Malé a střední podniky musí zavést ještě vyšší úspory energií

Praha, 15. listopadu 2012 – Malé a střední podniky se neustále snaží snižovat náklady na spotřebu energií, které tvoří nezanedbatelnou část jejich celkových nákladů. Téměř 77 % podnikatelů daného segmentu z celkem 653 dotázaných již muselo v důsledku ekonomické recese zavést úsporná opatření ve svém podniku. U 65 % z nich se tyto úspory týkaly oblasti spotřeby energií, zjistil výzkum Unie malých a středních podniků ČR.

Přestože cena silové energie klesá, může elektřina pro firmy a domácnosti v roce 2013 zdražit. Důvodem je především zvýšení příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů. V příštím roce dojde ke snížení státní podpory zhruba o dvě miliardy korun, přičemž současně velikost celkové podpory OZE nejspíš překoná 40 miliard. Do nárůstu cen elektřiny se od ledna 2013 rovněž promítne plánované zvýšení dvacetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod. To vše zdraží mnoha firmám účty za energie až o desítky tisíc korun.

Materiály ke stažení:

 1. Roční výzkum o úsporách energií (září 2011 – listopad 2012)
 2. Výsledky průzkumu “Využití energetické efektivity” (listopad 2012)
 3. Studie o metodách úspor v energiích pro zvýšení konkurenceschopnosti firem

Odborníci z Unie MSP ČR a člen skupiny NERV  doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc se shodli, že řešením v oblasti konkurenceschopnosti českých podniků je nejen zavádění úsporných opatření, ale také spolupráce s dodavateli energií, kteří by více reflektovali potřeby malých a středních podniků. Optimalizací distribuční sazby u dodávek elektrické energie či zefektivněním systému osvětlení mohou podnikatelé dosáhnout úspor v desítkách procent současné spotřeby.

“Terénní průzkum potvrdil, že pro malé a střední podniky je v oblasti úspor klíčová spolupráce s dodavateli energií. Tato skutečnost může být významným faktorem pro zachování či zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Největší důvěře zákazníků reprezentujících segment malých a středních podniků se těší společnost E.ON, přičemž ČEZ si zachovává pozici největšího dodavatele v tomto segmentu odběratelů. Rostoucí konkurence v kvalitě poskytovaných služeb energetickými společnostmi, která vede k energetickým úsporám, bude mít pozitivní mikro- i makroekonomické důsledky,“ říká člen NERV  doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

Základní přehled výsledků průzkumu SME Union ČR*

Téměř 77 % respondentů zavedlo úsporná opatření v podniku v důsledku ekonomické recese.

65 % nalezlo úspory v oblasti spotřeby energií (elektrická energie, zemní plyn). 79 % dotázaných uvažuje i nadále o úsporách v oblasti spotřeby energií a 77 % dotázaných považuje oblast energetických úspor a zvyšování efektivity za důležitý nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Více než polovina respondentů u každého sledovaného dodavatele energií pociťuje podporu ze strany tohoto dodavatele v oblasti úspor jako nedostatečnou, a to v největším procentu u společností ČEZ (83,6 %), Bohemia Energy (83,3 %) a RWE (81,5 %). Jako dostatečnou považují podporu v největším procentu zákazníci společností E.ON (36,5 %), Pražské plynárenské (26,7 %) a PRE (25,6 %).

Nejvíce doporučovanými dodavateli energií mezi podnikateli jsou společnosti E.ON (4.36 bodů), Vemex Energie (4.19 bodů) a Pražská energetika (3.99 bodů). Nejméně doporučovanými dodavateli pak Centropol (2.71 bodů) či Bohemia Energy (3.32 bodů)

„Jak ukazují výsledky průzkumu, malé a střední podniky čelí vysokým cenám energií úsporami a očekávají, že v příštím roce se jejich situace ještě zhorší/ztíží. Podnikatelé se proto snaží chovat co nejefektivněji, aby si udrželi svou konkurenceschopnost,“ dodává předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Tímto směrem jde i směrnice o energetické účinnosti jakožto jeden z nástrojů Energetické politiky EU. „Cíl snížit spotřebu energie do roku 2020 o 20 % je jedním z pěti cílů evropské strategie Evropa 2020. Její následná implementace v České republice bude motivovat spotřebitele ke snižování spotřeby energie a zároveň podpoří nastartování některých průmyslových odvětví (např. trh energeticky účinných produktů a služeb),“ komentuje Kamil Blažek, partner advokátní kanceláře Kinstellar.

„Prudký nárůst příspěvku na OZE není důsledkem nových zdrojů, ale nesprávně nastavené podpory v minulosti, především v letech 2009 – 2010. Současná státní administrativa pouze „hasí“ nejhorší dopady. Otázkou je pouze rozložení nákladů – kdo vše to zaplatí! Investice do úspor energií a pečlivý výběr dodavatele je způsob, jak mohou odběratelé reagovat nezávisle na státu,“ uzavírá energetický konzultant Jiří Gavor ze společnosti ENA.

