Tiskové zprávy

Připravovaná daňová reforma: další dělení živnostníků z hlediska jejich příjmů a navyšování odvodů komplikuje administrativu

Praha, 7. 3. 2019: Vláda v současné době připravuje daňovou reformu, jejíž součástí bude zvyšování odvodů zdravotního pojištění u živnostníků, kteří mají příjem nad 1 mil. Kč.  Zdravotní pojištění těchto živnostníků tak vyroste u 13,5 na 17,2 procent z částky, která se počítá z poloviny jejich příjmu. Avšak srovnávání živnostníků a zaměstnanců na stejnou úroveň, jak argumentuje tuto změnu ministerstvo financí, je jako srovnávat hrušky s jablky.

Sociálně odpovědné veřejné zadávání zakázek v praxi

Sociálně odpovědné veřejné zadávání zakázek, o jehož prosazování se snaží MPSV, Unie malých a středních podniků velmi podporuje a vítá, že v praxi již zadavatelé veřejných zakázak začínají tyto principy používat, jelikož dosavadní hodnocení zakázek bez komplexnějšího hodnocení dopadů na region v praxi vytvářely nemalé problémy, a to nejen těmto regionům, ale i podnikatelům, kteří danou zakázku realizovali.

Podnikatelé: Novela EET nic neřeší, celý zákon by se měl zrušit

Poslanecká sněmovna v současné projednává vládní návrh novely EET, který byl do Sněmovny předložen již v červnu 2018. Hlavním cílem vládní novely EET bylo reagovat na oblasti z nálezu Ústavního soudu a také navrhuje přesunutí do druhé snížené sazby DPH vybrané služby a zboží. Náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb odložil US na neurčito, aby zabránil negativním vlivům plynoucím z nastoupení dalších fází v případě, že by povinnost uložená poplatníkům byla vzápětí zrušena, ať již na základě vyhodnocení dopadů regulace, nebo závěru o zbytečném zatížení poplatníků. Předložená novela však neulevuje znevýhodněným či drobným podnikatelům a živnostníkům od EET, ale navrhuje například off-line systém přinášející nutnost papírování a běhání po úřadech, který práci všem jen přidává. Podnikatel si musí nejprve účtenky vyzvednout na finančním úřadě a pak jen vystavuje, zapisuje, úřaduje, aby pak každého čtvrt roku mohl předat úřadu speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek.

Možnost financování malých a středních podniků

„Junckerův balíček“ Vyhledávaným zdrojem financí pro MSP byly a jsou finanční prostředky z evropských fondů. Jednalo se jak o přímé financování podnikatelských záměrů, tak i o podporu vědy a výzkumu. Novinkou je v České republice možnost financování v rámci tzv. „Junckerova balíčku“. Zatím čtyři banky u nás poskytují tyto druhy financování, jmenovitě Česká spořitelna, Equa bank, Komerční …

Možnost financování malých a středních podniků Pokračovat ve čtení »

Lednové setkání na zámku odstartovalo pravidelná networking setkávání členů, partnerů a hostů Unie MSP CR

Praha, 1. 2. 2018: Unie malých a středních podniků ČR z.s. odstartovala novoročním setkáním
členů, partnerů a hostů spolku na zámku Panství Dlouhá Lhota další pravidelná networking
setkávání podnikatelů pro rok 2018. Setkávání se pořádají za účelem navázání bližších
obchodních kontaktů, předání si znalostí a zkušeností….

Unie malých a středních podniků ČR podporuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“

Rozšíření odpovědného přístupu k zadávání veřejných zakázek mezi zadavateli je cílem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“. Projekt podporuje i Unie malých a středních podniků ČR. Jde o to, aby ve veřejných zakázkách nebylo zohledňováno pouze běžně užívané kritérium nejnižší ceny, ale aby byla reflektována i konkrétní společenská, ekonomická nebo environmentální témata.

Náměty na zlepšení čerpání z praxe od podnikatelů, kteří přišli do styku se špatně nastaveným čerpáním dotací POVEZ II– Podpora odborného vzdělávání

Unie malých a středních podniků kritizuje nastavené podmínky čerpání dotace POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání, které poskytuje MPSV a procesují jednotlivé úřady práce. Po nových změnách v posledních 2 letech se čerpání výrazně zhoršilo, jelikož změny přinesly při čerpání v praxi negativní dopad pro podnikatele. Shromáždili jsme informace od několika firem, které se setkaly v praxi s těmito bariérami.

PODNIKATELÉ S VÝZVOU ODBORŮ NA ZVYŠOVÁNÍ MEZD NESOUHLASÍ

Praha, 15. 9. 2017: Unie malých a středních podniků ČR vidí v prohlášení Českomoravské komory odborových svazů a jejího předsedy Josefa Středuly o potřebě zvýšit mzdy v podnikovém sektoru o 8-10 procent jako nátlakové, „předvolební“ vyjádření. Také vláda nedala dobrý příklad zvýšením mezd ve státním sektoru o 10 % bez jakékoli analýzy efektivity a produktivity …

PODNIKATELÉ S VÝZVOU ODBORŮ NA ZVYŠOVÁNÍ MEZD NESOUHLASÍ Pokračovat ve čtení »