Podnikatelé ve Středočeském kraji se shodli, že jejich náklady za energie jsou nepřiměřeně vysoké

Unie malých a středních podniků ČR uspořádala již poslední ze série 7 regionálních seminářů a setkání podnikatelů na téma energetických úspor. Semináře v Parkhotelu Průhonice s názvem „Úspory v platbách za elektřinu a plyn. Dotace pro malé a střední podniky“ se zúčastnilo čtyřicet podnikatelů ze středních a malých firem ze Středočeského kraje. Předchozí semináře se uskutečnily pro Jihomoravský kraj v Brně, pro Plzeňský kraj v Plzni, pro Moravskoslezský kraj v Ostravě, pro Olomoucký kraj v Olomouci, pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové a v Praze.

Z výsledků setkání 40 zástupců středních a malých firem, působících ve Středočeském kraji, vyplynulo, že podnikatelé v tomto kraji cítí oproti jiným krajům větší nespokojenost s cenami energií a mají kritičtější pohled na své dodavatele energií.  Žádných z přítomných podnikatelů by svého dodavatele energií nedoporučil kolegům či přátelům.  Shodně pro všechny přítomné se ceny za elektřinu a plyn zdají být oproti jiným nákladům ve většině typů jejich podnikatelské činnosti nepřiměřeně vysoké.

Podnikatelé kritizovali některé alternativní dodavatele energií, kteří nabízejí nižší ceny na trhu, ale zároveň i neférové účtování. Nedoplatky jsou vymáhány ve stejném zúčtovacím období, zatímco navrácení přeplatků často může trvat několik měsíců i rok, přičemž oba výměry jsou účtovány od jednoho dodavatele.  Podnikatelé v tomto regionu se proto shodli, že nepožadují nejlevnější cenu energií od jakéhokoliv dodavatele, ale uvítali by spíše úsporu z o něco vyšší ceny od seriozního dodavatele, a to minimálně o 10 %.

Přítomný zástupce  energetické společnosti  E.ON Energie, a.s. podnikatelům představil nejnovější trendy, služby v energetice, produkty a metody, které šetří nejen energie , ale i finanční prostředky ve velkých částkách. Úspory lze dosáhnout téměř při všech formách podnikatelských činností a to jak při  optimálně zvolené sazbě za distribuci, tak i při vlastní výrobě. V dopravě lze šetřit využíváním CNG automobilů nebo u rodinných domů a jiných objektů používáním účinnějších spotřebičů.  Mezi nejrozšířenější úsporná opatření uvedli přítomní podnikatelé především využívání úsporných žárovek, kondenzačních kotlů nebo  inteligentních systémů osvětlení, např. ve výrobních halách. Existuje však řada dalších sofistikovanějších opatření k dosažení úspor, které dnes seriozní dodavatelé energií nabízejí a podporují zákazníka při jejich realizaci.

Zástupce z agentury CzechInvest podnikatele informoval o aktuálních výzvách a možnostech dodací na úsporné energetické projekty. Zde však podnikatelé měli řadu výhrad, že tyto dotační tituly jsou pro ně nedosažitelné, například zpřísněnými podmínkami získání dotací, byrokratickými překážkami, velkými energetiky bránícími vstupu na trhu a také nejistotou v budoucím směřování dotační politiky.

Prezentace ke stažení:

E.ON: Dodavatel energie a souvisejících služeb

E.ON: Nabídka energeticky úsporných služeb a produktů

CzechInvest: Program EKO – ENERGIE, Výzva III. – prodloužení