*Reprezentativní průzkum mezi členy Unie malých a středních podniků ČR a podnikatelskou veřejností v ČR na vzorku 653 respondentů byl uskutečněn mezi 24. 9. a 26. 10. 2012 formou elektronického dotazníku a telefonického dotazování.

Prezentace z konference ke stažení:

 1. Jaroslav Doležal (Honeywell Česká republika): 50% aktivit společnosti Honeywell přispívá k vyšší energetické efektivitě
 2. Kamil Blažek (AK Kinstellar): Nová směrnice o energetické účinnosti
 3. Jiří Gavor (ENA): Očekávaný vývoj cen energií pro malé a střední podnikatele ČR

Je vhodné razantně snížit spotřební daň na motorovou naftu

Praha, 12. listopadu 2012 – Výsledky aktualizované studie autorů Ševčík-Rod z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze byly dnes prezentovány při diskusi o spotřební dani na pohonné hmoty pořádané Unií malých a středních podniků ČR. Závěry materiálu vyzněly jednoznačně ve prospěch snížení této daně u motorové nafty. Při debatě konající se v prostorách PSP ČR ovšem zazněly i argumenty odpůrců případného poklesu.

„Závěry studie potvrzují to, co tvrdíme již dávno – sazbu daně minimálně u nafty je nutné významně snížit. Spotřební daň obecně je v ekonomice buď prorůstový faktor, nebo naopak brzdou. U nás působí negativně hned ze dvou důvodů,“ zdůrazňuje David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR. Jedním z nich jsou podle něj daňové úniky: „Ty představují pro státní rozpočet vždy nepříjemnost. V oblasti obchodu s pohonnými hmotami (PHM) jde ale již o neúnosný náklad odhadovaný na 8 miliard Kč ročně. Navíc z praxe víme, že odhady černého trhu téměř vždy podhodnocené,“ dodává Šeich.

Druhý důvod, proč příliš vysoké daňové zatížení v tomto sektoru brzdí českou ekonomiku, uvedl prezident Sdružení Česmad Bohemia Vladimír Starosta: „Příliš vysoká daň negativně ovlivňuje konkurenceschopnost naší republiky. Je zřejmé, že její snížení nejen zlepší postavení našich dopravců na evropském trhu, ale povede také ke stabilizaci či dokonce zvýšení výběru daní.“ Ten totiž od roku 2008 trvale klesá přesto, že je Česká republika významnou tranzitní oblastí sjednocené Evropy. Projíždějící kamiony ale v posledních letech čerpají naftu pokud možno před vstupem, anebo až po opuštění našeho území.

Příčina je zřejmá a pomáhá sousedním státům na úkor naší ekonomiky. „Snížení daně veřejným rozpočtům pomůže, rozhodně je neohrozí. Důvodem je mj. vysoce konkurenční prostředí s velkým počtem vlastníků čerpacích stanic. Konečně i tvrdá data potvrzují, že spotřebitelské ceny PHM kopírují ceny ropy i velkoobchodní ceny paliv. Tvrzení, že snížení spotřební daně v koncových cenách neprojeví, je pro mě nepodložená spekulace,“ uvádí Aleš Rod, spoluautor studie z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

„Snížení spotřební daně z nafty a případně i z benzínu je nejlepším přirozeným prorůstovým opatřením ze strany exekutivy, případně zákonodárců. Pomůže především domácím dopravcům, prodejcům, domácnostem ale i veřejným rozpočtům, protože se sníží náklady na pohonné hmoty státních institucí. Navíc to státní rozpočet nemusí stát ani korunu,“ komentuje děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík.

Jeho slova potvrzuje i zástupce významného prodejce nafty. „Snížení daně podporujeme. Český trh je v oblasti cenotvorby motorové nafty i konkurenčního prostředí skutečně flexibilní. Mohu potvrdit, že na změnu spotřební daně budeme v okamžiku účinnosti rozhodně reagovat promítnutím snížení do konečné ceny. Oživení poptávky a následný nárůst prodejů nafty na tuzemském trhu přinese v důsledku prospěch všem subjektům v obchodním palivářském řetězci,“ konstatuje Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina.

Jak uvádí nejen zmíněná studie, snížení ceny strategické komodity představuje významný prorůstový faktor především skrze svůj nepřímý pozitivní dopad. „Sazba spotřební daně je sekundární, klíčové jsou její synergie a konstrukce. Snížení spotřební daně automaticky znamená likvidaci padesáti procent daňových úniků, ale hlavně znamená nárůst spotřeby minimálně o dvacet procent,“ uzavírá Jiří Zoubek, generální ředitel RobinOil.

