Podnikatelé projevili největší zájem o export do Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu

V Praze dnes proběhla odborná konference na téma Export – záchranná brzda v krizi. Největší zájem mezi podnikateli byl o osobní konzultace s představiteli Zastupitelských úřadů ČR z klíčových exportních trhů Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu. Akce se konala pod záštitou Unie malých a středních podniků (SME UNION). V panelové diskusi vystoupili náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub, předseda Unie malých a středních podniků David Šeich nebo ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra. Účastníci tak měli možnost vyslechnout různé názory na strategii státní podpory vnějších ekonomických vztahů a osobně konzultovat exportní příležitosti svých firem s přítomnými obchodními diplomaty ze Zastupitelských úřadů z jednatřiceti zemí.

Konference se zúčastnilo okolo stovky firem z celé České republiky a uskutečnilo se nad 200 individuálních konzultací se zástupci ekonomické diplomacie. Firmy, které této možnosti využily, nebyly pouze zástupci průmyslových podniků a výroby, ale také celou řadu společností tvořila sféra terciální. Největší zájem měly české firmy o export do Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu.

„Efektivní pomoc podnikatelům ze strany státu při vstupu na zahraniční trhy je jedním z účinných způsobů, jak oživit naši ekonomiku,“ vysvětlil motivaci k uspořádání konference předseda Unie malých a středních podniků David Šeich, který dále doplnil: Samotní podnikatelé při uvažování o možnostech exportu řeší řadu otázek, které jsou pro úspěšné nastartování vývozu klíčové. Vstup na nové trhy je zpravidla velmi nákladný a časově náročný. Proto je potřeba podnikatelům a podnikatelským svazům poskytovat kvalitní informační servis.“

„Jedná se nultý ročník konference, který měl zejména ověřit zájem malých a středních firem o takový druh setkávání. Jsem velmi potěšen z tak velkého zájmu, proto pevně věřím, že by tato konference mohla založit tradici každoročního setkávání představitelů ekonomické diplomacie a firem, dodal předseda SME UNION David Šeich.

Vzhledem ke statusu a omezeným funkcím některých sdružení v ČR vítá Unie malých a středních podniků novou exportní politiku. Ta by ale neměla opomíjet ani zájmová podnikatelská sdružení, které je potřeba začlenit do exportní strategie jako svou nedílnou součást.

Roli České exportní banky (ČEB) přiblížil její generální ředitel Tomáš Uvíra. ČEB zajišťuje zejména typy financování obtížně realizovatelné komerčními bankami. Soustředí se přitom na projekty vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování. Tomáš Uvíra dále zmínil nutné legislativní změny pro účinnou podporu exportu ze strany ČEB. „Uvítali bychom především možnost nabývání podílů v jiné právnické osobě a zřizování jiných právnických osob za účelem účasti v zahraničních rozvojových projektech. Rovněž bychom přivítali státní záruky za bankovní záruky ČEB za úvěr klienta, tedy podporu malých a středních podniků formou garancí.“

Protože jednou z exportně nejatraktivnějších zemí je Rusko, vystoupil v rámci diskuse také vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví v Ruské federaci Tomáš Krs. Ten jednak shrnul bilanci vývoje vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi, jednak poskytl cenná doporučení pro vstup na ruský trh. „Podnikatelé si musí uvědomit, že ruský trh na nás nečeká, ale je na něm pro nás místo. Rozvoji podnikání zde brání především logistické problémy související s velkou rozlohou. Pokud se tu rozhodnete obchodovat, mějte na paměti, že Rusové jsou výborní vyjednavači. A chcete-li uspět, bez znalosti ruštiny se neobejdete,“ uvedl mimo jiné.

Mgr. David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR

Prezentace ke stažení:

 1. Tomáš Dub (Náměstek ministra zahraničních věcí České republiky)
 2. Tomáš Uvíra (Generální ředitel ČEB)
 3. Jiří Hansl (Hospodářská komora České republiky)
 4. Michal Zálešák (Výkonný ředitel Czech ICT Alliance)
 5. Miroslav Křížek (Generální ředitel CzechInvest)
 6. Ivan Brož (Velvyslanectví České republiky ve Vídni)
 7. Petr Vávra (vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu)
 8. Jan Krs (Velvyslanectví České republiky Ruské federaci)
 9. Luboš Joza (Velvyslanectví České republiky v Bělehradě)
 10. Jan Erben (Velvyslanectví České republiky na Ukrajině)
 11. Milan Vágner (Designovaný DEK ZÚ Hanoj)