Ústečtí podnikatelé si stěžovali na nepřehledné faktury za energie

Podnikatelé se dnes sešli v Ústí nad Labem a kritizovali především nepřehledné položky na fakturách, ve kterých se jen těžko vyznají. Položky za energie oproti číslům z elektroměru se musí přepočítávat koeficientem na rozdílné jednotky, což je pro zákazníka zbytečně složité. Odborníci ze společnosti E.ON Energie, a.s. na setkání vysvětlili, že tento problém složitého výpočtu není vinnou dodavatelů, nýbrž položky na faktuře vychází z energetické legislativy. Podnikatelé by proto měli kontaktovat svého dodavatele a žádat vysvětlení vyúčtování.

„Naše společnost. již dvakrát měnila vizuální podobu faktur elektřiny i plynu, aby lépe vyhovovaly našim zákazníkům,“ říká Martin Dvořák ze společnosti E.ON Energie, a.s. a doplňuje: „Ve výzkumech vycházíme s největším poddílem loajálních zákazníků. Důvodem je, že nesoutěžíme pouze cenou, ale především se snažíme o transparentní vyúčtování a benefity ve formě úspor.“

Ladislav Drlý, radní Ústeckého kraje na setkání s podnikateli představil hlavní roli kraje v oblasti úspor energií: „Kraj nenabízí podnikatelům žádné dotace v oblasti úspory energií a ani mu to nepřísluší. Kraj se však snaží odstraňovat administrativní bariery při schvalování tras rozvodu elektřiny, nebo hlídá osud těžebních limitů v bývalé Mostecké uhelné, aby se energie nemusela dovážet a aby výrobní cena byla co nejnižší. Podnikatelé se také mohou obrátit na kraj jako odvolávací subjekt v případě stížnosti na státní orgány.“

Velké riziko pro budoucí ceny energií vidí ústečtí podnikatelé také v další výstavbě Temelína. Jiří Kalach místopředseda Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem na setkání řekl: „Nevěříme tomu, že výstavba jaderné elektrárny Temelín může skutečně ušetřit naše peněženky.“ A dodává: „Dnes je již cena energie v ČR stejně drahá jako v západním Německu a díky konkurenci, která přichází z Asie a bruselské byrokracii je pro české podnikatelé stále složitější držet krok s konkurencí.“