Kalouskovy škrty zlikvidují konkurenceschopnost českých firem

Zásadní nesouhlas mezi podnikateli vyvolalo oznámení ministra financí Miroslava Kalouska o dalších rozpočtových škrtech. Podle něj by tentokrát mělo dojít i na vědu a výzkum, tedy obory, které mají zásadní vliv na konkurenceschopnost českých firem. Podpora vědy a výzkumu je přitom jednou z priorit vlády Petra Nečase.

„Jen během dneška jsme obdrželi řadu nesouhlasných a rozhořčených reakcí od celé řady podnikatelů. Mezi argumenty je nejčastěji zmiňován fakt, že po roce 2014 nebude mít věda a výzkum téměř žádnou podporu z fondů EU, a jedinou šancí pro přežití projektů ve vývoji a výzkumu je alespoň částečná náhrada v národních dotačních programech. Pokud má být česká ekonomika konkurenceschopnou, musí stát tyto oblasti adekvátně podporovat a ne v nich škrtat. Na jednu stranu prohlašujeme, že nechceme být montovnou Evropy, na druhou ale děláme vše pro to, abychom se jí stali,“ uvádí předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Podnikatelé mají obavy, aby se státní podpora neomezila pouze na primární výzkum prováděný převážně v režii Akademie věd ČR (AV ČR). Podle dostupných údajů totiž AV ČR provádí jen 2% komerčně využitelného výzkumu a jen 17 % výzkumu, který může být teoreticky využit pro transfer technologií do praxe, zbytek je zcela akademický primární výzkum. „Přínos AV ČR je zcela nezpochybnitelný. Její činnost má však smysl pouze za předpokladu, že je podporován i komerčně využitelný výzkum a transfer nových technologií z fáze patentů a prototypů do průmyslové výroby. Jen tyto aktivity mají reálný dopad na konkurenceschopnost ČR, zaměstnanost a hospodářský růst,“ upozorňuje Šeich.

Jedno z možných řešení vidí podnikatelé v posílení rozpočtu pro programy Technologické agentury ČR, která podporuje projekty s dopadem na podnikatelský sektor a konkurenceschopnost ČR.  Další možností je realokace nečerpaných evropských peněz z některých prioritních os v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu a jejich přesměrování do programu Inovace. Právě o tento program je totiž mezi podniky největší zájem. V případě navýšení prostředků by jej bylo možné v roce 2014 znovu otevřít. V opačném případě hrozí, že český průmyslový výzkum zůstane v roce 2014 zcela bez podpory a konkurenceschopnost naší ekonomiky začne skomírat.

Mgr. David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR