Aktuality

Propojování výzkumníků s inovativními firmami je pro rozvoj jihomoravského regionu nezbytné

Inovace je základem Vaší existence. Pod tímto názvem se ve čtvrtek 6. března 2014 uskutečnila v Brně celodenní konference, jejíž ambicí bylo napomoci propojování výzkumných kapacit regionu s místními inovativními firmami, a tím přispět k rozvoji regionu Jižní Moravy. Unie malých a středních podniků ČR je partnerem této konference.

Jak ušetřit energie a náklady na ně – nápady pro podnikatele

Liberec 22. 5. 2013: Nejčastěji od členů Unie MSP slýcháváme názory: „Na fakturách za elektřinu i plyn je velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“ a také „Příliš nevím o možnostech, jak na energiích uspořit.“ Proto Unie uspořádala řadu seminářů pro malé a střední podniky (MSP) i živnostníky v regionech, aby pomohla podnikatelům zorientovat se v nepřehledné situaci na trhu s energiemi, a seznámila je s možnostmi úspor v jejich společnostech. Letos proběhl seminář s názvem „Úspory v platbách za energie pro podnikatele v Libereckém kraji“, kterého se účastnilo 37 podnikatelů z řad MSP.

Exportéři přesouvají svůj zájem na východní trhy a hledají partnery k financování

Praha, 26. 2. 2013: Agentura CzechTrade, pojišťovací společnost Egap, podnikatelské komory zaznamenaly v současné době společně s významnými finančními institucemi – Českou exportní bankou (ČEB), Mezinárodní investiční bankou (MIB), Evropsko-Ruskou bankou (ERB) a PPF bankou, zvyšující zájem podnikatelů o export a podporu jeho financování směrem na východní trhy.

Je vhodné razantně snížit spotřební daň na motorovou naftu

Praha, 12. listopadu 2012 – Výsledky aktualizované studie autorů Ševčík-Rod z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze byly dnes prezentovány při diskusi o spotřební dani na pohonné hmoty pořádané Unií malých a středních podniků ČR. Závěry materiálu vyzněly jednoznačně ve prospěch snížení této daně u motorové nafty. Při debatě konající se v prostorách PSP ČR ovšem zazněly i argumenty odpůrců případného poklesu.

Podnikatelé ve Středočeském kraji se shodli, že jejich náklady za energie jsou nepřiměřeně vysoké

Unie malých a středních podniků ČR uspořádala již poslední ze série 7 regionálních seminářů a setkání podnikatelů na téma energetických úspor. Semináře v Parkhotelu Průhonice s názvem „Úspory v platbách za elektřinu a plyn. Dotace pro malé a střední podniky“ se zúčastnilo čtyřicet podnikatelů ze středních a malých firem ze Středočeského kraje. Předchozí semináře se uskutečnily pro Jihomoravský kraj v Brně, pro Plzeňský kraj v Plzni, pro Moravskoslezský kraj v Ostravě, pro Olomoucký kraj v Olomouci, pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové a v Praze.

Podnikatelé projevili největší zájem o export do Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu

V Praze dnes proběhla odborná konference na téma Export – záchranná brzda v krizi. Největší zájem mezi podnikateli byl o osobní konzultace s představiteli Zastupitelských úřadů ČR z klíčových exportních trhů Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu. Akce se konala pod záštitou Unie malých a středních podniků (SME UNION). V panelové diskusi vystoupili náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub, předseda Unie malých a středních podniků David Šeich nebo ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra. Účastníci tak měli možnost vyslechnout různé názory na strategii státní podpory vnějších ekonomických vztahů a osobně konzultovat exportní příležitosti svých firem s přítomnými obchodními diplomaty ze Zastupitelských úřadů z jednatřiceti zemí.

Podnikatelé s ministrem Bendlem hovořili o kvalitě a bezpečnosti potravin a hledali společná řešení

Praha 20. dubna 2012 – Nad tématem problematiky bezpečnosti a kvality potravin v českých obchodech se dnes pod záštitou Unie malých a středních podniků ČR sešli u kulatého stolu zástupci výrobců potravin, dodavatelů, provozovatelů obchodních řetězců a kontrolního orgánu. Společně s ministrem zemědělství Petrem Bendlem vedli odbornou diskuzi týkající se současné situace „v potravinách“ a vhodných nástrojů prevence, které by měly kvalitu a bezpečnost potravin zákazníkovi garantovat. Diskuze se dotkla i současně platných hygienických norem pro výrobce potravin i norem upravujících prodej potravin.