně s ministrem, náměstkem, novinářem a expertem z daného oboru a mohou spolumoderovat směr diskuze.

Setkání členů u Číše vína

Číše vína pořádá Unie MSP ČR jako neformální setkání členů s vystupujícími v předvečer konání eventů. Koná se v Chamber’s Café, ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1, naproti hl. vchodu do Sněmovny, které je místem osobního setkání s významnými hosty a jejich vzájemné diskuze nad problematikou. Setkání u Číše vína jsou určeny pouze pro členy Unie MSP. Pozvánka je na jméno, nepřenosná.

Odborné semináře pro členy

Konference na aktuální téma, které navrhují členové

Archiv proběhlých akcí

Aktivity Unie MSP ČR za rok 2013
Aktivity Unie MSP ČR za rok 2013