Prezentace ke stažení:

 1. Spotřební daň z pohonných hmot v České republice (Abstrakt studie, NF VŠE v Praze)
 2. Aleš Rod (VŠE): SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČR aktuální informace
 3. Ladislav Minčič (MFČR) : Spotřební daň na pohonné hmoty – zachovat nebo snížit?
 4. Vladimír Starosta (ČESMAD BOHEMIA): Vliv zvýšení SD na chování dopravců
 5. Josef Paumer (AS24): Bod zlomu efektivnosti snížení spotřební daně na naftu z hlediska vlivu na její výsledný výběr

Podnikatelé ve Středočeském kraji se shodli, že jejich náklady za energie jsou nepřiměřeně vysoké

Unie malých a středních podniků ČR uspořádala již poslední ze série 7 regionálních seminářů a setkání podnikatelů na téma energetických úspor. Semináře v Parkhotelu Průhonice s názvem „Úspory v platbách za elektřinu a plyn. Dotace pro malé a střední podniky“ se zúčastnilo čtyřicet podnikatelů ze středních a malých firem ze Středočeského kraje. Předchozí semináře se uskutečnily pro Jihomoravský kraj v Brně, pro Plzeňský kraj v Plzni, pro Moravskoslezský kraj v Ostravě, pro Olomoucký kraj v Olomouci, pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové a v Praze.

Z výsledků setkání 40 zástupců středních a malých firem, působících ve Středočeském kraji, vyplynulo, že podnikatelé v tomto kraji cítí oproti jiným krajům větší nespokojenost s cenami energií a mají kritičtější pohled na své dodavatele energií.  Žádných z přítomných podnikatelů by svého dodavatele energií nedoporučil kolegům či přátelům.  Shodně pro všechny přítomné se ceny za elektřinu a plyn zdají být oproti jiným nákladům ve většině typů jejich podnikatelské činnosti nepřiměřeně vysoké.

Podnikatelé kritizovali některé alternativní dodavatele energií, kteří nabízejí nižší ceny na trhu, ale zároveň i neférové účtování. Nedoplatky jsou vymáhány ve stejném zúčtovacím období, zatímco navrácení přeplatků často může trvat několik měsíců i rok, přičemž oba výměry jsou účtovány od jednoho dodavatele.  Podnikatelé v tomto regionu se proto shodli, že nepožadují nejlevnější cenu energií od jakéhokoliv dodavatele, ale uvítali by spíše úsporu z o něco vyšší ceny od seriozního dodavatele, a to minimálně o 10 %.

Přítomný zástupce  energetické společnosti  E.ON Energie, a.s. podnikatelům představil nejnovější trendy, služby v energetice, produkty a metody, které šetří nejen energie , ale i finanční prostředky ve velkých částkách. Úspory lze dosáhnout téměř při všech formách podnikatelských činností a to jak při  optimálně zvolené sazbě za distribuci, tak i při vlastní výrobě. V dopravě lze šetřit využíváním CNG automobilů nebo u rodinných domů a jiných objektů používáním účinnějších spotřebičů.  Mezi nejrozšířenější úsporná opatření uvedli přítomní podnikatelé především využívání úsporných žárovek, kondenzačních kotlů nebo  inteligentních systémů osvětlení, např. ve výrobních halách. Existuje však řada dalších sofistikovanějších opatření k dosažení úspor, které dnes seriozní dodavatelé energií nabízejí a podporují zákazníka při jejich realizaci.

Zástupce z agentury CzechInvest podnikatele informoval o aktuálních výzvách a možnostech dodací na úsporné energetické projekty. Zde však podnikatelé měli řadu výhrad, že tyto dotační tituly jsou pro ně nedosažitelné, například zpřísněnými podmínkami získání dotací, byrokratickými překážkami, velkými energetiky bránícími vstupu na trhu a také nejistotou v budoucím směřování dotační politiky.

Prezentace ke stažení:

E.ON: Dodavatel energie a souvisejících služeb

E.ON: Nabídka energeticky úsporných služeb a produktů

CzechInvest: Program EKO – ENERGIE, Výzva III. – prodloužení

Podnikatelé projevili největší zájem o export do Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu

V Praze dnes proběhla odborná konference na téma Export – záchranná brzda v krizi. Největší zájem mezi podnikateli byl o osobní konzultace s představiteli Zastupitelských úřadů ČR z klíčových exportních trhů Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu. Akce se konala pod záštitou Unie malých a středních podniků (SME UNION). V panelové diskusi vystoupili náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub, předseda Unie malých a středních podniků David Šeich nebo ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra. Účastníci tak měli možnost vyslechnout různé názory na strategii státní podpory vnějších ekonomických vztahů a osobně konzultovat exportní příležitosti svých firem s přítomnými obchodními diplomaty ze Zastupitelských úřadů z jednatřiceti zemí.

