Podnikatelé: Novela EET nic neřeší, celý zákon by se měl zrušit

Praha, 31.1. 2019: Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh novely EET, který byl do Sněmovny předložen již v červnu 2018. Hlavním cílem vládní novely EET bylo reagovat na oblasti z nálezu Ústavního soudu a také navrhuje přesunutí do druhé snížené sazby DPH vybrané služby a zboží. Náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb odložil US na neurčito, aby zabránil negativním vlivům plynoucím z nastoupení dalších fází v případě, že by povinnost uložená poplatníkům byla vzápětí zrušena, ať již na základě vyhodnocení dopadů regulace, nebo závěru o zbytečném zatížení poplatníků. Předložená novela však neulevuje znevýhodněným či drobným podnikatelům a živnostníkům od EET, ale navrhuje například off-line systém přinášející nutnost papírování a běhání po úřadech, který práci všem jen přidává. Podnikatel si musí nejprve účtenky vyzvednout na finančním úřadě a pak jen vystavuje, zapisuje, úřaduje, aby pak každého čtvrt roku mohl předat úřadu speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek.

Ve změně se objevuje také snížení DPH u specifických činností dle odůvodnění jako stimul, aby nedocházelo k vyhnutí se plateb daně či jako kompenzace nákladů EET. Je otázkou, zda skutečně kompenzuje drobnému podnikateli či živnostníkovi množství času, administrativy a v neposlední řadě náklady, aby se ve složitě znějícím zákoně EET vůbec vyznal. Do snížení DPH se také dostala i úprava a rozvod vody a stočné. Můžeme tedy říci, že pro vodárny a čističky je tento zákon víc než přínosný.

V praxi vidíme, že používání EET podnikatele denně zatěžuje a šíří nedůvěru nejen směrem k nim, ale i od podnikatelů směrem ke státní správě. „Denně od našich podnikatelů slýcháme, jak si stěžují na komplikace EET a denně vyhazují tašku plnou účtenek, které nikdo nechce. Trváme s našimi členy na tom, že zákon o elektronické evidenci tržeb je špatný a měl by se zrušit. Deklarovaný příjem z EET jako důvod jejího zavedení v porovnání s celkovým dopadem na podnikatelské prostředí je neobhajitelný. Podnikatelé jako plátci daní tvoří velký příjmový zdroj do státní kasy a pokud budou úředníci vymýšlet zátěže v podobě elektronické evidence tržeb či jiných administrativních překážek, rozšíří pouze mezi podnikateli neochotu podnikat,“ říká předseda Unie MSP ČR Jozef Regec