Podnikatelé: kromě potravin zlepšeme také kontrolu hygieny v obchodech

Zástupci malých a středních podniků vítají návrhy na zpřísnění kontrol kvality potravin. Zároveň, ale upozorňují, že stát by měl více dbát také na kontrolu hygienických podmínek. Ty jsou v obchodech často katastrofální a stát je prakticky nekontroluje, legislativa je příliš vágní.

V ČR v současnosti platí Nařízení o hygieně potravin ES 852/2004, a i když toto nařízení uvádí povinnost provozovatele obchodu stanovit si v rámci své praxe hygienické zásady a dodržovat je, jsou zmíněné požadavky jen obecného charakteru. Nařízení například nespecifikuje úroveň kvality hygienických zásad, tedy to, v jakém rozsahu, jak důkladně a jak často má být sanitace prodejních prostor potravinami prováděna.

„To že stát začal řešit kvalitu potravin je chvályhodné, se stejnou vervou by se ale měl věnovat i zpřísnění hygienických podmínek. Kultura prodeje je v Česku problém na který doplácí jak samotní zákazníci, tak i poctivý podnikatelé, kteří investují do pravidelného čištění a údržby nemalé prostředky,“ uvádí předseda Unie malých a středních podniků David Šeich, který dále dodává: Čistota provozovny je vizitkou samotného prodejce.

Stále jsou tu ale obchody, které to nechápou a v honbě za maximálním ziskem prakticky nic nedodržují. Větší státní dohled by proto byl na místě. Na některé nepoctivce zkrátka nic jiného než bič neplatí.“ Kontroly provozoven za stávající vágní legislativní úpravy probíhají fakticky pouze na udání. Členové unie proto chtějí na legislativní vakuum dále upozorňovat a vyvolat odbornou diskusi s příslušnými rezorty jak současný stav změnit.