Konference se zúčastnilo okolo stovky firem z celé České republiky a uskutečnilo se nad 200 individuálních konzultací se zástupci ekonomické diplomacie. Firmy, které této možnosti využily, nebyly pouze zástupci průmyslových podniků a výroby, ale také celou řadu společností tvořila sféra terciální. Největší zájem měly české firmy o export do Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu.

„Efektivní pomoc podnikatelům ze strany státu při vstupu na zahraniční trhy je jedním z účinných způsobů, jak oživit naši ekonomiku,“ vysvětlil motivaci k uspořádání konference předseda Unie malých a středních podniků David Šeich, který dále doplnil: Samotní podnikatelé při uvažování o možnostech exportu řeší řadu otázek, které jsou pro úspěšné nastartování vývozu klíčové. Vstup na nové trhy je zpravidla velmi nákladný a časově náročný. Proto je potřeba podnikatelům a podnikatelským svazům poskytovat kvalitní informační servis.“

„Jedná se nultý ročník konference, který měl zejména ověřit zájem malých a středních firem o takový druh setkávání. Jsem velmi potěšen z tak velkého zájmu, proto pevně věřím, že by tato konference mohla založit tradici každoročního setkávání představitelů ekonomické diplomacie a firem, dodal předseda SME UNION David Šeich.

Vzhledem ke statusu a omezeným funkcím některých sdružení v ČR vítá Unie malých a středních podniků novou exportní politiku. Ta by ale neměla opomíjet ani zájmová podnikatelská sdružení, které je potřeba začlenit do exportní strategie jako svou nedílnou součást.

Roli České exportní banky (ČEB) přiblížil její generální ředitel Tomáš Uvíra. ČEB zajišťuje zejména typy financování obtížně realizovatelné komerčními bankami. Soustředí se přitom na projekty vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování. Tomáš Uvíra dále zmínil nutné legislativní změny pro účinnou podporu exportu ze strany ČEB. „Uvítali bychom především možnost nabývání podílů v jiné právnické osobě a zřizování jiných právnických osob za účelem účasti v zahraničních rozvojových projektech. Rovněž bychom přivítali státní záruky za bankovní záruky ČEB za úvěr klienta, tedy podporu malých a středních podniků formou garancí.“

Protože jednou z exportně nejatraktivnějších zemí je Rusko, vystoupil v rámci diskuse také vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví v Ruské federaci Tomáš Krs. Ten jednak shrnul bilanci vývoje vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi, jednak poskytl cenná doporučení pro vstup na ruský trh. „Podnikatelé si musí uvědomit, že ruský trh na nás nečeká, ale je na něm pro nás místo. Rozvoji podnikání zde brání především logistické problémy související s velkou rozlohou. Pokud se tu rozhodnete obchodovat, mějte na paměti, že Rusové jsou výborní vyjednavači. A chcete-li uspět, bez znalosti ruštiny se neobejdete,“ uvedl mimo jiné.

Mgr. David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR

Prezentace ke stažení:

 1. Tomáš Dub (Náměstek ministra zahraničních věcí České republiky)
 2. Tomáš Uvíra (Generální ředitel ČEB)
 3. Jiří Hansl (Hospodářská komora České republiky)
 4. Michal Zálešák (Výkonný ředitel Czech ICT Alliance)
 5. Miroslav Křížek (Generální ředitel CzechInvest)
 6. Ivan Brož (Velvyslanectví České republiky ve Vídni)
 7. Petr Vávra (vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu)
 8. Jan Krs (Velvyslanectví České republiky Ruské federaci)
 9. Luboš Joza (Velvyslanectví České republiky v Bělehradě)
 10. Jan Erben (Velvyslanectví České republiky na Ukrajině)
 11. Milan Vágner (Designovaný DEK ZÚ Hanoj)

Podnikatelé s ministrem Bendlem hovořili o kvalitě a bezpečnosti potravin a hledali společná řešení

Praha 20. dubna 2012 – Nad tématem problematiky bezpečnosti a kvality potravin v českých obchodech se dnes pod záštitou Unie malých a středních podniků ČR sešli u kulatého stolu zástupci výrobců potravin, dodavatelů, provozovatelů obchodních řetězců a kontrolního orgánu. Společně s ministrem zemědělství Petrem Bendlem vedli odbornou diskuzi týkající se současné situace „v potravinách“ a vhodných nástrojů prevence, které by měly kvalitu a bezpečnost potravin zákazníkovi garantovat. Diskuze se dotkla i současně platných hygienických norem pro výrobce potravin i norem upravujících prodej potravin.

Petr Bendl už hned v úvodu podotkl, že „kvalita potravin je pro Ministerstvo zemědělství jednou z priorit. Nemyslím si však, že by k vyšší kvalitě napomohlo přijetí nových právních předpisů. Vytrvalý psychologický tlak na výrobce musí vytvářet nejenom dozorové orgány, ale celá spotřebitelská veřejnost. Proto se Ministerstvo zemědělství snaží prostřednictvím různých kampaní a projektů, jako jsou například Klasa a Regionální potravina, upozornit spotřebitele na výrobky, které mají přidanou kvalitativní hodnotu nebo tradiční regionální původ.“

Ministr Bendl uvedl, že jeho úřad chce ještě v letošním roce začít na internetu zveřejňovat seznam prodejců, u kterých byla ze strany dozorových orgánů odhalena pochybení v kvalitě a bezpečnosti prodávaných potravin. Ten bude obsahovat i seznam obchodníků prodávajících kvalitní potraviny s označením Klasa, regionální potraviny či potravinářské výrobky, které získaly označení země původu. Zároveň zdůraznil, že obchodní řetězce musí zvýšit svoji interní kontrolu a důsledně trestat své zaměstnance v případě jejich pochybení.

Podnikatelé i odborníci se shodli, že o tom, jaká bude kvalita potravin, rozhodují zákazníci, protože, co zákazník nepožaduje, také nedostane. Především se jedná o koncového zákazníka a jeho kupní preference ve vztahu ke kvalitě – například v sousedním Německu zákazník požaduje v porovnání s ČR daleko vyšší kvalitu.

Rozhodující váhu při nákupu potravin má stále kritérium koncové ceny. „Průzkumy sice uvádějí, že Češi věří tuzemským potravinám, avšak v roce 2011 byly do ČR dovozeny potravin za 155 miliard korun, což je zatím rekordní částka. Znamená to, že i když chceme české kvalitní potraviny, je pro nás stále rozhodující jejich cena, která je u dovážených potravin často nižší,“ podotkl David Šeich, předseda Unie MSP ČR.

Problematiku kontrol zdravotní nezávadnosti potravin otevřel Martin Klanica, ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce. „Výsledky kontrol provedených naším úřadem za poslední období nás zneklidňují. Nejen zjištění nekvalitních potravin, zejména s původem mimo Českou republiku, ale obzvláště prokázání různých forem klamání spotřebitelů a nekalých praktik v obchodní síti, jsou zcela nepřijatelné. Adekvátně na tyto zjištění reagujeme všemi dostupnými prostředky. Na hrubý pytel, hrubá záplata.“

Za provozovatele obchodních řetězců hovořil Pavel Mikoška, zástupce Ahold Czech Republic provozující síť prodejen Albert. „Příchod obchodních řetězců na český trh před více než 20 lety znamenal obrovský kvalitativní posun v úrovni nabídky a úrovni prodeje potravin v České Republice. V současné době je na čase skutečně otevřít odbornou diskusi na téma kvality potravin nabízených českým zákazníkům. Z hlediska obchodníka jsme přesvědčeni, že s úrovní sortimentu a kvality za vyspělými evropskými zeměmi žádným způsobem nezaostáváme. Dobrý obchodník musí být schopen nabídnout, v přiměřených cenových relacích, bezpečné a kvalitní potraviny pro všechny kategorie zákazníků.“ Pavel Mikoška vyzval kupující, aby se se svými stížnosti neváhali nejprve obracet na příslušné prodejně, kde se prodejce musí problémem na místě zabývat. Zároveň vyzval státní instituce, aby pomohly infromovat zákazníky o tom, co vše vlastně znamená kvalita výrobků. Složení výrobku by si měl kupující vždy pečlivě zjišťovat z etiket výrobků.

Anna Kolorzova, zástupce mlékárny Ekomilk s.r.o si postěžovala, že nákupčí z obchodních řetězců většinou zajímá především cena, za kterou nakupují potraviny od dodavatelů, a proto jde často cena na úkor kvality a varovala, že těžká situace na trhu s mlékem může být zanedlouho stejně alarmující, jako současná situace na trhu s drůbeží.

Obsahu současně platných norem, upravujících výrobu a prodej potravin, se dotkla Dana Walterová, konzultantka v oblasti hygieny. „Až do devadesátých let platilo, že stát byl v případě kontroly hygienických norem mocný dozorový orgán a výrobci i prodejci potravin byli tlačeni k udržení určitého standardu čistoty. V průběhu devadesátých let a finálně se vstupem do EU, však stát postupně přenesl své pravomoci na samotné provozovatele obchodů, kteří podpořeni tím, že v současně platných předpisech vlastně ani nikde nenajdeme přesný výklad pojmu sanitace, vzali hygienické předpisy do svých rukou. Od roku 2004 zde zkrátka chybí jasně definovaná pravidla a požadavky na hygienu v prodejních prostorách.“

V ČR v současnosti platí Nařízení o hygieně potravin ES 852/2004, a i když toto nařízení uvádí povinnost provozovatele obchodu stanovit si v rámci své hygienické praxe hygienické zásady a dodržovat je a stejně tak povinnost zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin, jsou zmíněné požadavky jen obecného charakteru. Nařízení například nespecifikuje úroveň kvality hygienických zásad, tedy to, v jakém rozsahu, jak důkladně a jak často má být sanitace prodejních prostor potravinami prováděna.

To potvrdil také další z účastníků, Milan Horyl ze společnosti Clean4you, která se zabývá speciálním čištěním prodejních prostor. „Důraz na čistotu prodejních prostor a kvalitu úklidu se liší u každého provozovatele obchodu. Jedna skupina se spokojí s klasickou sanitací, jako je mytí podlah a odstranění viditelných nečistot z povrchu  regálů a dalšího vybavení prodejny. Druhá, bohužel zatím minoritní skupina, si však již uvědomila, že kvalitní a komplexní hygiena prodejních prostor se jim vyplatí především ve vztahu k zákazníkovi. V těchto případech je úklid a sanitace prováděn nad rámec běžné české úrovně. Například je zajišťována dezinfekce nákupních vozíků, provozovatelé nechávají odstranit zapečené nečistoty z pečících plechů v dopékárnách. Pozornost je kladena i na dezinfekci pokladních boxů a pásů – jednoduše tedy všeho, s čím zákazník během nákupu přichází do přímého kontaktu. Je však smutné, že tak kvalitní sanitaci provádí asi jen tři z patnácti obchodních řetězců v ČR.“

Exkluzivní výzkum pro Hospodářské noviny (23.1.2012 – 29.1.2012)

Celkem odpovídalo v anketě 120 respondentů – podnikatelů ze segmentu MSP. Dále emailovým dotazováním odpovědělo dalších 50 firem MSP.

Spokojenost s jednotlivými mobilními operátory na českém trhu hodnotili respondenti téměř totožně, přičemž průměr se pohyboval v rozmezí 2,5 – 2,63 bodů (5 bodů maximum). Můžeme tedy konstatovat, že v pocitové anketě s celkovou spokojeností poskytovatelů mobilních služeb nevybočil z průměru ani jeden operátor na českém trhu.

Výrazné kvalitativní rozdíly však byly zaznamenány v druhé části ankety, ve které byli respondenti dotazováni na konkrétní případy, se kterými se nejčastěji u svých mobilních operátorů potýkají. Zatímco zákazníkyTelefóniky O2 tíží zejména časté nabízení služeb, které si zákazníci neobjednali (73 % klientů O2), klienti společnosti T-Mobile jsou nejvíce rozezlení z nedostatečného informování o změnách tarifů a služeb (82 % dotazovaných uživatelů T-Mobile). Uživatelé mobilní sítě Vodafone nejvíce kritizovali špatnou komunikaci se zákazníky a dlouhé prodlevy při vyřizování požadavků na zákaznické lince (shodně 65 %). Další často jmenovaný důvod vedoucí k nespokojenosti zákazníků byla neochota v jednání vůči menšímu zákazníkovi (68 % O2, 55 % T-Mobile, 56 % Vodafone).

Anketa pokračovala emailovým dotazováním malých a středních podnikatelů na vzorku 50 firem, kde zaznamenala nejvíce negativních zkušeností s chybami pracovníků operátorů (nejčastěji Vodafone) při telefonickém kontaktu se zákazníkem a s průtahy při vyřizování stížností.

G1   G2   G3

„Operátoři jednoduše spoléhají na to, že chyby způsobené nedostatečně proškoleným pracovníkem v zákaznickém centru či externím prodejcem řešit nemusí a zřeknou se zodpovědnosti. Neuvědomují si však fakt, že pracovník jedná jménem společnosti, která nese plnou odpovědnost za jeho chybné jednání. Doufáme proto, že v blízké době sami zákazníci svým odchodem k nové konkurenci na trhu budou dávat jasně najevo svou nespokojenost,“ říká Radomíra Kotlárová, 1. místopředsedkyně Unie MSP ČR

Sdružení Unie MSP ČR může samotné uvést aktuální problém se svým operátorem: „Po obtížích se dovolat na zákaznickou linku nám bylo nabídnuto, že při změně tarifu na  nižší měsíční plnění nemusíme doplácet dotovaný mobilní telefon i přesto, že jsme chtěli doplatit jeho plnou výši, abychom se vyhnuli případným problémům a dodrželi podmínky smlouvy. Byli jsme však ujištěni, že doplácet nemusíme. Tímto jsme považovali tuto záležitost za ukončenou do doby, kdy nám začaly chodit měsíční pokuty za nesplnění smluvních závazků a že musíme pokuty platit nebo nás odpojí. Nahraný telefonát jako důkaz nechtěli akceptovat. A jako další možnost nám nabídli odkup telefonu, který se už v tuto chvíli nevyplatí odkoupit, protože cena není ponížená o uhrazené částky pokuty a délku trvání tarifu,“ říká vedoucí administrativy Unie MSP ČR Martina Drahošová a dodává: „Naše sdružení proto pro menší firmy a jednotlivce vytvořilo portál Akce Z, kde se lidé zdarma mohou sloučit do velkých skupin, díky kterým pak mohou mít silnější vyjednávací pozice vůči silným operátorům.“

Diskuze s podnikateli „Energetické potřeby malých a středních podniků, ceny a úspory energií“ (Brno)

V Brně se 3. 10. 2011 sešli podnikatelé a zástupci Unie MSP ČR, aby našli řešení pro efektivnější využívání energie. Podnikatele zajímaly způsoby šetření energetické spotřeby. Většina z nich znala optimalizaci spotřeby především ve smyslu snížení intenzity osvětlení, úspornější žárovky. Na hlasy podnikatelů přišla zareagovat také společnost E.ON, která nabídla fixaci cen na dva roky, flexibilitu ohledně fakturací a pro své větší zákazníky nabídl dotaci na tepelná čerpadla.

michnuvpalac

 

 

 

 

Výsledky průzkumů mezi malými a středními podnikateli

Praha, 29. září 2011: Jak poroste cena energií v příštím roce a jak na ni reagují podnikatelé? V současné době z internetového průzkumu vyplynulo, že pro 60 % malých a středních podniků (MSP) je cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 % je cena již příliš vysoká a 28 % je s cenami spokojeno. V telefonickém průzkumu je zde smířena s cenou 19% skupina respondentů, pro 69 % je na hranici přijatelnosti a pro 12 % je příliš vysoká. Pouze 32 % oslovených členů v telefonickém průzkumu je smířeno s cenou plynu a elektrické energie v příštím roce. To vyplynulo mimo jiné z výsledků průzkumů, které provedla mezi svými členy Unie MSP ČR.

Mezi nejčastější reakce dotazovaných po zodpovězení ankety patřily: „Především mě zajímá stabilita dodavatele a spolehlivost dodávek“ nebo „Moc energetice nerozumím, je to v elektřině i plynu velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“

Proběhly celkem tři ankety. Bleskové internetové ankety na stránkách www.sme-union se zúčastnilo 133 respondentů, na rozšířenou verzi ankety o výhru odpovědělo 50 respondentů a telefonické ankety se zúčastnilo 225 podniků (členů). Otázky se týkaly problémů, které MSP trápí. K těm nejčastějším patřila špatná komunikace ze strany dodavatele, složitost vyúčtování, kdy spotřebitelé nevědí, za co platí a v neposlední řadě samozřejmě výše cen energií, s tím, že pokud se bude neúměrně zvedat, budou uvažovat o změně dodavatele.

Respondenti projevují zřetelnou míru nejistoty (která je výrazně větší než pocit ohrožení) obvykle kolem 50 %. Tendence řešit tuto situaci přitom věrohodně prokazuje obvykle méně než čtvrtina respondentů. Nejistota v pohybu podniků na energetickém trhu a znalosti problematiky konkurence je tedy zřejmá. Z hlediska ohrožení se jako primární komodita jeví elektrická energie. Možnost fixovat cenu energií jednoznačně vítá čtvrtina dotázaných. Zhruba polovina respondentů je z hlediska průzkumu nečitelných, což z charakteru odpovědí přičítáme neznalosti konkurenčních nabídek na trhu s energiemi obecně.

Situace na trhu s plynem je optimističtější, než na trhu s elektrickou energií a zde, u našeho vzorku respondentů, není tato komodita tak ohrožujícím faktorem jako elektřina. S ohledem na počet respondentů a míru nejistoty však s jistotou můžeme konstatovat pouze to, že za potenciálně ohrožující faktor považuje cenu plynu nadpoloviční většina dotázaných.

Poslední otázkou, na kterou oslovení členové SME odpovídali, bylo “Jak budete reagovat na zvýšení cen energií v příštím roce?” 47 % v telefonickém průzkumu uvedlo, že vyčká, co mu nabídne dodavatel, 32 % bude platit více a 21% se zaměří na fixaci cen. V internetovém průzkumu 60 % vyčká, 24 % přejde na fixaci cen a 16 % bude platit více.

Výsledky provedených anket prokázaly, že podniky sice očekávají s obavami zvýšení cen energií, proto už dnes jsou tyto ceny na hranici přijatelnosti, ale zároveň očekávají, zda dodavatelé přijdou s nějakou vhodnou nabídkou s benefity, které zvýšení cen vykompenzují.

„Výsledky ankety potvrdily, že nemůžeme nad problémem, kterým je zvyšování cen energií zavírat oči a musíme společně s dodavateli najít řešení a to takové, aby vyhovovalo všem. Zejména v segmentu malých a středních podniků je významně cítit vyčkávání na výhodnější nabídky dodavatelů energií a fixace cen. Zlepšit by se měla i komunikace ze strany menších dodavatelů energií ke svým zákazníkům.“ uvedl David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků České republiky.

Archiv: významné kulaté stoly

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kulatý stůl z 14. 4. 2011 Novelizace občanského a obchodního zákoníku a dopady na MSP. Předkladatelé novelizace obchodníhopráva z Ministerstva spravedlnosti ČR v čele se svým ministrem a odborníci z oblasti práva na konferenci ve Sněmovně představili podnikatelům návrh nových zákoníků.

KS2

Kulatý stůl z 27.10. 2010 Kvalita paliv v ČR, analýza a vývoj, kde se stát i firmy se shodli – chceme zveřejnění nepoctivých benzínek! Ke společné diskusi zasedli zástupci státu (ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu), nezávislých institucí z oblasti výzkumu kvality pohonných hmot a komerční sféry.

KS3

Kulatý stůl Zavedení šrotovného v ČR, ano/ne 10.10.2009 za účasti ministra průmyslu a obchodu a hlavních automobilových sítí v České republice.

Kulatý stůl na téma Změny v zákoníku práce, 6. června 2009 za účasti ministra práce a soc.věcí o problematice Schwarz systému a možném řešení.

KS4

Kulatý stůl na téma Energetika a krize 28. 1. 2009 za účasti výzmnamných energetiků o cenách energie a navrhovaných změnách legislativy v souvislosti s hospodářskou krizí.

Anketa o zavedení Eura

Unie malých a středních podniků spolu s Hospodářskou komorou ČR uspořádaly anketu mezi českými firmami u příležitosti konání konference „Zavedení eura v ČR“. Ankety se zúčastnily tři stovky respondentů. Z výsledků kromě jiného vyplynulo, že tři čtvrtiny podnikatelů si přejí přijetí eura, přičemž většina respondentů si je vědoma souvisejících rizik či nevýhod jednotné měny a respondenti se považují za připravené. Téměř všichni očekávají vyšší inflaci.

Na dotaz, zda firmy podporují zavedení eura v ČR do roku 2012, zhruba tři čtvrtiny (73%) respondentů odpovídaly určitě ano, resp. spíše ano. Podnikatelé podporují euro především kvůli usnadnění obchodování v rámci jednotného trhu, pro odstranění nestability kurzu a tím pádem lepší možnosti plánování, v případě exportérů hraje významnou roli odstranění kurzových ztrát a příslib transparentní ho účetnictví.

Téměř polovina (46%) podnikatelů považuje euro za výhodné jak z pohledu profesního, tedy podnikatelského, tak z pohledu soukromého, tedy spotřebitelského.  Desetina responsí říkala, že není přijetí eura výhodné ani z jednoho z těchto pohledů, výhody eura pouze pro podnikatele očekává třetina firem, pouze pro spotřebitele 11%. Někteří respondenti uznávali, že zavedení eura se dosud téměř vždy negativně projevilo v některých životních situacích spotřebitelů, v jejich hodnocení ale převládal přínos pro českou výrazně proexportně orientovanou ekonomiku.

60 % podnikatelů odpovídajících v anketě se domnívá, že Česká republika je dostatečně připravena na přijetí eura. K rozhodujícím důvodům podle respondentů patří to, že je připravena soukromá sféra, české výrobky jsou dostatečně konkurenceschopné a ekonomika prosperuje. Nedostatky vidí respondenti především na straně státu, příklad jedné z odpovědí: „My už jsme připraveni dávno, ve státní správě nebude připraven nikdo nikdy“. Obavy mezi podnikateli panují z formálních administrativních překážek EU a z nerovnostmi mezi příjmy a inflací.

Téměř třetina firem nepředpokládá změnu ve své konkurenceschopnosti po přijetí eura (všechny formy v ČR budou mít stejné podmínky). Celkové zlepšení se podle nich bude týkat zvýšení stability kurzu, snazšího vývozu služeb a úspor transakčních nákladů (bankovní poplatky). Zhoršení naopak vidí například dovozci v tom, že nebudou profitovat z posilování koruny, firmy se obávají zvýšení cen vstupů a celkové inflace, která bude také vyvíjet tlak na růst mezd. Růst inflace očekává víc než 80 procent dotázaných.

Na dotaz, jaké investice si vyžádá přijetí eura pro Vaši firmu, odpovídali respondenti nejčastěji „žádné” (32 %), minimální 27 % a 17 % firem neumí na tuto otázku odpovědět.

Více než polovina (53%) respondentů uvedla, že již nyní obchodují v euru (na tuzemském i zahraničních trzích), průměrný podíl obratu obchodovaném v euru u těchto firem je téměř polovina (47%) celkového obratu. Většina podnikatelů podporuje, aby se na informování podnikatelských subjektů o rizicích a výhodách přijetí eura podílely kromě státní správy také podnikatelská sdružení a svazy.

euro_anketa_podnikatele_2.11.07