Termín zahájení čerpání nových evropských dotací je nejistý

Praha, 21. ledna 2015Podnikatelská veřejnost již netrpělivě vyhlíží termín, kdy bude zahájeno čerpání dotací z nového programového období 2014 až 2020. I přes veškerou snahu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který je koordinátorem vyjednávání za Českou republiku s Evropskou komisí (EK) a dalších příslušných ministerstev, je termín vyhlášení prvních výzev zatím nejistý.

 Schválení jednotlivých operačních programů v Bruselu prozatím brání nový služební zákon, respektive prováděcí předpisy k němu a novelizace zákona o vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), k nimž má Evropská komise výhrady. Účinností služebního zákona a všech prováděcích předpisů přitom podmiňuje Evropská komise proplácení peněz z prvních výzev za nové programové období 2014 až 2020. Dokud nebudou nedostatky služebního zákona odstraněny, nemusí být dotační výzvy pro nové období schvalovány.

Věříme, že se podaří odstranit všechny překážky v co nejkratší době. Aby první dotační výzvy mohly být vyhlášeny podle plánu na začátku druhého kvartálu letošního roku, je opravdu nezbytné, aby potencionální žadatelé byli co nejdříve seznámeni se závazným harmonogramem jednotlivých výzev,“ říká předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.