Blog

Malé a střední podniky musí zavést ještě vyšší úspory energií

Praha, 15. listopadu 2012 – Malé a střední podniky se neustále snaží snižovat náklady na spotřebu energií, které tvoří nezanedbatelnou část jejich celkových nákladů. Téměř 77 % podnikatelů daného segmentu z celkem 653 dotázaných již muselo v důsledku ekonomické recese zavést úsporná opatření ve svém podniku. U 65 % z nich se tyto úspory týkaly oblasti spotřeby energií, zjistil výzkum Unie malých a středních podniků ČR.

Je vhodné razantně snížit spotřební daň na motorovou naftu

Praha, 12. listopadu 2012 – Výsledky aktualizované studie autorů Ševčík-Rod z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze byly dnes prezentovány při diskusi o spotřební dani na pohonné hmoty pořádané Unií malých a středních podniků ČR. Závěry materiálu vyzněly jednoznačně ve prospěch snížení této daně u motorové nafty. Při debatě konající se v prostorách PSP ČR ovšem zazněly i argumenty odpůrců případného poklesu.

Podnikatelé ve Středočeském kraji se shodli, že jejich náklady za energie jsou nepřiměřeně vysoké

Unie malých a středních podniků ČR uspořádala již poslední ze série 7 regionálních seminářů a setkání podnikatelů na téma energetických úspor. Semináře v Parkhotelu Průhonice s názvem „Úspory v platbách za elektřinu a plyn. Dotace pro malé a střední podniky“ se zúčastnilo čtyřicet podnikatelů ze středních a malých firem ze Středočeského kraje. Předchozí semináře se uskutečnily pro Jihomoravský kraj v Brně, pro Plzeňský kraj v Plzni, pro Moravskoslezský kraj v Ostravě, pro Olomoucký kraj v Olomouci, pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové a v Praze.

Podnikatelé projevili největší zájem o export do Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu

V Praze dnes proběhla odborná konference na téma Export – záchranná brzda v krizi. Největší zájem mezi podnikateli byl o osobní konzultace s představiteli Zastupitelských úřadů ČR z klíčových exportních trhů Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a Kazachstánu. Akce se konala pod záštitou Unie malých a středních podniků (SME UNION). V panelové diskusi vystoupili náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub, předseda Unie malých a středních podniků David Šeich nebo ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra. Účastníci tak měli možnost vyslechnout různé názory na strategii státní podpory vnějších ekonomických vztahů a osobně konzultovat exportní příležitosti svých firem s přítomnými obchodními diplomaty ze Zastupitelských úřadů z jednatřiceti zemí.

Podnikatelé s ministrem Bendlem hovořili o kvalitě a bezpečnosti potravin a hledali společná řešení

Praha 20. dubna 2012 – Nad tématem problematiky bezpečnosti a kvality potravin v českých obchodech se dnes pod záštitou Unie malých a středních podniků ČR sešli u kulatého stolu zástupci výrobců potravin, dodavatelů, provozovatelů obchodních řetězců a kontrolního orgánu. Společně s ministrem zemědělství Petrem Bendlem vedli odbornou diskuzi týkající se současné situace „v potravinách“ a vhodných nástrojů prevence, které by měly kvalitu a bezpečnost potravin zákazníkovi garantovat. Diskuze se dotkla i současně platných hygienických norem pro výrobce potravin i norem upravujících prodej potravin.

Exkluzivní výzkum pro Hospodářské noviny (23.1.2012 – 29.1.2012)

Celkem odpovídalo v anketě 120 respondentů – podnikatelů ze segmentu MSP. Dále emailovým dotazováním odpovědělo dalších 50 firem MSP.

Spokojenost s jednotlivými mobilními operátory na českém trhu hodnotili respondenti téměř totožně, přičemž průměr se pohyboval v rozmezí 2,5 – 2,63 bodů (5 bodů maximum). Můžeme tedy konstatovat, že v pocitové anketě s celkovou spokojeností poskytovatelů mobilních služeb nevybočil z průměru ani jeden operátor na českém trhu.

Diskuze s podnikateli „Energetické potřeby malých a středních podniků, ceny a úspory energií“ (Brno)

V Brně se 3. 10. 2011 sešli podnikatelé a zástupci Unie MSP ČR, aby našli řešení pro efektivnější využívání energie. Podnikatele zajímaly způsoby šetření energetické spotřeby. Většina z nich znala optimalizaci spotřeby především ve smyslu snížení intenzity osvětlení, úspornější žárovky. Na hlasy podnikatelů přišla zareagovat také společnost E.ON, která nabídla fixaci cen na dva roky, flexibilitu ohledně fakturací a pro své větší zákazníky nabídl dotaci na tepelná čerpadla.

Výsledky průzkumů mezi malými a středními podnikateli

Praha, 29. září 2011: Jak poroste cena energií v příštím roce a jak na ni reagují podnikatelé? V současné době z internetového průzkumu vyplynulo, že pro 60 % malých a středních podniků (MSP) je cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 % je cena již příliš vysoká a 28 % je s cenami spokojeno. V telefonickém průzkumu je zde smířena s cenou 19% skupina respondentů, pro 69 % je na hranici přijatelnosti a pro 12 % je příliš vysoká. Pouze 32 % oslovených členů v telefonickém průzkumu je smířeno s cenou plynu a elektrické energie v příštím roce. To vyplynulo mimo jiné z výsledků průzkumů, které provedla mezi svými členy Unie MSP ČR.

Archiv: významné kulaté stoly

[column col=“1/3″][/column][column col=“2/3″]Kulatý stůl z 14. 4. 2011 Novelizace občanského a obchodního zákoníku a dopady na MSP. Předkladatelé novelizace obchodníhopráva z Ministerstva spravedlnosti ČR v čele se svým ministrem a odborníci z oblasti práva na konferenci ve Sněmovně představili podnikatelům návrh nových zákoníků.[/column][separator margin_top_bottom=“20″ size =“1″ style=“none“ color=““] [column col=“1/3″][/column] [column col=“2/3″]Kulatý stůl z 27.10. …

Archiv: významné kulaté stoly Pokračovat ve čtení »

Anketa o zavedení Eura

Unie malých a středních podniků spolu s Hospodářskou komorou ČR uspořádaly anketu mezi českými firmami u příležitosti konání konference „Zavedení eura v ČR“. Ankety se zúčastnily tři stovky respondentů. Z výsledků kromě jiného vyplynulo, že tři čtvrtiny podnikatelů si přejí přijetí eura, přičemž většina respondentů si je vědoma souvisejících rizik či nevýhod jednotné měny a respondenti se považují za připravené. Téměř všichni očekávají vyšší inflaci.