Stát má v oblasti vědy a výzkumu rezervy

Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) přesáhly v ČR výdaje na vědu a výzkum 70 miliard korun a meziročně tak vzrostly o pětinu. Více než osmdesát procent pracovišť je přitom vytvořeno soukromými podniky. Stát má tedy v této oblasti i přes štědrou podporu z EU co dohánět.

„Jsme rádi, že sektor vědy a výzkumu v ČR konečně dohání a snad již i dohnal manko způsobené nedávnou světovou finanční krizí. Řada indikátorů se dostává nad úroveň roku 2007, resp. 2008. Znovu se tak potvrzuje, že klíčem pro podporu konkurenceschopnosti jsou bezesporu právě inovace,“ uvádí předseda Unie malých a středních podniků (SME) David Šeich.

Těžiště vědy a výzkumu je především v malých a středních podnicích, které dle šetření ČSÚ vytváří přes 80 % pracovních pozic. Tomu odpovídá i přísun a původ finančních prostředků: „V současnosti tvoří podnikatelské zdroje téměř padesát procent všech investic. Objem soukromých zdrojů je tak téměř stejně vysoký, jako součet státních podpor i spolu se zdroji z fondů EU. Perspektivu vědy a výzkumu již podnikatelé objevily, nyní je čas i prostor proto, aby se více zapojily i státní instituce,“ vypočítává Šeich.

Jedním z projektů, který by tomu mohl pomoci je vznik tzv. „seed fondu“, který je připravovaný již delší dobu i za přispění expertů z NERVu. Rostoucí zájmem o inovace je patrný i přímo mezi členy SME. Z toho důvodu podnikatelé chtějí v rámci unie založit technologickou platformu, která se bude problematikou blíže zabývat.

Mgr. David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR